###question###
Kadžou větu si zopakujte nahlas. Budete se tak učit mnohem rychleji.
     uložit
vyhodnotitdomů
123
456
789
101112thematickrystyna-489-010
Name: Don't speak!
Name Local: Nemluvte!
Category: Grammar
Level: A1