###question###
Tisíce cvičení řazených podle obtížnosti.
     uložit
vyhodnotitdomů
123
456
789
101112nick-016-070
Name: Towel, block, journalist, bookstore, burger, passport
Name Local: Ručník, blok, novinář, knihkupectví, burger, pas
Category: NVA
Level: A2