###question###
Kadžou větu si zopakujte nahlas. Budete se tak učit mnohem rychleji.
     uložit
vyhodnotitdomů
123
456
789
101112thematickrystyna-195-010
Name: Driving
Name Local: Řízení
Category: Vocabulary
Level: C1