###question###
Kadžou větu si zopakujte nahlas. Budete se tak učit mnohem rychleji.
     uložit
vyhodnotitdomů
123
456
789
101112thematickrystyna-414-010
Name: Are you allowed to...?
Name Local: Máš dovoleno...?
Category: Grammar
Level: A1