###question###
Kadžou větu si zopakujte nahlas. Budete se tak učit mnohem rychleji.
     uložit
vyhodnotitdomů
123
456
789
101112thematickrystyna-085-010
Name: Furniture
Name Local: Nábytek
Category: Vocabulary
Level: A0