###question###
Kadžou větu si zopakujte nahlas. Budete se tak učit mnohem rychleji.
     uložit
vyhodnotitdomů
123
456
789
101112thematickrystyna-035-010
Name: Months
Name Local: Měsíce
Category: Vocabulary
Level: A0