7 typů cvičení v Landigo

V Landigo je nově připraveno sedm typů cvičení. Základní kvíz je dostupný u denních cvičení zdarma, dalších šest typů je určeno pro uživatele, kteří mají předplaceno Landigo Premium.


#1 Kvíz

Základní typ cvičení v Landigo. Vybíráte ze čtyř možností, jedna možnost je vždy jednoznačně nejlepší. Jako u vše typů cvičení je možné si správnou odpověď znovu přehrát kliknutím na [R] nebo zpomaleně kliknutím na [S]. Pokud jste odpověděli správně a přesto chcete, aby vaše odpověď byla uložena jako chyba, klikněte na tlačítko [–].

Po odpovědi si můžete kliknutím zobrazit překlad jednotlivých slov. Nově si můžete zobrazit i překlady slov v jednotlivých možnostech.

> Ukázka základního kvízu#2 Kvíz zpomaleně

Stejný typ cvičení jako #1, zvuk je ale přehráván zpomalenou výslovností. Je oblíbený mezi úplnými začátečníky, kteří měli jinak problém zachytit originální výslovnost.

> Ukázka zpomaleného kvízu#3 Diktát

Poslechové cvičení – přehrajte si originální zvuk a přesně přepište ukázku. Landigo vám při psaní bude pomáhat. Stačí psát malými písmeny, můžete vynechávat interpunkční znaménka a třeba v němčině můžete vynechávat přehlásky. Při cvičení si procvičíte spelling, zároveň vypisování pomáhá hlubšímu zapamatování procvičovaných výrazů.

> Ukázka diktátu#4 Kvíz s vypisováním

Vybíráte z možností vlevo dole na obrázku. Správnou možnost je nutné pro lepší zapamatování vypsat.

> Ukázka kvízu s vypisováním#5 Překlad s vypisováním

Českou větu je nutné přeložit a přepsat do cizího jazyka. Při vypisování opět můžete vynechat interpunkci, přehlásky apod. Landigo je za vás doplní. Je velice účinné toto cvičení pro hlubší zažití zkombinovat s dalšími cvičeními.

Pokud si při vypisování nevíte rady, Landigo vám po kliknutí na [+] napoví jedno písmeno ze správné odpovědi. Tato funkce je dostupná i u diktátu.

> Ukázka překladu s vypisováním#6 Překlad v duchu

Vaším úkolem je větu přeložit a poté kliknout na obrázek. Správnost odpovědi si hodnotíte sám. Chcete-li aby odpověď byla označena jako chybná, klikněte na [–].

> Ukázka překladu v duchu#7 Překlad do češtiny

Toto cvičení je určeno pro úplné začátečníky. Vaším úkolem je větu přeložit do češtiny a poté kliknout na obrázek. Správnost odpovědi si hodnotíte sám. Chcete-li aby odpověď byla označena jako chybná, klikněte na [–]. Doporučujeme toto cvičení po dokončení zkombinovat s těžšími typy cvičení.

> Ukázka překladu do češtiny


Domů na www.landigo.cz