Mám se slovíčko naučit?

Při výuce slovíček je často důležité se rozhodnout, zda je nutné se slovíčko naučit. Pro začátečníka nemá valný význam učit se výrazy, které se v běžném jazyce vyskytují zřídka.

Slovíčko chop je 3414. nejpoužívanější slovíčko, středně pokročilý student by měl toto slovíčko znát. Začátečník by se měl zaměřit spíše na jednodušší slovíčka.


Jakým způsobem slovník Landigo stanovuje pořadí slov?

Slovník Landigo používá ke stanovení používanosti unikátní metodu, která je založena na analýze desítek tisíc konverzací z anglických filmových titulků. Lze velice těžko nalézt přesnější metodu, která by spolehlivěji reflektovala výsky slov v současném mluveném projevu.

Při stanovení pořadí se příbuzné tvary započítávají zvlášť; tvar freeze a freezing jsou považovány za různé výrazy.
Domů na www.landigo.cz