Landigo Motivátor

Landigo Motivátor je nová funkce na Landigo.


Základní funkce Landigo Motivátoru
Novinka po ukončení cvičení

Nově se vám po každém cvičení ukáže závěrečná obrazovka, na které si vyberete slovíčka, která vám dělala problémy a která se chcete naučit. Takto vybraná slovíčka vám Landigo Motivátor bude připomínat.


Landigo Motivátor se vám bude připomínat na hlavní obrazovce, e-mailem a na konci některých cvičení.


Pro Landigo Motivátor je důležité mít dostatek dat. Sami si hodnotíte, jak daný výraz umíte, zda dobře, průměrně či vůbec. Na základě těchto informací vám pak Landigo Motivátor sestaví individuální plán opakování.


Landigo Motivátor používá samozřejmě i slovíčka, která si vyberete ze slovníku.Domů na www.landigo.cz