Přehled úrovní angličtiny

Společný evropský referenční rámec pro jazyky (Common European Framework of Reference for Languages) dělí studenty do tří základních úrovní pokročilosti:

každá úroveň je dále rozdělena na dvě části: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

V ČR je obvyklé v životopisech úrovně proti této stupnici nadsazovat - studenti často uvádějí, že jsou středně pokročilí, přitom jsou na úrovni A2, studenti na úrovni B se často označují za pokročilé.

Rozdělení do úrovní je pouze rámcové, je velice obtížné i za použití kvalitních testů změřit znalosti studenta.

Na Landigo máme cvičení precizně roztříděna podle kategorií. Otestujte se, jakou úroveň zvládnete.


Starter / Beginner (úplný začátečník)

Elementary - A1 (pokročilý začátečník / falešný začátečník)


Pre-Intermediate - A2 (mírně pokročilý)


Intermediate - B1 (středně pokročilý)


Upper-Intermediate - B2 (vyšší pokročilý)


Advanced - C1 (pokročilý)


Proficient - C2 (jazykově způsobilý)


Domů na www.landigo.cz