Přes 8 hodin videa. Informace o kurzu.
Předzačátečníci (00)
1To be (I am, You are...)4:19
2To be - otázka (Are you...?)4:32
3To be - zápor (I am not...)4:32
4To have3:41
5To have - otázka4:52
6To have - zápor4:46
7Přítomný prostý čas5:21
8Přítomný prostý čas - otázka4:18
9Přítomný prostý čas - zápor3:31
10Přítomný čas průběhový2:15
11Minulý čas sloves to be, to have, to do3:58
12Budoucí čas3:13
13Budoucí čas - zápor5:04
14Rozkazovací způsob4:08
15Otázky who, when, which...4:54
16Určitý člen (the)3:27
17Neurčitý člen (a, an)3:33
18Určitý a neurčitý člen - srovnání4:05
19Číslovky6:37
20Privlastňovací zájmnena (my, yours...)6:18
21Ukazovací zájmena (this, that, these...)2:57
 Začátečníci (A0)
22Přítomný čas průběhový - otázka2:04
23Přítomný čas průběhový - zápor1:51
24Přítomný čas prostý a průběhový - srovnání4:07
25There is, there are4:07
26Minuý čas4:24
27Minulý čas - zápor a otázka5:11
28Nepravidelná slovesa3:48
29Can3:16
30Could1:45
31Must3:20
32Should2:14
33May3:33
34Řadové číslovky (the first, the second)4:12
 Začátečníci+ (A1)
35Vyjádření budoucnosti pomocí going to4:00
36Vyjádření budoucnosti přítomným časem2:51
37May, might4:07
38Budoucí čas s may a might3:25
39Podmiňovací způsob (would)2:52
40Otázka modálních sloves3:52
41Story, stories, toy, toys...3:11
42Wolf, wolves, knife, knives...1:34
43Children, men, feet...3:31
44Počitatelnost5:53
45Some, any...4:15
46Much, many...3:02
47Few, a little...2:27
48No, none...3:54
49Myself, yourself, ourselves4:12
50Another, other, the other2:47
51Every, each, all3:59
52All, every, whole5:13
53Short, shorter, the sortest3:34
54Interesting, more interesting, the most interesting...3:40
55Good, better, the best...4:33
56Gerundium4:15
57Infinitiv s to4:06
58Infinitiv bez to4:48
59Till, until3:47
60Časové předložky - on, in, at4:20
61In, within, during3:25
62Before, after, ago5:37
63On, in, at6:11
64Under, below1:29
65Above, over3:58
66Across, through, over5:00
67Behind, in front of3:12
68Out of, off3:06
69About4:54
70To, from, at3:56
 Mírně pokročilí (A2)
71První kondicionál4:43
72Druhý kondicionál4:20
73Třetí kondicionál6:06
74When, while, until...2:11
75Překlad českého aby pomocí infinitivu3:09
76Minulý čas průběhový2:23
77Minulý čas průběhový - otázka a zápor2:23
78Předpřítomný čas - tvorba4:40
79Předpřítomný čas - použití4:45
80Předpřítomný a přítomný čas - srovnání3:15
81Předpřítomný a minulý čas - srovnání6:29
82Předminulý čas - tvorba4:19
83Předminulý čas - užití3:36
84Opis slovesa can2:39
85Opis slovesa must3:16
86Opis slovesa may3:27
87For, to3:46
88Tázací dovětky2:51
89Trpný rod4:18
90I'd rather2:50
 Středně pokročilí (B1)
91Předpřítomný čas průběhový5:42
92Předpřítomný čas průběhový - použití4:32
93Předpřítomný čas prostý a průběhový - srovnání3:58
94Předminulý čas průběhový - užití3:38
95I would have done...4:48
96Kondicionály shrnutí6:11
97Minulý infinitiv2:51
98I wish2:38
99If only2:07
100Between, among2:26
101Časová souslednost - současnost4:42
102Časová souslednost - následnost4:07
103Časová souslednost - předčasnost3:05
104Nepřímá řeč - současnost3:21
105Nepřímá řeč - předčasnost3:47
106Nepřímá řeč - následnost2:27
107Otázka v různých časech6:06
108Záporná otázka4:02
109Vyjádření budoucnosti (to be about to)3:50
110Vyjádření budoucnosti (I'm to do something)3:35
111Předbudoucí čas2:33
 Středně pokročilí+ (B2)
112Neříkejte sympatic2:06
113Hight, tall2:58
114document, documentary3:45
115Neříkejte two wines, please3:33
116Neříkejte arrive to3:25
117Control není kontrola3:29
118Moderator nepřekládejte jako moderátor3:12
119dessert, desert3:15
120Vítejte v Holywoodu3:15
121Co je to hen party?3:17
122Go on foot2:52
123Neříkejte study school2:42
124I am on a diet2:57
125Kill time3:13
126Příroda není vždy nature2:59
127Good at3:06
128Neříkejte cook coffee3:08