Předzačátečníci
00
Pro přežití
>
00
Krok za krokem
>
Začátečníci
A0
Krok za krokem
>
A0
Slovíčka
>
Začátečníci+
A1
Krok za krokem
>
A1
Slovíčka
>
A1
Konverzace
>
Mírně pokročilí
A2
Krok za krokem
>
A2
Konverzace
>
Středně pokročilí
B1
Krok za krokem
>
B1
Slovíčka
>
B1
Konverzace
>
Celkem 13644 fotokvízových otázek v Landigo Premium.

frontimage
Dobrý den, já, jméno, z, být...
Guten Tag, ich, der Name, aus...

[1]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Dobrý den, já, jméno, z, být...
Guten Tag, ich, der Name, aus...

[2]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Ano, toto, být, prosím, mít...
Ja, das, sein, bitte, haben...

[3]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Ano, toto, být, prosím, mít...
Ja, das, sein, bitte, haben...

[4]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Ahoj, on, máma, ne, můj, toto
Hallo, er, die Mutter, nein...

[5]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Ahoj, on, máma, ne, můj, toto
Hallo, er, die Mutter, nein...

[6]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Být, mít, ona, táta, jedna, děkuji
Sein, haben, sie, der Vater...

[7]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Být, mít, ona, táta, jedna, děkuji
Sein, haben, sie, der Vater...

[8]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Mluvit, bydlet, dva, bratr...
Sprechen, wohnen, zwei, der...

[9]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Mluvit, bydlet, dva, bratr...
Sprechen, wohnen, zwei, der...

[10]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Rozumět, v, sestra, tři, být...
Verstehen, in, die Schwester...

[11]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Rozumět, v, sestra, tři, být...
Verstehen, in, die Schwester...

[12]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Dům, mít rád, přítelkyně...
Das Haus, mögen, die Freundin...

[13]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Dům, mít rád, přítelkyně...
Das Haus, mögen, die Freundin...

[14]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Telefonní číslo, oběd, přítel...
Die Telefonnummer, das Mittages...

[15]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Telefonní číslo, oběd, přítel...
Die Telefonnummer, das Mittages...

[16]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Adresa, ona, ráno, sestra...
Die Adresse, sie, der Morgen...

[17]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Adresa, ona, ráno, sestra...
Die Adresse, sie, der Morgen...

[18]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Manžel, rozumět, večer, toto...
Der Ehemann, verstehen, der...

[19]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Manžel, rozumět, večer, toto...
Der Ehemann, verstehen, der...

[20]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Manželka, dnes, mít, odpoledne,...
Die Ehefrau, heute, haben, der...

[21]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Manželka, dnes, mít, odpoledne,...
Die Ehefrau, heute, haben, der...

[22]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Mít rád, zítra, mluvit, noc...
Mögen, der Morgen, sprechen...

[23]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Mít rád, zítra, mluvit, noc...
Mögen, der Morgen, sprechen...

[24]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Chtít, syn, mít, pondělí...
Wollen, der Sohn, haben, der...

[25]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Chtít, syn, mít, pondělí...
Wollen, der Sohn, haben, der...

[26]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Káva, dcera, úterý, jedenáct...
Der Kaffee, die Tochter, der...

[27]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Káva, dcera, úterý, jedenáct...
Der Kaffee, die Tochter, der...

[28]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Doktor, a, středa, dvanáct...
Der Arzt, und, der Mittwoch...

[29]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Doktor, a, středa, dvanáct...
Der Arzt, und, der Mittwoch...

[30]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Potřebovat, čtvrtek, mít...
Brauchen, der Donnerstag...

[31]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Potřebovat, čtvrtek, mít...
Brauchen, der Donnerstag...

[32]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Můj, chtít, pátek, řídit...
Mein, wollen, der Freitag...

[33]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Můj, chtít, pátek, řídit...
Mein, wollen, der Freitag...

[34]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Kde, mít rád, patnáct, nový...
Wo, mögen, fünfzehn, neu, der...

[35]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Kde, mít rád, patnáct, nový...
Wo, mögen, fünfzehn, neu, der...

[36]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Mít, milovat, šestnáct, starý...
Haben, lieben, sechzehn, alt...

[37]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Mít, milovat, šestnáct, starý...
Haben, lieben, sechzehn, alt...

[38]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Dveře, mluvit, my, potřebovat...
Die Tür, sprechen, wir...

[39]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Dveře, mluvit, my, potřebovat...
Die Tür, sprechen, wir...

[40]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Umět, velký, potřebovat, okno...
Können, groß, brauchen, das...

[41]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Umět, velký, potřebovat, okno...
Können, groß, brauchen, das...

[42]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Drahý, více, v, chtít, nemocný,...
Teuer, mehr, um, wollen...

[43]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Drahý, více, v, chtít, nemocný,...
Teuer, mehr, um, wollen...

[44]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Promiňte, hrát, malý, být...
Entschuldigen Sie, spielen...

[45]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Promiňte, hrát, malý, být...
Entschuldigen Sie, spielen...

[46]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Číst, horký, otevírat, umět...
Lesen, heiß, öffnen, können...

[47]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Číst, horký, otevírat, umět...
Lesen, heiß, öffnen, können...

[48]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Nebo, studený, zavírat, pomoc...
Oder, kalt, schließen, die...

[49]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Nebo, studený, zavírat, pomoc...
Oder, kalt, schließen, die...

[50]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Dobrý, umět, muž, mladý...
Gut, können, der Mann, jung...

[51]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Dobrý, umět, muž, mladý...
Gut, können, der Mann, jung...

[52]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Žena, mít, otevřený, chtít...
Die Frau, haben, offen...

[53]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Žena, mít, otevřený, chtít...
Die Frau, haben, offen...

[54]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Sedět, ulice, zavřený, zelený...
Sitzen, die Straße, geschlossen...

[55]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Sedět, ulice, zavřený, zelený...
Sitzen, die Straße, geschlossen...

[56]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Kniha, stát, čas, cena, jíst...
Das Buch, stehen, die Zeit...

[57]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Kniha, stát, čas, cena, jíst...
Das Buch, stehen, die Zeit...

[58]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Tričko, pít, kolik, doma...
Das T-Shirt, trinken, wie...

[59]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Tričko, pít, kolik, doma...
Das T-Shirt, trinken, wie...

[60]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Modrý, mluvit, byt, pít, umět...
Blau, sprechen, die Wohnung...

[61]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Modrý, mluvit, byt, pít, umět...
Blau, sprechen, die Wohnung...

[62]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Jít, osmdesát, narozený, ráno...
Gehen, achtzig, geboren...

[63]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Jít, osmdesát, narozený, ráno...
Gehen, achtzig, geboren...

[64]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Škola, drahý, čekat, mít...
Die Schule, teuer, warten...

[65]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Škola, drahý, čekat, mít...
Die Schule, teuer, warten...

[66]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Jídelní lístek, levný, muset...
Die Speisekarte, billig...

[67]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Jídelní lístek, levný, muset...
Die Speisekarte, billig...

[68]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Mít, stát, doktor, otevřený...
Haben, kosten, der Arzt...

[69]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Mít, stát, doktor, otevřený...
Haben, kosten, der Arzt...

[70]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Potřebovat, oni, zavřený, sto...
Brauchen, sie, geschlossen...

[71]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Potřebovat, oni, zavřený, sto...
Brauchen, sie, geschlossen...

[72]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Zavolat, nádraží, více, nový...
Rufen, der Bahnhof, mehr, neu...

[73]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Zavolat, nádraží, více, nový...
Rufen, der Bahnhof, mehr, neu...

[74]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Jíst, mluvit, kalhoty, muset...
Essen, sprechen, die Hose...

[75]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Jíst, mluvit, kalhoty, muset...
Essen, sprechen, die Hose...

[76]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Ložnice, kolik, autobusová...
Das Schlafzimmer, wie viel...

[77]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Ložnice, kolik, autobusová...
Das Schlafzimmer, wie viel...

[78]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Umýt, každý den, jíst, číslo...
Waschen, jeden Tag, essen, die...

[79]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Umýt, každý den, jíst, číslo...
Waschen, jeden Tag, essen, die...

[80]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Unavený, práce, kde, náš, pít...
Müde, die Arbeit, wo, unser...

[81]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Unavený, práce, kde, náš, pít...
Müde, die Arbeit, wo, unser...

[82]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Daleko, bunda, těžký, vstávat...
Weit, die Jacke, schwer...

[83]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Daleko, bunda, těžký, vstávat...
Weit, die Jacke, schwer...

[84]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Hodina, blízko, čas, doktor...
Die Stunde, in der Nähe, die...

[85]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Hodina, blízko, čas, doktor...
Die Stunde, in der nähe, die...

[86]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Vítejte, sedět, spát, šaty, s...
Willkommen, sitzen, schlafen...

[87]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Vítejte, sedět, spát, šaty, s...
Willkommen, sitzen, schlafen...

[88]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Dát, košile, běhat, postel...
Geben, das Hemd, laufen, das...

[89]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Dát, košile, běhat, postel...
Geben, das Hemd, laufen, das...

[90]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Doma, tvůj, vlak, odkud...
Zu Hause, dein, der Zug...

[91]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Doma, tvůj, vlak, odkud...
Zu Hause, dein, der Zug...

[92]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Odjíždět, přítelkyně, bez...
Abfahren, die Freundin, ohne...

[93]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Odjíždět, přítelkyně, bez...
Abfahren, die Freundin, ohne...

[94]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Poslat, autobus, noc, přítel...
Schicken, der Bus, die Nacht...

[95]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Poslat, autobus, noc, přítel...
Schicken, der Bus, die Nacht...

[96]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Svobodný, počasí, číslo, v...
Ledig, das Wetter, die Nummer...

[97]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Svobodný, počasí, číslo, v...
Ledig, das Wetter, die Nummer...

[98]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Ženatý, potřebovat, kolik...
Verheiratet, brauchen, wie...

[99]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Ženatý, potřebovat, kolik...
Verheiratet, brauchen, wie...

[100]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Vařit, jeho, stát se, studený...
Kochen, sein, passieren, kalt...

[101]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Vařit, jeho, stát se, studený...
Kochen, sein, passieren, kalt...

[102]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Děti, horký, blízko, její...
Die Kinder, heiß, in der Nähe...

[103]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Děti, horký, blízko, její...
Die Kinder, heiß, in der Nähe...

[104]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Chodit, mít rád, pít, rodina...
Gehen, mögen, trinken, die...

[105]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Chodit, mít rád, pít, rodina...
Gehen, mögen, trinken, die...

[106]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Stůl, jíst, barva, nebo...
Der Tisch, essen, die Farbe...

[107]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Stůl, jíst, barva, nebo...
Der Tisch, essen, die Farbe...

[108]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Židle, koupit, pes, uklidit...
Der Stuhl, kaufen, der Hund...

[109]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Židle, koupit, pes, uklidit...
Der Stuhl, kaufen, der Hund...

[110]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Pomalý, starý, tady, jít...
Langsam, alt, hier, gehen, der...

[111]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Pomalý, starý, tady, jít...
Langsam, alt, hier, gehen, der...

[112]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Rodiče, odkud, jet, ryba...
Die Eltern, woher, fahren, der...

[113]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Rodiče, odkud, jet, ryba...
Die Eltern, woher, fahren, der...

[114]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Prodávat, slunečno, otázka...
Verkaufen, sonnig, die Frage...

[115]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Prodávat, slunečno, otázka...
Verkaufen, sonnig, die Frage...

[116]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Dlouhý, osoby, unavený, včera...
Lang, die Personen, müde...

[117]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Dlouhý, osoby, unavený, včera...
Lang, die Personen, müde...

[118]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Muset, krátký, mluvit, zima...
Müssen, kurz, sprechen, kalt...

[119]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Muset, krátký, mluvit, zima...
Müssen, kurz, sprechen, kalt...

[120]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Restaurace, ztracený, horký...
Das Restaurant, verloren...

[121]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Restaurace, ztracený, horký...
Das Restaurant, verloren...

[122]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Auto, letiště, kolik, nemocný...
Das Auto, der Flughafen, wie...

[123]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Auto, letiště, kolik, nemocný...
Das Auto, der Flughafen, wie...

[124]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Odjet, velmi, chleba, spát...
Abfahren, sehr, das Brot...

[125]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Odjet, velmi, chleba, spát...
Abfahren, sehr, das Brot...

[126]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Pozdě, bolet, brambora...
Spät, wehtun, die Kartoffel...

[127]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Pozdě, bolet, brambora...
Spät, wehtun, die Kartoffel...

[128]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Špinavý, jet autobusem, rok...
Schmutzig, einen Bus nehmen...

[129]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Špinavý, jet autobusem, rok...
Schmutzig, einen Bus nehmen...

[130]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Vidět, zelenina, ztratit...
Sehen, das Gemüse, verlieren...

[131]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Vidět, zelenina, ztratit...
Sehen, das Gemüse, verlieren...

[132]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Letět, cibule, dát, zaparkovat,...
Fliegen, die Zwiebel, geben...

[133]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Letět, cibule, dát, zaparkovat,...
Fliegen, die Zwiebel, geben...

[134]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Velký, přinést, příliš...
Groß, bringen, zu, das Wohnzimm...

[135]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Velký, přinést, příliš...
Groß, bringen, zu, das Wohnzimm...

[136]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Jiný, stůl, zapnout, boty...
Anderer, der Tisch, einschalten...

[137]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Jiný, stůl, zapnout, boty...
Anderer, der Tisch, einschalten...

[138]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Zmeškat, dovolená, vejce...
Verpassen, der Urlaub, das Ei...

[139]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Zmeškat, dovolená, vejce...
Verpassen, der Urlaub, das Ei...

[140]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Odvézt, hořčice, pomalu...
Bringen, der Senf, langsam...

[141]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Odvézt, hořčice, pomalu...
Bringen, der Senf, langsam...

[142]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Film, měsíc, méně, zdarma...
Der Film, der Monat, weniger...

[143]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Film, měsíc, méně, zdarma...
Der Film, der Monat, weniger...

[144]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Ukázat, špinavý, naštvaný...
Zeigen, schmutzig, verärgert...

[145]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Ukázat, špinavý, naštvaný...
Zeigen, schmutzig, verärgert...

[146]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Sněžit, škola, dnes večer...
Schneien, die Schule, heute...

[147]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Sněžit, škola, dnes večer...
Schneien, die Schule, heute...

[148]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Léto, přinést, mnoho, prodat...
Der Sommer, bringen, viel...

[149]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Léto, přinést, mnoho, prodat...
Der Sommer, bringen, viel...

[150]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Narozeniny, daleko, zima...
Der Geburtstag, weit, der...

[151]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Narozeniny, daleko, zima...
Der Geburtstag, weit, der...

[152]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Jednoduchý, rok, zastavit...
Einfach, das Jahr, anhalten...

[153]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Jednoduchý, rok, zastavit...
Einfach, das Jahr, anhalten...

[154]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Špatný, obývací pokoj, bar...
Schlecht, das Wohnzimmer, die...

[155]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Špatný, obývací pokoj, bar...
Schlecht, das Wohnzimmer, die...

[156]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Půjčit si, čaj, složitý, stát...
Sich leihen, der Tee, schwer...

[157]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Půjčit si, čaj, složitý, stát...
Sich leihen, der Tee, schwer...

[158]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Pracovat, jízdenka, podívat...
Arbeiten, die Fahrkarte...

[159]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Pracovat, jízdenka, podívat...
Arbeiten, die Fahrkarte...

[160]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Vlasy, pozdě, cesta, vysoký...
Die Haare, spät, der Weg...

[161]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Vlasy, pozdě, cesta, vysoký...
Die Haare, spät, der Weg...

[162]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Ruka, dvojitý, jiný, maso...
Die Hand, doppelt, anderer...

[163]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Ruka, dvojitý, jiný, maso...
Die Hand, doppelt, anderer...

[164]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Kamión, v, košile, přijet...
Der Lastwagen, um, das Hemd...

[165]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Kamión, v, košile, přijet...
Der Lastwagen, um, das Hemd...

[166]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Tužka, správně, nenávidět...
Der Bleistift, richtig...

[167]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Tužka, správně, nenávidět...
Der Bleistift, richtig...

[168]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Zlomit, pero, odvézt, nebezpečn...
Brechen, der Kugelschreiber...

[169]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Zlomit, pero, odvézt, nebezpečn...
Brechen, der Kugelschreiber...

[170]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Dívat se, letět, hranolky...
Sehen, fliegen, die Pommes...

[171]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Dívat se, letět, hranolky...
Sehen, fliegen, die Pommes...

[172]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Gauč, štíhlý, pršet, plný...
Die Couch, schlank, regnen...

[173]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Gauč, štíhlý, pršet, plný...
Die Couch, schlank, regnen...

[174]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Zkontrolovat, oheň, tričko...
Überprüfen, das Feuer, das...

[175]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Zkontrolovat, oheň, tričko...
Überprüfen, das Feuer, das...

[176]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Kreslit, příští, špatný...
Zeichnen, nächster, falsch...

[177]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Kreslit, příští, špatný...
Zeichnen, nächster, falsch...

[178]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Obchod, méně, tady, krátký...
Das Geschäft, weniger, hier...

[179]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Obchod, méně, tady, krátký...
Das Geschäft, weniger, hier...

[180]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Pomalu, hledat, pes, sůl...
Langsam, suchen, der Hund, das...

[181]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Pomalu, hledat, pes, sůl...
Langsam, suchen, der Hund, das...

[182]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Dvojitý, talíř, ukázat...
Doppelt, der Teller, zeigen...

[183]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Dvojitý, talíř, ukázat...
Doppelt, der Teller, zeigen...

[184]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Vařit, patro, datum, země...
Kochen, der Stock, das Datum...

[185]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Vařit, patro, datum, země...
Kochen, der Stock, das Datum...

[186]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Podívat se, dědeček, zapnout...
Schauen, der Großvater...

[187]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Podívat se, dědeček, zapnout...
Schauen, der Großvater...

[188]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Těžký, byl jsem, vypnout...
Schwer, ich war, ausschalten...

[189]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Těžký, byl jsem, vypnout...
Schwer, ich war, ausschalten...

[190]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Dost, odjet, jednoduchý...
Genug, abfahren, einfach, die...

[191]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Dost, odjet, jednoduchý...
Genug, abfahren, einfach, die...

[192]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Kluk, pospíšit si, peněženka...
Der Junge, sich beeilen, die...

[193]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Kluk, pospíšit si, peněženka...
Der Junge, sich beeilen, die...

[194]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Holka, hodně, jídlo, složitý...
Das Mädchen, viel, das Essen...

[195]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Holka, hodně, jídlo, složitý...
Das Mädchen, viel, das Essen...

[196]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Půjčit si, daleko, světlo...
Sich leihen, weit, das Licht...

[197]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Půjčit si, daleko, světlo...
Sich leihen, weit, das Licht...

[198]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Čistý, upadnout, hledat, nůž...
Sauber, fallen, suchen, das...

[199]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Čistý, upadnout, hledat, nůž...
Sauber, fallen, suchen, das...

[200]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Zima, používat, nebezpečný...
Der Winter, benutzen, gefährlic...

[201]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Zima, používat, nebezpečný...
Der Winter, benutzen, gefährlic...

[202]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Najít, nikdy, pošta, končit...
Finden, nie, die Post, beenden,...

[203]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Najít, nikdy, pošta, končit...
Finden, nie, die Post, beenden,...

[204]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Pomoci, miminko, cesta, proč...
Helfen, das Baby, der Weg...

[205]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Pomoci, miminko, cesta, proč...
Helfen, das Baby, der Weg...

[206]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Blízko, soused, den, vedle...
In der nähe, der Nachbar, der...

[207]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Blízko, soused, den, vedle...
In der nähe, der Nachbar, der...

[208]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Patro, psací stůl, správně...
Der Stock, der Schreibtisch...

[209]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Patro, psací stůl, správně...
Der Stock, der Schreibtisch...

[210]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Vstávat, noha, špatně, vlevo...
Aufstehen, das Bein, falsch...

[211]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Vstávat, noha, špatně, vlevo...
Aufstehen, das Bein, falsch...

[212]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Zaplatit, před, poslouchat...
Bezahlen, vor, hören, rechts...

[213]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Zaplatit, před, poslouchat...
Bezahlen, vor, hören, rechts...

[214]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Upadnout, po, dospělý, tisíc...
Fallen, nach, erwachsen...

[215]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Upadnout, po, dospělý, tisíc...
Fallen, nach, erwachsen...

[216]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Jet autobusem, směnárna...
Einen Bus nehmen, die Wechselst...

[217]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Jet autobusem, směnárna...
Einen Bus nehmen, die Wechselst...

[218]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Štíhlý, první, lehnout si...
Schlank, erster, sich legen...

[219]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Štíhlý, první, lehnout si...
Schlank, erster, sich legen...

[220]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Dost, poslední, dnes večer...
Genug, letzter, heute Abend...

[221]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Dost, poslední, dnes večer...
Genug, letzter, heute Abend...

[222]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Bunda, východ, končit, barva...
Die Jacke, der Ausgang...

[223]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Bunda, východ, končit, barva...
Die Jacke, der Ausgang...

[224]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Miminko, zemřít, cukr, začínat,...
Das Baby, sterben, der Zucker...

[225]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Miminko, zemřít, cukr, začínat,...
Das Baby, sterben, der Zucker...

[226]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Větrno, vchod, zmeškat...
Windig, der Eingang, verpassen,...

[227]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Větrno, vchod, zmeškat...
Windig, der Eingang, verpassen,...

[228]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Proč, znovu, sedadlo, položit...
Warum, noch einmal, der Platz...

[229]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Proč, znovu, sedadlo, položit...
Warum, noch einmal, der Platz...

[230]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Oči, nůž, důležitý, zaparkovat,...
Die Augen, das Messer, wichtig,...

[231]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Oči, nůž, důležitý, zaparkovat,...
Die Augen, das Messer, wichtig,...

[232]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Barva, vesnice, připravený...
Die Farbe, das Dorf, fertig...

[233]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Barva, vesnice, připravený...
Die Farbe, das Dorf, fertig...

[234]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Potkat, sůl, probudit se...
Treffen, das Salz, aufwachen...

[235]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Potkat, sůl, probudit se...
Treffen, das Salz, aufwachen...

[236]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Pro, plný, ruka, pomalý...
Für, voll, der Arm, langsam...

[237]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Pro, plný, ruka, pomalý...
Für, voll, der Arm, langsam...

[238]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Zpráva, umět, velikost, mléko...
Die Nachricht, können, die...

[239]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Zpráva, umět, velikost, mléko...
Die Nachricht, können, die...

[240]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Stisknout, rozbitý, všechno...
Drücken, kaputt, alles, das...

[241]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Stisknout, rozbitý, všechno...
Drücken, kaputt, alles, das...

[242]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Zem, vlevo, věk, používat...
Der Boden, links, das Alter...

[243]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Zem, vlevo, věk, používat...
Der Boden, links, das Alter...

[244]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Vpravo, talíř, dotknout se...
Rechts, der Teller, anfassen...

[245]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Vpravo, talíř, dotknout se...
Rechts, der Teller, anfassen...

[246]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Časopis, psací stůl, ukrást...
Die Zeitschrift, der Schreibtis...

[247]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Časopis, psací stůl, ukrást...
Die Zeitschrift, der Schreibtis...

[248]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Vždy, peněženka, chodidlo...
Immer, die Geldtasche, der...

[249]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Vždy, peněženka, chodidlo...
Immer, die Geldtasche, der...

[250]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Zubař, zahrada, mít na sobě...
Der Zahnarzt, der Garten...

[251]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Zubař, zahrada, mít na sobě...
Der Zahnarzt, der Garten...

[252]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Sundat si, světlo, autonehoda...
Ausziehen, das Licht, der...

[253]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Sundat si, světlo, autonehoda...
Abnehmen, das Licht, der...

[254]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Tichý, rodina, učit, přilétat...
Still, die Familie, unterrichte...

[255]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Tichý, rodina, učit, přilétat...
Still, die Familie, unterrichte...

[256]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Souhlasit, východ, oženit se...
Zustimmen, der Ausgang...

[257]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Souhlasit, východ, oženit se...
Zustimmen, der Ausgang...

[258]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Všichni, kniha, venku, včera...
Alle, das Buch, draußen...

[259]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Všichni, kniha, venku, včera...
Alle, das Buch, draußen...

[260]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Strana, dívat se, most...
Die Seite, sehen, die Brücke...

[261]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Strana, dívat se, most...
Die Seite, sehen, die Brücke...

[262]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Teplý, zemřít, velikost...
Warm, sterben, die Größe...

[263]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Teplý, zemřít, velikost...
Warm, sterben, die Größe...

[264]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Před, obléci si, často, jazyk...
Vor, anziehen, oft, die...

[265]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Před, obléci si, často, jazyk...
Vor, anziehen, oft, die...

[266]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Garáž, pamatovat si, poranit...
Die Garage, sich erinnern...

[267]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Garáž, pamatovat si, poranit...
Die Garage, sich erinnern...

[268]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Ještě jeden, noviny, moře...
Noch ein, die Zeitung, das...

[269]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Ještě jeden, noviny, moře...
Noch ein, die Zeitung, das...

[270]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Hloupý, minuta, zaneprázdněný...
Dumm, die Minute, beschäftigt...

[271]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Hloupý, minuta, zaneprázdněný...
Dumm, die Minute, beschäftigt...

[272]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Let, souhlasit, hodit, ukrást...
Der Flug, zustimmen, werfen...

[273]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Let, souhlasit, hodit, ukrást...
Der Flug, zustimmen, werfen...

[274]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Plakat, sundat si, zuby...
Weinen, abnehmen, die Zähne...

[275]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Plakat, sundat si, zuby...
Weinen, ausziehen, die Zähne...

[276]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Zrušit, mít na sobě, dovnitř...
Stornieren, tragen, hinein...

[277]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Zrušit, mít na sobě, dovnitř...
Stornieren, tragen, hinein...

[278]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Občas, toto, tráva, rozbít...
Manchmal, das, das Gras...

[279]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Občas, toto, tráva, rozbít...
Manchmal, das, das Gras...

[280]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Někdo, dopravní nehoda...
Jemand, der Autounfall, die...

[281]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Někdo, dopravní nehoda...
Jemand, der Autounfall, die...

[282]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Zarezervovat, venku, šálek...
Reservieren, draußen, die...

[283]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Zarezervovat, venku, šálek...
Reservieren, draußen, die...

[284]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Tělo, věk, hodinky, barva...
Der Körper, das Alter, die...

[285]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Tělo, věk, hodinky, barva...
Der Körper, das Alter, die...

[286]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Čokoláda, zůstat, opatrný...
Die Schokolade, bleiben...

[287]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Čokoláda, zůstat, opatrný...
Die Schokolade, bleiben...

[288]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Oblačno, brambora, tmavý...
Bewölkt, die Kartoffel...

[289]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Oblačno, brambora, tmavý...
Bewölkt, die Kartoffel...

[290]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Strom, v, bankomat, rodiče...
Der Baum, in, der Geldautomat...

[291]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Strom, v, bankomat, rodiče...
Der Baum, in, der Geldautomat...

[292]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Náměstí, brečet, dárek...
Der Platz, weinen, das Geschenk...

[293]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Náměstí, brečet, dárek...
Der Platz, weinen, das Geschenk...

[294]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Nakrájet, dovolená, zamknout...
Schneiden, der Urlaub, zusperre...

[295]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Nakrájet, dovolená, zamknout...
Schneiden, der Urlaub, zusperre...

[296]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Za hodinu, sousedé, mluvit...
In 1 Stunde, die Nachbarn...

[297]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Za hodinu, sousedé, mluvit...
In 1 Stunde, die Nachbarn...

[298]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Oblečení, brýle, dole, trvat...
Die Kleidung, die Brille...

[299]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Oblečení, brýle, dole, trvat...
Die Kleidung, die Brille...

[300]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Sluneční brýle, učit se, pusa...
Die Sonnenbrille, lernen, der...

[301]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Sluneční brýle, učit se, pusa...
Die Sonnenbrille, lernen, der...

[302]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Skříňka, hloupý, navštívit...
Der Schrank, dumm, besuchen...

[303]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Skříňka, hloupý, navštívit...
Der Schrank, dumm, besuchen...

[304]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Čas, lékárna, víno, pamatovat...
Die Zeit, die Apotheke, der...

[305]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Čas, lékárna, víno, pamatovat...
Die Zeit, die Apotheke, der...

[306]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Mlha, hlava, spolu, umýt...
Neblig, der Kopf, zusammen...

[307]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Mlha, hlava, spolu, umýt...
Neblig, der Kopf, zusammen...

[308]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Záda, rýže, zavazadla, přijet...
Der Rücken, der Reis, das...

[309]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Záda, rýže, zavazadla, přijet...
Der Rücken, der Reis, das...

[310]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Přidat, někdo, uhodit, strana...
Hinzufügen, jemand, stoßen...

[311]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Přidat, někdo, uhodit, strana...
Hinzufügen, jemand, stoßen...

[312]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Hezká, tichý, pravdivý...
Hübsch, still, wahr, brechen...

[313]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Hezká, tichý, pravdivý...
Hübsch, still, wahr, brechen...

[314]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Pod, jít, teta, důležitý...
Unter, kommen, die Tante...

[315]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Pod, jít, teta, důležitý...
Unter, kommen, die Tante...

[316]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Dělat, navštívit, později...
Machen, besuchen, später...

[317]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Dělat, navštívit, později...
Machen, besuchen, später...

[318]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Kapsa, běhat, zdravý, lampa...
Die Tasche, laufen, gesund...

[319]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Kapsa, běhat, zdravý, lampa...
Die Tasche, laufen, gesund...

[320]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Kousek, brzy, obrázek, poslat...
Das Stück, früh, das Bild...

[321]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Kousek, brzy, obrázek, poslat...
Das Stück, früh, das Bild...

[322]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Obvykle, spočítat, sám, garáž...
Normalerweise, zählen, allein...

[323]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Obvykle, spočítat, sám, garáž...
Normalerweise, zählen, allein...

[324]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Trvat, rozvedený, vrátit se...
Dauern, geschieden, zurückkomme...

[325]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Trvat, rozvedený, vrátit se...
Dauern, geschieden, zurückkomme...

[326]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Kočka, zapomenout, široký...
Die Katze, vergessen, breit...

[327]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Kočka, zapomenout, široký...
Die Katze, vergessen, breit...

[328]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Sbalit si, záda, vidlička...
Packen, der Rücken, die Gabel...

[329]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Sbalit si, záda, vidlička...
Packen, der Rücken, die Gabel...

[330]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Nabít, vyzkoušet, pláž, zeptat...
Aufladen, versuchen, der...

[331]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Nabít, vyzkoušet, pláž, zeptat...
Aufladen, versuchen, der...

[332]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Zpívat, zdravý, nos, mlha...
Singen, gesund, die Nase...

[333]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Zpívat, zdravý, nos, mlha...
Singen, gesund, die Nase...

[334]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Atraktivní, sluneční brýle...
Attraktiv, die Sonnenbrille...

[335]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Atraktivní, sluneční brýle...
Attraktiv, die Sonnenbrille...

[336]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Šedivý, šuplík, legrační, sám...
Grau, die Schublade, lustig...

[337]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Šedivý, šuplík, legrační, sám...
Grau, die Schublade, lustig...

[338]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Zmrzlý, kostel, bohatý, toto...
Gefroren, die Kirche, reich...

[339]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Zmrzlý, kostel, bohatý, toto...
Gefroren, die Kirche, reich...

[340]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Zmrzlina, přidat, sprchovat...
Das Eis, hinzufügen, duschen...

[341]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Zmrzlina, přidat, sprchovat...
Das Eis, hinzufügen, duschen...

[342]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Chodit nakupovat, sejít se...
Einkaufen gehen, treffen...

[343]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Chodit nakupovat, sejít se...
Einkaufen gehen, treffen...

[344]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Muzeum, zemřít, kuchyň, dnes...
Das Museum, sterben, die...

[345]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Muzeum, zemřít, kuchyň, dnes...
Das Museum, sterben, die...

[346]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Schody, občas, nejlepší...
Die Treppe, manchmal, der...

[347]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Schody, občas, nejlepší...
Die Treppe, manchmal, der...

[348]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Jít do postele, sprchovat se...
Ins Bett gehen, duschen, laut...

[349]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Jít do postele, sprchovat se...
Ins Bett gehen, duschen, laut...

[350]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Vteřina, nabít, citrón...
Die Sekunde, aufladen, die...

[351]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Vteřina, nabít, citrón...
Die Sekunde, aufladen, die...

[352]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Naproti, zvíře, kouřit...
Gegenüber, das Tier, rauchen...

[353]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Naproti, zvíře, kouřit...
Gegenüber, das Tier, rauchen...

[354]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Omáčka, oblačno, venku...
Die Soße, bewölkt, aus...

[355]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Omáčka, oblačno, venku...
Die Soße, bewölkt, aus...

[356]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Jídlo, deka, dobře, vysoký...
Die Mahlzeit, die Decke, gut...

[357]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Jídlo, deka, dobře, vysoký...
Die Mahlzeit, die Decke, gut...

[358]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Podepsat, pronajmout si...
Unterschreiben, mieten, die...

[359]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Podepsat, pronajmout si...
Unterschreiben, mieten, die...

[360]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Vzít s sebou, květina, další...
Mitnehmen, die Blume, weiter...

[361]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Vzít s sebou, květina, další...
Mitnehmen, die Blume, weiter...

[362]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Zprávy, výtah, dostat, teplý...
Die Nachrichten, der Aufzug...

[363]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Zprávy, výtah, dostat, teplý...
Die Nachrichten, der Aufzug...

[364]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Utratit, hned, oblek, zavazadla...
Ausgeben, jetzt, der Anzug...

[365]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Utratit, hned, oblek, zavazadla...
Ausgeben, jetzt, der Anzug...

[366]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Prst, o čem, metro, tma...
Der Finger, über, die U-Bahn...

[367]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Prst, o čem, metro, tma...
Der Finger, über, die U-Bahn...

[368]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Nějaký, půlnoc, vlevo, servírka...
Ein, die Mitternacht, links...

[369]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Nějaký, půlnoc, vlevo, servírka...
Ein, die Mitternacht, links...

[370]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Pokoj, nástupiště, venku...
Das Zimmer, der Bahnsteig...

[371]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Pokoj, nástupiště, venku...
Das Zimmer, der Bahnsteig...

[372]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Ukrást, nachlazení, zdarma...
Stehlen, die Erkältung...

[373]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Ukrást, nachlazení, zdarma...
Stehlen, die Erkältung...

[374]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Spolu, číšník, bankomat...
Zusammen, der Kellner, der...

[375]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Spolu, číšník, bankomat...
Zusammen, der Kellner, der...

[376]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Za dvě hodiny, jet, vpravo...
In zwei Stunden, fahren...

[377]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Za dvě hodiny, jet, vpravo...
In zwei Stunden, fahren...

[378]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Čas, pronajmout si, chyba...
Die Zeit, mieten, der Fehler...

[379]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Čas, pronajmout si, chyba...
Die Zeit, mieten, der Fehler...

[380]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Rozvedený, bazén, hrnek...
Geschieden, das Schwimmbad...

[381]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Rozvedený, bazén, hrnek...
Geschieden, das Schwimmbad...

[382]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Naproti, který, mít na sobě...
Gegenüber, welcher, tragen...

[383]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Naproti, který, mít na sobě...
Gegenüber, welcher, tragen...

[384]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Cítit se, máslo, schůzka, za...
Sich fühlen, die Butter, das...

[385]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Cítit se, máslo, schůzka, za...
Sich fühlen, die Butter, das...

[386]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Říci, most, kabát, nástupiště...
Sagen, die Brücke, der Mantel...

[387]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Říci, most, kabát, nástupiště...
Sagen, die Brücke, der Mantel...

[388]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Doleva, muset, kino, podepsat...
Links, müssen, das Kino...

[389]  Předzačátečníci: Pro přežití

frontimage
Doleva, muset, kino, podepsat...
Links, müssen, das Kino...

[390]  Předzačátečníci: Pro přežití