Předzačátečníci
00
Pro přežití
>
00
Krok za krokem
>
Začátečníci
A0
Krok za krokem
>
A0
Slovíčka
>
Začátečníci+
A1
Krok za krokem
>
A1
Slovíčka
>
A1
Konverzace
>
Mírně pokročilí
A2
Krok za krokem
>
Středně pokročilí
B1
Krok za krokem
>
Celkem 12996 fotokvízových otázek v Landigo Premium.

frontimage
Dobrý den, já, jméno, z, být...
Buen día, yo, el nombre, de...

00: Pro přežití

frontimage
Dobrý den, já, jméno, z, být...
Buen día, yo, el nombre, de...

00: Pro přežití

frontimage
Ano, toto, být, prosím, mít...
Sí, este, ser, por favor...

00: Pro přežití

frontimage
Ano, toto, být, prosím, mít...
Sí, este, ser, por favor...

00: Pro přežití

frontimage
Ahoj, on, máma, ne, můj, toto
Hola, él, la madre, no, mi, este

00: Pro přežití

frontimage
Ahoj, on, máma, ne, můj, toto
Hola, él, la madre, no, mi, este

00: Pro přežití

frontimage
Být, mít, ona, táta, jedna, děkuji
Ser, tener, ella, el padre...

00: Pro přežití

frontimage
Být, mít, ona, táta, jedna, děkuji
Ser, tener, ella, el padre...

00: Pro přežití

frontimage
Mluvit, bydlet, dva, bratr...
Hablar, vivir, dos, el hermano,...

00: Pro přežití

frontimage
Mluvit, bydlet, dva, bratr...
Hablar, vivir, dos, el hermano,...

00: Pro přežití

frontimage
Rozumět, v, sestra, tři, být...
Entender, en, la hermana...

00: Pro přežití

frontimage
Rozumět, v, sestra, tři, být...
Entender, en, la hermana...

00: Pro přežití

frontimage
Dům, mít rád, přítelkyně...
La casa, gustar, la novia...

00: Pro přežití

frontimage
Dům, mít rád, přítelkyně...
La casa, gustar, la novia...

00: Pro přežití

frontimage
Telefonní číslo, oběd, přítel...
El número de teléfono, el...

00: Pro přežití

frontimage
Telefonní číslo, oběd, přítel...
El número de teléfono, el...

00: Pro přežití

frontimage
Adresa, ona, ráno, sestra...
La dirección, ella, la mañana...

00: Pro přežití

frontimage
Adresa, ona, ráno, sestra...
La dirección, ella, la mañana...

00: Pro přežití

frontimage
Manžel, rozumět, večer, toto...
El esposo, entender, la noche...

00: Pro přežití

frontimage
Manžel, rozumět, večer, toto...
El esposo, entender, la noche...

00: Pro přežití

frontimage
Manželka, dnes, mít, odpoledne,...
La esposa, hoy, tener, la...

00: Pro přežití

frontimage
Manželka, dnes, mít, odpoledne,...
La esposa, hoy, tener, la...

00: Pro přežití

frontimage
Mít rád, zítra, mluvit, noc...
Gustar, el mañana, hablar, la...

00: Pro přežití

frontimage
Mít rád, zítra, mluvit, noc...
Gustar, el mañana, hablar, la...

00: Pro přežití

frontimage
Chtít, syn, mít, pondělí...
Querer, el hijo, tener, el...

00: Pro přežití

frontimage
Chtít, syn, mít, pondělí...
Querer, el hijo, tener, el...

00: Pro přežití

frontimage
Káva, dcera, úterý, jedenáct...
El café, la hija, el martes...

00: Pro přežití

frontimage
Káva, dcera, úterý, jedenáct...
El café, la hija, el martes...

00: Pro přežití

frontimage
Doktor, a, středa, dvanáct...
El médico, y, el miércoles...

00: Pro přežití

frontimage
Doktor, a, středa, dvanáct...
El médico, y, el miércoles...

00: Pro přežití

frontimage
Potřebovat, čtvrtek, mít...
Necesitar, el jueves, tener...

00: Pro přežití

frontimage
Potřebovat, čtvrtek, mít...
Necesitar, el jueves, tener...

00: Pro přežití

frontimage
Můj, chtít, pátek, řídit...
Mi, querer, el viernes...

00: Pro přežití

frontimage
Můj, chtít, pátek, řídit...
Mi, querer, el viernes...

00: Pro přežití

frontimage
Kde, mít rád, patnáct, nový...
Dónde, gustar, quince, nuevo...

00: Pro přežití

frontimage
Kde, mít rád, patnáct, nový...
Dónde, gustar, quince, nuevo...

00: Pro přežití

frontimage
Mít, milovat, šestnáct, starý...
Tener, amar, dieciséis, viejo...

00: Pro přežití

frontimage
Mít, milovat, šestnáct, starý...
Tener, amar, dieciséis, viejo...

00: Pro přežití

frontimage
Dveře, mluvit, my, potřebovat...
La puerta, hablar, nosotros...

00: Pro přežití

frontimage
Dveře, mluvit, my, potřebovat...
La puerta, hablar, nosotros...

00: Pro přežití

frontimage
Umět, velký, potřebovat, okno...
Saber, grande, necesitar, la...

00: Pro přežití

frontimage
Umět, velký, potřebovat, okno...
Saber, grande, necesitar, la...

00: Pro přežití

frontimage
Drahý, více, v, chtít, nemocný,...
Costoso, más, a, querer...

00: Pro přežití

frontimage
Drahý, více, v, chtít, nemocný,...
Costoso, más, a, querer...

00: Pro přežití

frontimage
Promiňte, hrát, malý, být...
Disculpe, jugar, pequeño...

00: Pro přežití

frontimage
Promiňte, hrát, malý, být...
Disculpe, jugar, pequeño...

00: Pro přežití

frontimage
Číst, horký, otevírat, umět...
Leer, caliente, abrir, saber...

00: Pro přežití

frontimage
Číst, horký, otevírat, umět...
Leer, caliente, abrir, saber...

00: Pro přežití

frontimage
Nebo, studený, zavírat, pomoc...
O, frío, cerrar, la ayuda...

00: Pro přežití

frontimage
Nebo, studený, zavírat, pomoc...
O, frío, cerrar, la ayuda...

00: Pro přežití

frontimage
Dobrý, umět, muž, mladý...
Bueno, saber, el hombre...

00: Pro přežití

frontimage
Dobrý, umět, muž, mladý...
Bueno, saber, el hombre...

00: Pro přežití

frontimage
Žena, mít, otevřený, chtít...
La mujer, tener, abierto...

00: Pro přežití

frontimage
Žena, mít, otevřený, chtít...
La mujer, tener, abierto...

00: Pro přežití

frontimage
Sedět, ulice, zavřený, zelený...
Estar sentado, la calle...

00: Pro přežití

frontimage
Sedět, ulice, zavřený, zelený...
Estar sentado, la calle...

00: Pro přežití

frontimage
Kniha, stát, čas, cena, jíst...
El libro, estar, el tiempo, el...

00: Pro přežití

frontimage
Kniha, stát, čas, cena, jíst...
El libro, estar, el tiempo, el...

00: Pro přežití

frontimage
Tričko, pít, kolik, doma...
La camiseta, beber, cuánto, la...

00: Pro přežití

frontimage
Tričko, pít, kolik, doma...
La camiseta, beber, cuánto, la...

00: Pro přežití

frontimage
Modrý, mluvit, byt, pít, umět...
Azul, hablar, el apartamento...

00: Pro přežití

frontimage
Modrý, mluvit, byt, pít, umět...
Azul, hablar, el apartamento...

00: Pro přežití

frontimage
Jít, osmdesát, narozený, ráno...
Ir, ochenta, nacido, la...

00: Pro přežití

frontimage
Jít, osmdesát, narozený, ráno...
Ir, ochenta, nacido, la...

00: Pro přežití

frontimage
Škola, drahý, čekat, mít...
La escuela, costoso, esperar...

00: Pro přežití

frontimage
Škola, drahý, čekat, mít...
La escuela, costoso, esperar...

00: Pro přežití

frontimage
Jídelní lístek, levný, muset...
El menú, barato, tener que, el...

00: Pro přežití

frontimage
Jídelní lístek, levný, muset...
El menú, barato, tener que, el...

00: Pro přežití

frontimage
Mít, stát, doktor, otevřený...
Tener, costar, el médico...

00: Pro přežití

frontimage
Mít, stát, doktor, otevřený...
Tener, costar, el médico...

00: Pro přežití

frontimage
Potřebovat, oni, zavřený, sto...
Necesitar, ellos, cerrado...

00: Pro přežití

frontimage
Potřebovat, oni, zavřený, sto...
Necesitar, ellos, cerrado...

00: Pro přežití

frontimage
Zavolat, nádraží, více, nový...
Llamar, la estación de tren...

00: Pro přežití

frontimage
Zavolat, nádraží, více, nový...
Llamar, la estación de tren...

00: Pro přežití

frontimage
Jíst, mluvit, kalhoty, muset...
Comer, hablar, los pantalones...

00: Pro přežití

frontimage
Jíst, mluvit, kalhoty, muset...
Comer, hablar, los pantalones...

00: Pro přežití

frontimage
Ložnice, kolik, autobusová...
El dormitorio, cuánto, la...

00: Pro přežití

frontimage
Ložnice, kolik, autobusová...
El dormitorio, cuánto, la...

00: Pro přežití

frontimage
Umýt, každý den, jíst, číslo...
Lavar, todos los días, comer...

00: Pro přežití

frontimage
Umýt, každý den, jíst, číslo...
Lavar, todos los días, comer...

00: Pro přežití

frontimage
Unavený, práce, kde, náš, pít...
Cansado, el trabajo, dónde...

00: Pro přežití

frontimage
Unavený, práce, kde, náš, pít...
Cansado, el trabajo, dónde...

00: Pro přežití

frontimage
Daleko, bunda, těžký, vstávat...
Lejos, la chaqueta, pesado...

00: Pro přežití

frontimage
Daleko, bunda, těžký, vstávat...
Lejos, la chaqueta, pesado...

00: Pro přežití

frontimage
Hodina, blízko, čas, doktor...
La hora, cerca, el tiempo, el...

00: Pro přežití

frontimage
Hodina, blízko, čas, doktor...
La hora, cerca, el tiempo, el...

00: Pro přežití

frontimage
Vítejte, sedět, spát, šaty, s...
Bienvenido, estar sentado...

00: Pro přežití

frontimage
Vítejte, sedět, spát, šaty, s...
Bienvenido, estar sentado...

00: Pro přežití

frontimage
Dát, košile, běhat, postel...
Dar, la camisa, correr, la...

00: Pro přežití

frontimage
Dát, košile, běhat, postel...
Dar, la camisa, correr, la...

00: Pro přežití

frontimage
Doma, tvůj, vlak, odkud...
En casa, tu, el tren, dónde...

00: Pro přežití

frontimage
Doma, tvůj, vlak, odkud...
En casa, tu, el tren, dónde...

00: Pro přežití

frontimage
Odjíždět, přítelkyně, bez...
Salir, la novia, sin, costar...

00: Pro přežití

frontimage
Odjíždět, přítelkyně, bez...
Salir, la novia, sin, costar...

00: Pro přežití

frontimage
Poslat, autobus, noc, přítel...
Enviar, el autobús, la noche...

00: Pro přežití

frontimage
Poslat, autobus, noc, přítel...
Enviar, el autobús, la noche...

00: Pro přežití

frontimage
Svobodný, počasí, číslo, v...
Soltero, el clima, el número...

00: Pro přežití

frontimage
Svobodný, počasí, číslo, v...
Soltero, el clima, el número...

00: Pro přežití

frontimage
Ženatý, potřebovat, kolik...
Casado, necesitar, cuánto, la...

00: Pro přežití

frontimage
Ženatý, potřebovat, kolik...
Casado, necesitar, cuánto, la...

00: Pro přežití

frontimage
Vařit, jeho, stát se, studený...
Cocinar, su, pasar, frío...

00: Pro přežití

frontimage
Vařit, jeho, stát se, studený...
Cocinar, su, pasar, frío...

00: Pro přežití

frontimage
Děti, horký, blízko, její...
Los hijos, caliente, cerca...

00: Pro přežití

frontimage
Děti, horký, blízko, její...
Los hijos, caliente, cerca...

00: Pro přežití

frontimage
Chodit, mít rád, pít, rodina...
Caminar, gustar, beber, la...

00: Pro přežití

frontimage
Chodit, mít rád, pít, rodina...
Caminar, gustar, beber, la...

00: Pro přežití

frontimage
Stůl, jíst, barva, nebo...
La mesa, comer, el color, o...

00: Pro přežití

frontimage
Stůl, jíst, barva, nebo...
La mesa, comer, el color, o...

00: Pro přežití

frontimage
Židle, koupit, pes, uklidit...
La silla, comprar, el perro...

00: Pro přežití

frontimage
Židle, koupit, pes, uklidit...
La silla, comprar, el perro...

00: Pro přežití

frontimage
Pomalý, starý, tady, jít...
Lento, viejo, aquí, ir, la...

00: Pro přežití

frontimage
Pomalý, starý, tady, jít...
Lento, viejo, aquí, ir, la...

00: Pro přežití

frontimage
Rodiče, odkud, jet, ryba...
Los padres, dónde, ir, el...

00: Pro přežití

frontimage
Rodiče, odkud, jet, ryba...
Los padres, dónde, ir, el...

00: Pro přežití

frontimage
Prodávat, slunečno, otázka...
Vender, soleado, la pregunta...

00: Pro přežití

frontimage
Prodávat, slunečno, otázka...
Vender, soleado, la pregunta...

00: Pro přežití

frontimage
Dlouhý, osoby, unavený, včera...
Largo, las personas, cansado...

00: Pro přežití

frontimage
Dlouhý, osoby, unavený, včera...
Largo, las personas, cansado...

00: Pro přežití

frontimage
Muset, krátký, mluvit, zima...
Tener que, corto, hablar...

00: Pro přežití

frontimage
Muset, krátký, mluvit, zima...
Tener que, corto, hablar...

00: Pro přežití

frontimage
Restaurace, ztracený, horký...
El restaurante, perdido...

00: Pro přežití

frontimage
Restaurace, ztracený, horký...
El restaurante, perdido...

00: Pro přežití

frontimage
Auto, letiště, kolik, nemocný...
El coche, el aeropuerto...

00: Pro přežití

frontimage
Auto, letiště, kolik, nemocný...
El coche, el aeropuerto...

00: Pro přežití

frontimage
Odjet, velmi, chleba, spát...
Irse, muy, el pan, dormir...

00: Pro přežití

frontimage
Odjet, velmi, chleba, spát...
Irse, muy, el pan, dormir...

00: Pro přežití

frontimage
Pozdě, bolet, brambora...
Tarde, doler, la papa, girar...

00: Pro přežití

frontimage
Pozdě, bolet, brambora...
Tarde, doler, la papa, girar...

00: Pro přežití

frontimage
Špinavý, jet autobusem, rok...
Sucio, tomar el autobús, el...

00: Pro přežití

frontimage
Špinavý, jet autobusem, rok...
Sucio, tomar el autobús, el...

00: Pro přežití

frontimage
Vidět, zelenina, ztratit...
Ver, los vegetales, perder, el...

00: Pro přežití

frontimage
Vidět, zelenina, ztratit...
Ver, los vegetales, perder, el...

00: Pro přežití

frontimage
Letět, cibule, dát, zaparkovat,...
Volar, la cebolla, dar...

00: Pro přežití

frontimage
Letět, cibule, dát, zaparkovat,...
Volar, la cebolla, dar...

00: Pro přežití

frontimage
Velký, přinést, příliš...
Grande, traer, demasiado, la...

00: Pro přežití

frontimage
Velký, přinést, příliš...
Grande, traer, demasiado, la...

00: Pro přežití

frontimage
Jiný, stůl, zapnout, boty...
Diferente, la mesa, prender...

00: Pro přežití

frontimage
Jiný, stůl, zapnout, boty...
Diferente, la mesa, prender...

00: Pro přežití

frontimage
Zmeškat, dovolená, vejce...
Perder, las vacaciones, el...

00: Pro přežití

frontimage
Zmeškat, dovolená, vejce...
Perder, las vacaciones, el...

00: Pro přežití

frontimage
Odvézt, hořčice, pomalu...
Llevar, la mostaza, despacio...

00: Pro přežití

frontimage
Odvézt, hořčice, pomalu...
Llevar, la mostaza, despacio...

00: Pro přežití

frontimage
Film, měsíc, méně, zdarma...
La película, el mes, menos...

00: Pro přežití

frontimage
Film, měsíc, méně, zdarma...
La película, el mes, menos...

00: Pro přežití

frontimage
Ukázat, špinavý, naštvaný...
Mostrar, sucio, enojado...

00: Pro přežití

frontimage
Ukázat, špinavý, naštvaný...
Mostrar, sucio, enojado...

00: Pro přežití

frontimage
Sněžit, škola, dnes večer...
Nevar, la escuela, esta noche...

00: Pro přežití

frontimage
Sněžit, škola, dnes večer...
Nevar, la escuela, esta noche...

00: Pro přežití

frontimage
Léto, přinést, mnoho, prodat...
El verano, traer, mucho...

00: Pro přežití

frontimage
Léto, přinést, mnoho, prodat...
El verano, traer, mucho...

00: Pro přežití

frontimage
Narozeniny, daleko, zima...
Los cumpleaños, lejos, el...

00: Pro přežití

frontimage
Narozeniny, daleko, zima...
Los cumpleaños, lejos, el...

00: Pro přežití

frontimage
Jednoduchý, rok, zastavit...
Fácil, el año, parar, el...

00: Pro přežití

frontimage
Jednoduchý, rok, zastavit...
Fácil, el año, parar, el...

00: Pro přežití

frontimage
Špatný, obývací pokoj, bar...
Malo, la sala, el bar, la...

00: Pro přežití

frontimage
Špatný, obývací pokoj, bar...
Malo, la sala, el bar, la...

00: Pro přežití

frontimage
Půjčit si, čaj, složitý, stát...
Pedir prestado, el té, difícil,...

00: Pro přežití

frontimage
Půjčit si, čaj, složitý, stát...
Pedir prestado, el té, difícil,...

00: Pro přežití

frontimage
Pracovat, jízdenka, podívat...
Trabajar, el boleto, mirar...

00: Pro přežití

frontimage
Pracovat, jízdenka, podívat...
Trabajar, el boleto, mirar...

00: Pro přežití

frontimage
Vlasy, pozdě, cesta, vysoký...
El pelo, tarde, el camino...

00: Pro přežití

frontimage
Vlasy, pozdě, cesta, vysoký...
El pelo, tarde, el camino...

00: Pro přežití

frontimage
Ruka, dvojitý, jiný, maso...
La mano, doble, diferente, la...

00: Pro přežití

frontimage
Ruka, dvojitý, jiný, maso...
La mano, doble, diferente, la...

00: Pro přežití

frontimage
Kamión, v, košile, přijet...
El camión, a, la camisa...

00: Pro přežití

frontimage
Kamión, v, košile, přijet...
El camión, a, la camisa...

00: Pro přežití

frontimage
Tužka, správně, nenávidět...
El lápiz, correcto, odiar, el...

00: Pro přežití

frontimage
Tužka, správně, nenávidět...
El lápiz, correcto, odiar, el...

00: Pro přežití

frontimage
Zlomit, pero, odvézt, nebezpečn...
Romper, el bolígrafo, llevar...

00: Pro přežití

frontimage
Zlomit, pero, odvézt, nebezpečn...
Romper, el bolígrafo, llevar...

00: Pro přežití

frontimage
Dívat se, letět, hranolky...
Ver, volar, las papas fritas...

00: Pro přežití

frontimage
Dívat se, letět, hranolky...
Ver, volar, las papas fritas...

00: Pro přežití

frontimage
Gauč, štíhlý, pršet, plný...
El sofá, delgado, llover...

00: Pro přežití

frontimage
Gauč, štíhlý, pršet, plný...
El sofá, delgado, llover...

00: Pro přežití

frontimage
Zkontrolovat, oheň, tričko...
Revisar, el fuego, la camiseta,...

00: Pro přežití

frontimage
Zkontrolovat, oheň, tričko...
Revisar, el fuego, la camiseta,...

00: Pro přežití

frontimage
Kreslit, příští, špatný...
Dibujar, próximo, equivocado...

00: Pro přežití

frontimage
Kreslit, příští, špatný...
Dibujar, próximo, equivocado...

00: Pro přežití

frontimage
Obchod, méně, tady, krátký...
La tienda, menos, aquí, corto...

00: Pro přežití

frontimage
Obchod, méně, tady, krátký...
La tienda, menos, aquí, corto...

00: Pro přežití

frontimage
Pomalu, hledat, pes, sůl...
Lentamente, buscar, el perro...

00: Pro přežití

frontimage
Pomalu, hledat, pes, sůl...
Despacio, buscar, el perro, la...

00: Pro přežití

frontimage
Dvojitý, talíř, ukázat...
Doble, el plato, mostrar...

00: Pro přežití

frontimage
Dvojitý, talíř, ukázat...
Doble, el plato, mostrar...

00: Pro přežití

frontimage
Vařit, patro, datum, země...
Cocinar, la planta, la fecha...

00: Pro přežití

frontimage
Vařit, patro, datum, země...
Cocinar, la planta, la fecha...

00: Pro přežití

frontimage
Podívat se, dědeček, zapnout...
Mirar, el abuelo, encender, el...

00: Pro přežití

frontimage
Podívat se, dědeček, zapnout...
Mirar, el abuelo, encender, el...

00: Pro přežití

frontimage
Těžký, byl jsem, vypnout...
Pesado, yo estuve, apagar...

00: Pro přežití

frontimage
Těžký, byl jsem, vypnout...
Pesado, yo estuve, apagar...

00: Pro přežití

frontimage
Dost, odjet, jednoduchý...
Suficiente, irse, fácil, los...

00: Pro přežití

frontimage
Dost, odjet, jednoduchý...
Suficiente, irse, fácil, los...

00: Pro přežití

frontimage
Kluk, pospíšit si, peněženka...
El niño, darse prisa, la...

00: Pro přežití

frontimage
Kluk, pospíšit si, peněženka...
El niño, darse prisa, la...

00: Pro přežití

frontimage
Holka, hodně, jídlo, složitý...
La niña, mucho, la comida...

00: Pro přežití

frontimage
Holka, hodně, jídlo, složitý...
La niña, mucho, la comida...

00: Pro přežití

frontimage
Půjčit si, daleko, světlo...
Prestar, lejos, la luz, pagar...

00: Pro přežití

frontimage
Půjčit si, daleko, světlo...
Prestar, lejos, la luz, pagar...

00: Pro přežití

frontimage
Čistý, upadnout, hledat, nůž...
Limpio, caerse, buscar, el...

00: Pro přežití

frontimage
Čistý, upadnout, hledat, nůž...
Limpio, caerse, buscar, el...

00: Pro přežití

frontimage
Zima, používat, nebezpečný...
El invierno, utilizar, peligros...

00: Pro přežití

frontimage
Zima, používat, nebezpečný...
El invierno, utilizar, peligros...

00: Pro přežití

frontimage
Najít, nikdy, pošta, končit...
Encontrar, nunca, la oficina...

00: Pro přežití

frontimage
Najít, nikdy, pošta, končit...
Encontrar, nunca, la oficina...

00: Pro přežití

frontimage
Pomoci, miminko, cesta, proč...
Ayudar, el bebé, el camino...

00: Pro přežití

frontimage
Pomoci, miminko, cesta, proč...
Ayudar, el bebé, el camino...

00: Pro přežití

frontimage
Blízko, soused, den, vedle...
Cerca, el vecino, el día, al...

00: Pro přežití

frontimage
Blízko, soused, den, vedle...
Cerca, el vecino, el día, al...

00: Pro přežití

frontimage
Patro, psací stůl, správně...
La planta, el escritorio...

00: Pro přežití

frontimage
Patro, psací stůl, správně...
La planta, el escritorio...

00: Pro přežití

frontimage
Vstávat, noha, špatně, vlevo...
Levantarse, la pierna, incorrec...

00: Pro přežití

frontimage
Vstávat, noha, špatně, vlevo...
Levantarse, la pierna, incorrec...

00: Pro přežití

frontimage
Zaplatit, před, poslouchat...
Pagar, antes, escuchar, a la...

00: Pro přežití

frontimage
Zaplatit, před, poslouchat...
Pagar, antes, escuchar, a la...

00: Pro přežití

frontimage
Upadnout, po, dospělý, tisíc...
Caerse, después, el adulto...

00: Pro přežití

frontimage
Upadnout, po, dospělý, tisíc...
Caerse, después, el adulto...

00: Pro přežití

frontimage
Jet autobusem, směnárna...
Tomar el autobús, la oficina...

00: Pro přežití

frontimage
Jet autobusem, směnárna...
Tomar el autobús, la oficina...

00: Pro přežití

frontimage
Štíhlý, první, lehnout si...
Delgado, primer, tenderse, el...

00: Pro přežití

frontimage
Štíhlý, první, lehnout si...
Delgado, primer, tenderse, el...

00: Pro přežití

frontimage
Dost, poslední, dnes večer...
Suficiente, último, esta...

00: Pro přežití

frontimage
Dost, poslední, dnes večer...
Suficiente, último, esta...

00: Pro přežití

frontimage
Bunda, východ, končit, barva...
La chaqueta, la salida...

00: Pro přežití

frontimage
Bunda, východ, končit, barva...
La chaqueta, la salida...

00: Pro přežití

frontimage
Miminko, zemřít, cukr, začínat,...
El bebé, morir, el azúcar...

00: Pro přežití

frontimage
Miminko, zemřít, cukr, začínat,...
El bebé, morir, el azúcar...

00: Pro přežití

frontimage
Větrno, vchod, zmeškat...
Viento, la entrada, perder...

00: Pro přežití

frontimage
Větrno, vchod, zmeškat...
Viento, la entrada, perder...

00: Pro přežití

frontimage
Proč, znovu, sedadlo, položit...
Por qué, de nuevo, el asiento...

00: Pro přežití

frontimage
Proč, znovu, sedadlo, položit...
Por qué, otra vez, el asiento...

00: Pro přežití

frontimage
Oči, nůž, důležitý, zaparkovat,...
Los ojos, el cuchillo, importan...

00: Pro přežití

frontimage
Oči, nůž, důležitý, zaparkovat,...
Los ojos, el cuchillo, importan...

00: Pro přežití

frontimage
Barva, vesnice, připravený...
El color, el pueblo, listo...

00: Pro přežití

frontimage
Barva, vesnice, připravený...
El color, el pueblo, listo...

00: Pro přežití

frontimage
Potkat, sůl, probudit se...
Encontrar, la sal, levantarse...

00: Pro přežití

frontimage
Potkat, sůl, probudit se...
Encontrar, la sal, levantarse...

00: Pro přežití

frontimage
Pro, plný, ruka, pomalý...
Para, lleno, el brazo, lento...

00: Pro přežití

frontimage
Pro, plný, ruka, pomalý...
Para, lleno, el brazo, lento...

00: Pro přežití

frontimage
Zpráva, umět, velikost, mléko...
El mensaje, saber, la talla...

00: Pro přežití

frontimage
Zpráva, umět, velikost, mléko...
El mensaje, saber, la talla...

00: Pro přežití

frontimage
Stisknout, rozbitý, všechno...
Presionar, roto, todo, el pan...

00: Pro přežití

frontimage
Stisknout, rozbitý, všechno...
Presionar, roto, todo, el pan...

00: Pro přežití

frontimage
Zem, vlevo, věk, používat...
El suelo, a la izquierda, la...

00: Pro přežití

frontimage
Zem, vlevo, věk, používat...
El suelo, a la izquierda, la...

00: Pro přežití

frontimage
Vpravo, talíř, dotknout se...
A la derecha, el plato, tocar...

00: Pro přežití

frontimage
Vpravo, talíř, dotknout se...
A la derecha, el plato, tocar...

00: Pro přežití

frontimage
Časopis, psací stůl, ukrást...
La revista, el escritorio...

00: Pro přežití

frontimage
Časopis, psací stůl, ukrást...
La revista, el escritorio...

00: Pro přežití

frontimage
Vždy, peněženka, chodidlo...
Siempre, la billetera, el pie...

00: Pro přežití

frontimage
Vždy, peněženka, chodidlo...
Siempre, la billetera, el pie...

00: Pro přežití

frontimage
Zubař, zahrada, mít na sobě...
El dentista, el jardín...

00: Pro přežití

frontimage
Zubař, zahrada, mít na sobě...
El dentista, el jardín...

00: Pro přežití

frontimage
Sundat si, světlo, autonehoda...
Quitarse, la luz, el accidente...

00: Pro přežití

frontimage
Sundat si, světlo, autonehoda...
Quitarse, la luz, el accidente...

00: Pro přežití

frontimage
Tichý, rodina, učit, přilétat...
Callado, la familia, el...

00: Pro přežití

frontimage
Tichý, rodina, učit, přilétat...
Callado, la familia, el...

00: Pro přežití

frontimage
Souhlasit, východ, oženit se...
Estar de acuerdo, la salida...

00: Pro přežití

frontimage
Souhlasit, východ, oženit se...
Estar de acuerdo, la salida...

00: Pro přežití

frontimage
Všichni, kniha, venku, včera...
Todos, el libro, afuera, ayer...

00: Pro přežití

frontimage
Všichni, kniha, venku, včera...
Todos, el libro, afuera, ayer...

00: Pro přežití

frontimage
Strana, dívat se, most...
La página, ver, el puente...

00: Pro přežití

frontimage
Strana, dívat se, most...
La página, ver, el puente...

00: Pro přežití

frontimage
Teplý, zemřít, velikost...
Caliente, morir, el tamaño...

00: Pro přežití

frontimage
Teplý, zemřít, velikost...
Caliente, morir, el tamaño...

00: Pro přežití

frontimage
Před, obléci si, často, jazyk...
Hace, ponerse, a menudo, el...

00: Pro přežití

frontimage
Před, obléci si, často, jazyk...
Hace, ponerse, a menudo, el...

00: Pro přežití

frontimage
Garáž, pamatovat si, poranit...
El garaje, recordar, lastimar...

00: Pro přežití

frontimage
Garáž, pamatovat si, poranit...
El garaje, recordar, lastimar...

00: Pro přežití

frontimage
Ještě jeden, noviny, moře...
Uno más, el diario, el mar...

00: Pro přežití

frontimage
Ještě jeden, noviny, moře...
Uno más, el periódico, el mar...

00: Pro přežití

frontimage
Hloupý, minuta, zaneprázdněný...
Estúpido, el minuto, ocupado...

00: Pro přežití

frontimage
Hloupý, minuta, zaneprázdněný...
Estúpido, el minuto, ocupado...

00: Pro přežití

frontimage
Let, souhlasit, hodit, ukrást...
El vuelo, estar de acuerdo...

00: Pro přežití

frontimage
Let, souhlasit, hodit, ukrást...
El vuelo, estar de acuerdo...

00: Pro přežití

frontimage
Plakat, sundat si, zuby...
Llorar, quitarse, los dientes...

00: Pro přežití

frontimage
Plakat, sundat si, zuby...
Llorar, quitarse, los dientes...

00: Pro přežití

frontimage
Zrušit, mít na sobě, dovnitř...
Cancelar, llevar, adentro...

00: Pro přežití

frontimage
Zrušit, mít na sobě, dovnitř...
Cancelar, llevar, adentro...

00: Pro přežití

frontimage
Občas, toto, tráva, rozbít...
A veces, este, la hierba...

00: Pro přežití

frontimage
Občas, toto, tráva, rozbít...
A veces, este, la hierba...

00: Pro přežití

frontimage
Někdo, dopravní nehoda...
Alguien, el accidente de...

00: Pro přežití

frontimage
Někdo, dopravní nehoda...
Alguien, el accidente de...

00: Pro přežití

frontimage
Zarezervovat, venku, šálek...
Reservar, afuera, la taza, el...

00: Pro přežití

frontimage
Zarezervovat, venku, šálek...
Reservar, afuera, la taza, el...

00: Pro přežití

frontimage
Tělo, věk, hodinky, barva...
El cuerpo, la edad, el reloj...

00: Pro přežití

frontimage
Tělo, věk, hodinky, barva...
El cuerpo, la edad, el reloj...

00: Pro přežití

frontimage
Čokoláda, zůstat, opatrný...
El chocolate, quedarse...

00: Pro přežití

frontimage
Čokoláda, zůstat, opatrný...
El chocolate, quedarse...

00: Pro přežití

frontimage
Oblačno, brambora, tmavý...
Nublado, la papa, oscuro, la...

00: Pro přežití

frontimage
Oblačno, brambora, tmavý...
Nublado, la papa, oscuro, la...

00: Pro přežití

frontimage
Strom, v, bankomat, rodiče...
El árbol, en, el cajero...

00: Pro přežití

frontimage
Strom, v, bankomat, rodiče...
El árbol, en, el cajero...

00: Pro přežití

frontimage
Náměstí, brečet, dárek...
La plaza, llorar, el regalo...

00: Pro přežití

frontimage
Náměstí, brečet, dárek...
La plaza, llorar, el regalo...

00: Pro přežití

frontimage
Nakrájet, dovolená, zamknout...
Cortar, las vacaciones...

00: Pro přežití

frontimage
Nakrájet, dovolená, zamknout...
Cortar, las vacaciones...

00: Pro přežití

frontimage
Za hodinu, sousedé, mluvit...
En 1 hora, los vecinos...

00: Pro přežití

frontimage
Za hodinu, sousedé, mluvit...
En 1 hora, los vecinos...

00: Pro přežití

frontimage
Oblečení, brýle, dole, trvat...
La ropa, los lentes, abajo...

00: Pro přežití

frontimage
Oblečení, brýle, dole, trvat...
La ropa, los lentes, abajo...

00: Pro přežití

frontimage
Sluneční brýle, učit se, pusa...
Los lentes de sol, aprender...

00: Pro přežití

frontimage
Sluneční brýle, učit se, pusa...
Los lentes de sol, aprender...

00: Pro přežití

frontimage
Skříňka, hloupý, navštívit...
El armario, estúpido, visitar...

00: Pro přežití

frontimage
Skříňka, hloupý, navštívit...
El armario, estúpido, visitar...

00: Pro přežití

frontimage
Čas, lékárna, víno, pamatovat...
El tiempo, la farmacia, el...

00: Pro přežití

frontimage
Čas, lékárna, víno, pamatovat...
El tiempo, la farmacia, el...

00: Pro přežití

frontimage
Mlha, hlava, spolu, umýt...
La niebla, la cabeza, juntos...

00: Pro přežití

frontimage
Mlha, hlava, spolu, umýt...
La niebla, la cabeza, juntos...

00: Pro přežití

frontimage
Záda, rýže, zavazadla, přijet...
La espalda, el arroz, el...

00: Pro přežití

frontimage
Záda, rýže, zavazadla, přijet...
La espalda, el arroz, el...

00: Pro přežití

frontimage
Přidat, někdo, uhodit, strana...
Añadir, alguien, golpear, la...

00: Pro přežití

frontimage
Přidat, někdo, uhodit, strana...
Añadir, alguien, golpear, la...

00: Pro přežití

frontimage
Hezká, tichý, pravdivý...
Bonita, silencioso, verdadero...

00: Pro přežití

frontimage
Hezká, tichý, pravdivý...
Bonita, silencioso, verdadero...

00: Pro přežití

frontimage
Pod, jít, teta, důležitý...
Debajo, ir, la tía, importante,...

00: Pro přežití

frontimage
Pod, jít, teta, důležitý...
Debajo, ir, la tía, importante,...

00: Pro přežití

frontimage
Dělat, navštívit, později...
Hacer, visitar, luego, presiona...

00: Pro přežití

frontimage
Dělat, navštívit, později...
Hacer, visitar, luego, presiona...

00: Pro přežití

frontimage
Kapsa, běhat, zdravý, lampa...
El bolsillo, correr, saludable,...

00: Pro přežití

frontimage
Kapsa, běhat, zdravý, lampa...
El bolsillo, correr, saludable,...

00: Pro přežití

frontimage
Kousek, brzy, obrázek, poslat...
El pedazo, temprano, el...

00: Pro přežití

frontimage
Kousek, brzy, obrázek, poslat...
El pedazo, temprano, el...

00: Pro přežití

frontimage
Obvykle, spočítat, sám, garáž...
Normalmente, contar, solo, el...

00: Pro přežití

frontimage
Obvykle, spočítat, sám, garáž...
Normalmente, contar, solo, el...

00: Pro přežití

frontimage
Trvat, rozvedený, vrátit se...
Tardar, divorciado, regresar...

00: Pro přežití

frontimage
Trvat, rozvedený, vrátit se...
Tardar, divorciado, regresar...

00: Pro přežití

frontimage
Kočka, zapomenout, široký...
El gato, olvidar, ancho, los...

00: Pro přežití

frontimage
Kočka, zapomenout, široký...
El gato, olvidar, ancho, los...

00: Pro přežití

frontimage
Sbalit si, záda, vidlička...
Empacar, la espalda, el...

00: Pro přežití

frontimage
Sbalit si, záda, vidlička...
Empacar, la espalda, el...

00: Pro přežití

frontimage
Nabít, vyzkoušet, pláž, zeptat...
Cargar, probar, la playa...

00: Pro přežití

frontimage
Nabít, vyzkoušet, pláž, zeptat...
Cargar, probar, la playa...

00: Pro přežití

frontimage
Zpívat, zdravý, nos, mlha...
Cantar, saludable, la nariz...

00: Pro přežití

frontimage
Zpívat, zdravý, nos, mlha...
Cantar, saludable, la nariz...

00: Pro přežití

frontimage
Atraktivní, sluneční brýle...
Atractivo, los lentes de sol...

00: Pro přežití

frontimage
Atraktivní, sluneční brýle...
Atractivo, los lentes de sol...

00: Pro přežití

frontimage
Šedivý, šuplík, legrační, sám...
Gris, el cajón, divertido...

00: Pro přežití

frontimage
Šedivý, šuplík, legrační, sám...
Gris, el cajón, divertido...

00: Pro přežití

frontimage
Zmrzlý, kostel, bohatý, toto...
Congelado, la iglesia, rico...

00: Pro přežití

frontimage
Zmrzlý, kostel, bohatý, toto...
Congelado, la iglesia, rico...

00: Pro přežití

frontimage
Zmrzlina, přidat, sprchovat...
El helado, añadir, tomar una...

00: Pro přežití

frontimage
Zmrzlina, přidat, sprchovat...
El helado, añadir, tomar una...

00: Pro přežití

frontimage
Chodit nakupovat, sejít se...
Ir de compras, encontrarse, a...

00: Pro přežití

frontimage
Chodit nakupovat, sejít se...
Ir de compras, encontrarse, a...

00: Pro přežití

frontimage
Muzeum, zemřít, kuchyň, dnes...
El museo, morir, la cocina...

00: Pro přežití

frontimage
Muzeum, zemřít, kuchyň, dnes...
El museo, morir, la cocina...

00: Pro přežití

frontimage
Schody, občas, nejlepší...
Las escaleras, a veces, el...

00: Pro přežití

frontimage
Schody, občas, nejlepší...
Las escaleras, a veces, el...

00: Pro přežití

frontimage
Jít do postele, sprchovat se...
Irse a la cama, tomar una...

00: Pro přežití

frontimage
Jít do postele, sprchovat se...
Irse a la cama, tomar una...

00: Pro přežití

frontimage
Vteřina, nabít, citrón...
El segundo, cargar, el limón...

00: Pro přežití

frontimage
Vteřina, nabít, citrón...
El segundo, cargar, el limón...

00: Pro přežití

frontimage
Naproti, zvíře, kouřit...
Enfrente de, el animal, fumar...

00: Pro přežití

frontimage
Naproti, zvíře, kouřit...
Enfrente de, el animal, fumar...

00: Pro přežití

frontimage
Omáčka, oblačno, venku...
La salsa, nublado, afuera...

00: Pro přežití

frontimage
Omáčka, oblačno, venku...
La salsa, nublado, afuera...

00: Pro přežití

frontimage
Jídlo, deka, dobře, vysoký...
La comida, la manta, bien...

00: Pro přežití

frontimage
Jídlo, deka, dobře, vysoký...
La comida, la manta, bien...

00: Pro přežití

frontimage
Podepsat, pronajmout si...
Firmar, alquilar, el tomate...

00: Pro přežití

frontimage
Podepsat, pronajmout si...
Firmar, alquilar, el tomate...

00: Pro přežití

frontimage
Vzít s sebou, květina, další...
Tomar, la flor, otro, atacar...

00: Pro přežití

frontimage
Vzít s sebou, květina, další...
Tomar, la flor, otro, atacar...

00: Pro přežití

frontimage
Zprávy, výtah, dostat, teplý...
Las noticias, el ascensor...

00: Pro přežití

frontimage
Zprávy, výtah, dostat, teplý...
Las noticias, el ascensor...

00: Pro přežití

frontimage
Utratit, hned, oblek, zavazadla...
Gastar, ahora, el traje, el...

00: Pro přežití

frontimage
Utratit, hned, oblek, zavazadla...
Gastar, ahora, el traje, el...

00: Pro přežití

frontimage
Prst, o čem, metro, tma...
El dedo, sobre, el metro...

00: Pro přežití

frontimage
Prst, o čem, metro, tma...
El dedo, sobre, el metro...

00: Pro přežití

frontimage
Nějaký, půlnoc, vlevo, servírka...
Alguno, la media noche, a la...

00: Pro přežití

frontimage
Nějaký, půlnoc, vlevo, servírka...
Alguno, la media noche, a la...

00: Pro přežití

frontimage
Pokoj, nástupiště, venku...
La habitación, la plataforma...

00: Pro přežití

frontimage
Pokoj, nástupiště, venku...
La habitación, la plataforma...

00: Pro přežití

frontimage
Ukrást, nachlazení, zdarma...
Robar, el resfriado, gratuito...

00: Pro přežití

frontimage
Ukrást, nachlazení, zdarma...
Robar, el resfriado, gratuito...

00: Pro přežití

frontimage
Spolu, číšník, bankomat...
Juntos, el camarero, el cajero...

00: Pro přežití

frontimage
Spolu, číšník, bankomat...
Juntos, el camarero, el cajero...

00: Pro přežití

frontimage
Za dvě hodiny, jet, vpravo...
En dos horas, ir, a la derecha,...

00: Pro přežití

frontimage
Za dvě hodiny, jet, vpravo...
En dos horas, ir, a la derecha,...

00: Pro přežití

frontimage
Čas, pronajmout si, chyba...
El tiempo, alquilar, el error...

00: Pro přežití

frontimage
Čas, pronajmout si, chyba...
El tiempo, alquilar, el error...

00: Pro přežití

frontimage
Rozvedený, bazén, hrnek...
Divorciado, la piscina, la...

00: Pro přežití

frontimage
Rozvedený, bazén, hrnek...
Divorciado, la piscina, la...

00: Pro přežití

frontimage
Naproti, který, mít na sobě...
Enfrente, cuál, llevar...

00: Pro přežití

frontimage
Naproti, který, mít na sobě...
Enfrente, cuál, llevar...

00: Pro přežití

frontimage
Cítit se, máslo, schůzka, za...
Sentirse, la mantequilla, la...

00: Pro přežití

frontimage
Cítit se, máslo, schůzka, za...
Sentirse, la mantequilla, la...

00: Pro přežití

frontimage
Říci, most, kabát, nástupiště...
Decir, el puente, el abrigo...

00: Pro přežití

frontimage
Říci, most, kabát, nástupiště...
Decir, el puente, el abrigo...

00: Pro přežití

frontimage
Doleva, muset, kino, podepsat...
A la izquierda, tener que, el...

00: Pro přežití

frontimage
Doleva, muset, kino, podepsat...
A la izquierda, tener que, el...

00: Pro přežití