Předzačátečníci
00
Pro přežití
>
00
Krok za krokem
>
Začátečníci
A0
Krok za krokem
>
A0
Slovíčka
>
Začátečníci+
A1
Krok za krokem
>
A1
Slovíčka
>
A1
Konverzace
>
Mírně pokročilí
A2
Krok za krokem
>
Středně pokročilí
B1
Krok za krokem
>

Španělština: Předzačátečníci, pro přežití

Můžete si vybrat ze 7 druhů cvičení ze španělštiny nebo použít Go&Learn (španělština do auta, na procházce, při vaření...)

Cvičení ze španělštiny

Do auta, při joggingu...

frontimage
1 Dobrý den, já, jméno, z...
Buen día, yo, el nombre...


frontimage
2 Dobrý den, já, jméno, z...
Buen día, yo, el nombre...


frontimage
3 Ano, toto, být, prosím...
Sí, este, ser, por favor...


frontimage
4 Ano, toto, být, prosím...
Sí, este, ser, por favor...


frontimage
5 Ahoj, on, máma, ne, můj, toto
Hola, él, la madre, no...


frontimage
6 Ahoj, on, máma, ne, můj, toto
Hola, él, la madre, no...


frontimage
7 Být, mít, ona, táta...
Ser, tener, ella, el...


frontimage
8 Být, mít, ona, táta...
Ser, tener, ella, el...


frontimage
9 Mluvit, bydlet, dva...
Hablar, vivir, dos, el...


frontimage
10 Mluvit, bydlet, dva...
Hablar, vivir, dos, el...


frontimage
11 Rozumět, v, sestra, tři...
Entender, en, la hermana...


frontimage
12 Rozumět, v, sestra, tři...
Entender, en, la hermana...


frontimage
13 Dům, mít rád, přítelkyně...
La casa, gustar, la...


frontimage
14 Dům, mít rád, přítelkyně...
La casa, gustar, la...


frontimage
15 Telefonní číslo, oběd...
El número de teléfono, el...


frontimage
16 Telefonní číslo, oběd...
El número de teléfono, el...


frontimage
17 Adresa, ona, ráno...
La dirección, ella, la...


frontimage
18 Adresa, ona, ráno...
La dirección, ella, la...


frontimage
19 Manžel, rozumět, večer...
El esposo, entender, la...


frontimage
20 Manžel, rozumět, večer...
El esposo, entender, la...


frontimage
21 Manželka, dnes, mít...
La esposa, hoy, tener, la...


frontimage
22 Manželka, dnes, mít...
La esposa, hoy, tener, la...


frontimage
23 Mít rád, zítra, mluvit...
Gustar, el mañana...


frontimage
24 Mít rád, zítra, mluvit...
Gustar, el mañana...


frontimage
25 Chtít, syn, mít, pondělí...
Querer, el hijo, tener...


frontimage
26 Chtít, syn, mít, pondělí...
Querer, el hijo, tener...


frontimage
27 Káva, dcera, úterý...
El café, la hija, el...


frontimage
28 Káva, dcera, úterý...
El café, la hija, el...


frontimage
29 Doktor, a, středa...
El médico, y, el miércoles...


frontimage
30 Doktor, a, středa...
El médico, y, el miércoles...


frontimage
31 Potřebovat, čtvrtek, mít...
Necesitar, el jueves...


frontimage
32 Potřebovat, čtvrtek, mít...
Necesitar, el jueves...


frontimage
33 Můj, chtít, pátek, řídit...
Mi, querer, el viernes...


frontimage
34 Můj, chtít, pátek, řídit...
Mi, querer, el viernes...


frontimage
35 Kde, mít rád, patnáct...
Dónde, gustar, quince...


frontimage
36 Kde, mít rád, patnáct...
Dónde, gustar, quince...


frontimage
37 Mít, milovat, šestnáct...
Tener, amar, dieciséis...


frontimage
38 Mít, milovat, šestnáct...
Tener, amar, dieciséis...


frontimage
39 Dveře, mluvit, my...
La puerta, hablar...


frontimage
40 Dveře, mluvit, my...
La puerta, hablar...


frontimage
41 Umět, velký, potřebovat...
Saber, grande, necesitar...


frontimage
42 Umět, velký, potřebovat...
Saber, grande, necesitar...


frontimage
43 Drahý, více, v, chtít...
Costoso, más, a, querer...


frontimage
44 Drahý, více, v, chtít...
Costoso, más, a, querer...


frontimage
45 Promiňte, hrát, malý...
Disculpe, jugar, pequeño...


frontimage
46 Promiňte, hrát, malý...
Disculpe, jugar, pequeño...


frontimage
47 Číst, horký, otevírat...
Leer, caliente, abrir...


frontimage
48 Číst, horký, otevírat...
Leer, caliente, abrir...


frontimage
49 Nebo, studený, zavírat...
O, frío, cerrar, la...


frontimage
50 Nebo, studený, zavírat...
O, frío, cerrar, la...


frontimage
51 Dobrý, umět, muž, mladý...
Bueno, saber, el hombre...


frontimage
52 Dobrý, umět, muž, mladý...
Bueno, saber, el hombre...


frontimage
53 Žena, mít, otevřený...
La mujer, tener, abierto...


frontimage
54 Žena, mít, otevřený...
La mujer, tener, abierto...


frontimage
55 Sedět, ulice, zavřený...
Estar sentado, la calle...


frontimage
56 Sedět, ulice, zavřený...
Estar sentado, la calle...


frontimage
57 Kniha, stát, čas, cena...
El libro, estar, el...


frontimage
58 Kniha, stát, čas, cena...
El libro, estar, el...


frontimage
59 Tričko, pít, kolik, doma...
La camiseta, beber...


frontimage
60 Tričko, pít, kolik, doma...
La camiseta, beber...


frontimage
61 Modrý, mluvit, byt, pít...
Azul, hablar, el apartamen...


frontimage
62 Modrý, mluvit, byt, pít...
Azul, hablar, el apartamen...


frontimage
63 Jít, osmdesát, narozený...
Ir, ochenta, nacido, la...


frontimage
64 Jít, osmdesát, narozený...
Ir, ochenta, nacido, la...


frontimage
65 Škola, drahý, čekat, mít...
La escuela, costoso...


frontimage
66 Škola, drahý, čekat, mít...
La escuela, costoso...


frontimage
67 Jídelní lístek, levný...
El menú, barato, tener...


frontimage
68 Jídelní lístek, levný...
El menú, barato, tener...


frontimage
69 Mít, stát, doktor...
Tener, costar, el médico...


frontimage
70 Mít, stát, doktor...
Tener, costar, el médico...


frontimage
71 Potřebovat, oni, zavřený...
Necesitar, ellos, cerrado,...


frontimage
72 Potřebovat, oni, zavřený...
Necesitar, ellos, cerrado,...


frontimage
73 Zavolat, nádraží, více...
Llamar, la estación de...


frontimage
74 Zavolat, nádraží, více...
Llamar, la estación de...


frontimage
75 Jíst, mluvit, kalhoty...
Comer, hablar, los...


frontimage
76 Jíst, mluvit, kalhoty...
Comer, hablar, los...


frontimage
77 Ložnice, kolik, autobusová...
El dormitorio, cuánto, la...


frontimage
78 Ložnice, kolik, autobusová...
El dormitorio, cuánto, la...


frontimage
79 Umýt, každý den, jíst...
Lavar, todos los días...


frontimage
80 Umýt, každý den, jíst...
Lavar, todos los días...


frontimage
81 Unavený, práce, kde, náš...
Cansado, el trabajo...


frontimage
82 Unavený, práce, kde, náš...
Cansado, el trabajo...


frontimage
83 Daleko, bunda, těžký...
Lejos, la chaqueta...


frontimage
84 Daleko, bunda, těžký...
Lejos, la chaqueta...


frontimage
85 Hodina, blízko, čas...
La hora, cerca, el...


frontimage
86 Hodina, blízko, čas...
La hora, cerca, el...


frontimage
87 Vítejte, sedět, spát...
Bienvenido, estar sentado,...


frontimage
88 Vítejte, sedět, spát...
Bienvenido, estar sentado,...


frontimage
89 Dát, košile, běhat...
Dar, la camisa, correr...


frontimage
90 Dát, košile, běhat...
Dar, la camisa, correr...


frontimage
91 Doma, tvůj, vlak, odkud...
En casa, tu, el tren...


frontimage
92 Doma, tvůj, vlak, odkud...
En casa, tu, el tren...


frontimage
93 Odjíždět, přítelkyně...
Salir, la novia, sin...


frontimage
94 Odjíždět, přítelkyně...
Salir, la novia, sin...


frontimage
95 Poslat, autobus, noc...
Enviar, el autobús, la...


frontimage
96 Poslat, autobus, noc...
Enviar, el autobús, la...


frontimage
97 Svobodný, počasí, číslo...
Soltero, el clima, el...


frontimage
98 Svobodný, počasí, číslo...
Soltero, el clima, el...


frontimage
99 Ženatý, potřebovat...
Casado, necesitar...


frontimage
100 Ženatý, potřebovat...
Casado, necesitar...


frontimage
101 Vařit, jeho, stát se...
Cocinar, su, pasar, frío...


frontimage
102 Vařit, jeho, stát se...
Cocinar, su, pasar, frío...


frontimage
103 Děti, horký, blízko...
Los hijos, caliente...


frontimage
104 Děti, horký, blízko...
Los hijos, caliente...


frontimage
105 Chodit, mít rád, pít...
Caminar, gustar, beber...


frontimage
106 Chodit, mít rád, pít...
Caminar, gustar, beber...


frontimage
107 Stůl, jíst, barva, nebo...
La mesa, comer, el color...


frontimage
108 Stůl, jíst, barva, nebo...
La mesa, comer, el color...


frontimage
109 Židle, koupit, pes...
La silla, comprar, el...


frontimage
110 Židle, koupit, pes...
La silla, comprar, el...


frontimage
111 Pomalý, starý, tady, jít...
Lento, viejo, aquí, ir...


frontimage
112 Pomalý, starý, tady, jít...
Lento, viejo, aquí, ir...


frontimage
113 Rodiče, odkud, jet, ryba...
Los padres, dónde, ir, el...


frontimage
114 Rodiče, odkud, jet, ryba...
Los padres, dónde, ir, el...


frontimage
115 Prodávat, slunečno...
Vender, soleado, la...


frontimage
116 Prodávat, slunečno...
Vender, soleado, la...


frontimage
117 Dlouhý, osoby, unavený...
Largo, las personas...


frontimage
118 Dlouhý, osoby, unavený...
Largo, las personas...


frontimage
119 Muset, krátký, mluvit...
Tener que, corto, hablar...


frontimage
120 Muset, krátký, mluvit...
Tener que, corto, hablar...


frontimage
121 Restaurace, ztracený...
El restaurante, perdido...


frontimage
122 Restaurace, ztracený...
El restaurante, perdido...


frontimage
123 Auto, letiště, kolik...
El coche, el aeropuerto...


frontimage
124 Auto, letiště, kolik...
El coche, el aeropuerto...


frontimage
125 Odjet, velmi, chleba...
Irse, muy, el pan...


frontimage
126 Odjet, velmi, chleba...
Irse, muy, el pan...


frontimage
127 Pozdě, bolet, brambora...
Tarde, doler, la papa...


frontimage
128 Pozdě, bolet, brambora...
Tarde, doler, la papa...


frontimage
129 Špinavý, jet autobusem...
Sucio, tomar el autobús...


frontimage
130 Špinavý, jet autobusem...
Sucio, tomar el autobús...


frontimage
131 Vidět, zelenina, ztratit...
Ver, los vegetales...


frontimage
132 Vidět, zelenina, ztratit...
Ver, los vegetales...


frontimage
133 Letět, cibule, dát...
Volar, la cebolla, dar...


frontimage
134 Letět, cibule, dát...
Volar, la cebolla, dar...


frontimage
135 Velký, přinést, příliš...
Grande, traer, demasiado...


frontimage
136 Velký, přinést, příliš...
Grande, traer, demasiado...


frontimage
137 Jiný, stůl, zapnout...
Diferente, la mesa...


frontimage
138 Jiný, stůl, zapnout...
Diferente, la mesa...


frontimage
139 Zmeškat, dovolená, vejce...
Perder, las vacaciones...


frontimage
140 Zmeškat, dovolená, vejce...
Perder, las vacaciones...


frontimage
141 Odvézt, hořčice, pomalu...
Llevar, la mostaza...


frontimage
142 Odvézt, hořčice, pomalu...
Llevar, la mostaza...


frontimage
143 Film, měsíc, méně...
La película, el mes...


frontimage
144 Film, měsíc, méně...
La película, el mes...


frontimage
145 Ukázat, špinavý, naštvaný,...
Mostrar, sucio, enojado...


frontimage
146 Ukázat, špinavý, naštvaný,...
Mostrar, sucio, enojado...


frontimage
147 Sněžit, škola, dnes...
Nevar, la escuela, esta...


frontimage
148 Sněžit, škola, dnes...
Nevar, la escuela, esta...


frontimage
149 Léto, přinést, mnoho...
El verano, traer, mucho...


frontimage
150 Léto, přinést, mnoho...
El verano, traer, mucho...


frontimage
151 Narozeniny, daleko, zima...
Los cumpleaños, lejos, el...


frontimage
152 Narozeniny, daleko, zima...
Los cumpleaños, lejos, el...


frontimage
153 Jednoduchý, rok, zastavit,...
Fácil, el año, parar, el...


frontimage
154 Jednoduchý, rok, zastavit,...
Fácil, el año, parar, el...


frontimage
155 Špatný, obývací pokoj...
Malo, la sala, el bar, la...


frontimage
156 Špatný, obývací pokoj...
Malo, la sala, el bar, la...


frontimage
157 Půjčit si, čaj, složitý...
Pedir prestado, el té...


frontimage
158 Půjčit si, čaj, složitý...
Pedir prestado, el té...


frontimage
159 Pracovat, jízdenka...
Trabajar, el boleto...


frontimage
160 Pracovat, jízdenka...
Trabajar, el boleto...


frontimage
161 Vlasy, pozdě, cesta...
El pelo, tarde, el...


frontimage
162 Vlasy, pozdě, cesta...
El pelo, tarde, el...


frontimage
163 Ruka, dvojitý, jiný...
La mano, doble, diferente,...


frontimage
164 Ruka, dvojitý, jiný...
La mano, doble, diferente,...


frontimage
165 Kamión, v, košile...
El camión, a, la camisa...


frontimage
166 Kamión, v, košile...
El camión, a, la camisa...


frontimage
167 Tužka, správně, nenávidět,...
El lápiz, correcto...


frontimage
168 Tužka, správně, nenávidět,...
El lápiz, correcto...


frontimage
169 Zlomit, pero, odvézt...
Romper, el bolígrafo...


frontimage
170 Zlomit, pero, odvézt...
Romper, el bolígrafo...


frontimage
171 Dívat se, letět, hranolky,...
Ver, volar, las papas...


frontimage
172 Dívat se, letět, hranolky,...
Ver, volar, las papas...


frontimage
173 Gauč, štíhlý, pršet...
El sofá, delgado, llover...


frontimage
174 Gauč, štíhlý, pršet...
El sofá, delgado, llover...


frontimage
175 Zkontrolovat, oheň...
Revisar, el fuego, la...


frontimage
176 Zkontrolovat, oheň...
Revisar, el fuego, la...


frontimage
177 Kreslit, příští, špatný...
Dibujar, próximo, equivoca...


frontimage
178 Kreslit, příští, špatný...
Dibujar, próximo, equivoca...


frontimage
179 Obchod, méně, tady...
La tienda, menos, aquí...


frontimage
180 Obchod, méně, tady...
La tienda, menos, aquí...


frontimage
181 Pomalu, hledat, pes, sůl...
Lentamente, buscar, el...


frontimage
182 Pomalu, hledat, pes, sůl...
Despacio, buscar, el...


frontimage
183 Dvojitý, talíř, ukázat...
Doble, el plato, mostrar...


frontimage
184 Dvojitý, talíř, ukázat...
Doble, el plato, mostrar...


frontimage
185 Vařit, patro, datum...
Cocinar, la planta, la...


frontimage
186 Vařit, patro, datum...
Cocinar, la planta, la...


frontimage
187 Podívat se, dědeček...
Mirar, el abuelo, encender...


frontimage
188 Podívat se, dědeček...
Mirar, el abuelo, encender...


frontimage
189 Těžký, byl jsem, vypnout...
Pesado, yo estuve...


frontimage
190 Těžký, byl jsem, vypnout...
Pesado, yo estuve...


frontimage
191 Dost, odjet, jednoduchý...
Suficiente, irse, fácil...


frontimage
192 Dost, odjet, jednoduchý...
Suficiente, irse, fácil...


frontimage
193 Kluk, pospíšit si...
El niño, darse prisa, la...


frontimage
194 Kluk, pospíšit si...
El niño, darse prisa, la...


frontimage
195 Holka, hodně, jídlo...
La niña, mucho, la...


frontimage
196 Holka, hodně, jídlo...
La niña, mucho, la...


frontimage
197 Půjčit si, daleko...
Prestar, lejos, la luz...


frontimage
198 Půjčit si, daleko...
Prestar, lejos, la luz...


frontimage
199 Čistý, upadnout, hledat...
Limpio, caerse, buscar...


frontimage
200 Čistý, upadnout, hledat...
Limpio, caerse, buscar...


frontimage
201 Zima, používat, nebezpečný...
El invierno, utilizar...


frontimage
202 Zima, používat, nebezpečný...
El invierno, utilizar...


frontimage
203 Najít, nikdy, pošta...
Encontrar, nunca, la...


frontimage
204 Najít, nikdy, pošta...
Encontrar, nunca, la...


frontimage
205 Pomoci, miminko, cesta...
Ayudar, el bebé, el...


frontimage
206 Pomoci, miminko, cesta...
Ayudar, el bebé, el...


frontimage
207 Blízko, soused, den...
Cerca, el vecino, el día...


frontimage
208 Blízko, soused, den...
Cerca, el vecino, el día...


frontimage
209 Patro, psací stůl...
La planta, el escritorio...


frontimage
210 Patro, psací stůl...
La planta, el escritorio...


frontimage
211 Vstávat, noha, špatně...
Levantarse, la pierna...


frontimage
212 Vstávat, noha, špatně...
Levantarse, la pierna...


frontimage
213 Zaplatit, před, poslouchat...
Pagar, antes, escuchar, a...


frontimage
214 Zaplatit, před, poslouchat...
Pagar, antes, escuchar, a...


frontimage
215 Upadnout, po, dospělý...
Caerse, después, el...


frontimage
216 Upadnout, po, dospělý...
Caerse, después, el...


frontimage
217 Jet autobusem, směnárna...
Tomar el autobús, la...


frontimage
218 Jet autobusem, směnárna...
Tomar el autobús, la...


frontimage
219 Štíhlý, první, lehnout...
Delgado, primer, tenderse,...


frontimage
220 Štíhlý, první, lehnout...
Delgado, primer, tenderse,...


frontimage
221 Dost, poslední, dnes...
Suficiente, último, esta...


frontimage
222 Dost, poslední, dnes...
Suficiente, último, esta...


frontimage
223 Bunda, východ, končit...
La chaqueta, la salida...


frontimage
224 Bunda, východ, končit...
La chaqueta, la salida...


frontimage
225 Miminko, zemřít, cukr...
El bebé, morir, el...


frontimage
226 Miminko, zemřít, cukr...
El bebé, morir, el...


frontimage
227 Větrno, vchod, zmeškat...
Viento, la entrada...


frontimage
228 Větrno, vchod, zmeškat...
Viento, la entrada...


frontimage
229 Proč, znovu, sedadlo...
Por qué, de nuevo, el...


frontimage
230 Proč, znovu, sedadlo...
Por qué, otra vez, el...


frontimage
231 Oči, nůž, důležitý...
Los ojos, el cuchillo...


frontimage
232 Oči, nůž, důležitý...
Los ojos, el cuchillo...


frontimage
233 Barva, vesnice, připravený...
El color, el pueblo...


frontimage
234 Barva, vesnice, připravený...
El color, el pueblo...


frontimage
235 Potkat, sůl, probudit se...
Encontrar, la sal...


frontimage
236 Potkat, sůl, probudit se...
Encontrar, la sal...


frontimage
237 Pro, plný, ruka, pomalý...
Para, lleno, el brazo...


frontimage
238 Pro, plný, ruka, pomalý...
Para, lleno, el brazo...


frontimage
239 Zpráva, umět, velikost...
El mensaje, saber, la...


frontimage
240 Zpráva, umět, velikost...
El mensaje, saber, la...


frontimage
241 Stisknout, rozbitý...
Presionar, roto, todo, el...


frontimage
242 Stisknout, rozbitý...
Presionar, roto, todo, el...


frontimage
243 Zem, vlevo, věk, používat,...
El suelo, a la izquierda...


frontimage
244 Zem, vlevo, věk, používat,...
El suelo, a la izquierda...


frontimage
245 Vpravo, talíř, dotknout...
A la derecha, el plato...


frontimage
246 Vpravo, talíř, dotknout...
A la derecha, el plato...


frontimage
247 Časopis, psací stůl...
La revista, el escritorio,...


frontimage
248 Časopis, psací stůl...
La revista, el escritorio,...


frontimage
249 Vždy, peněženka, chodidlo,...
Siempre, la billetera, el...


frontimage
250 Vždy, peněženka, chodidlo,...
Siempre, la billetera, el...


frontimage
251 Zubař, zahrada, mít na...
El dentista, el jardín...


frontimage
252 Zubař, zahrada, mít na...
El dentista, el jardín...


frontimage
253 Sundat si, světlo...
Quitarse, la luz, el...


frontimage
254 Sundat si, světlo...
Quitarse, la luz, el...


frontimage
255 Tichý, rodina, učit...
Callado, la familia, el...


frontimage
256 Tichý, rodina, učit...
Callado, la familia, el...


frontimage
257 Souhlasit, východ, oženit...
Estar de acuerdo, la...


frontimage
258 Souhlasit, východ, oženit...
Estar de acuerdo, la...


frontimage
259 Všichni, kniha, venku...
Todos, el libro, afuera...


frontimage
260 Všichni, kniha, venku...
Todos, el libro, afuera...


frontimage
261 Strana, dívat se, most...
La página, ver, el...


frontimage
262 Strana, dívat se, most...
La página, ver, el...


frontimage
263 Teplý, zemřít, velikost...
Caliente, morir, el...


frontimage
264 Teplý, zemřít, velikost...
Caliente, morir, el...


frontimage
265 Před, obléci si, často...
Hace, ponerse, a menudo...


frontimage
266 Před, obléci si, často...
Hace, ponerse, a menudo...


frontimage
267 Garáž, pamatovat si...
El garaje, recordar...


frontimage
268 Garáž, pamatovat si...
El garaje, recordar...


frontimage
269 Ještě jeden, noviny...
Uno más, el diario, el...


frontimage
270 Ještě jeden, noviny...
Uno más, el periódico, el...


frontimage
271 Hloupý, minuta, zaneprázdn...
Estúpido, el minuto...


frontimage
272 Hloupý, minuta, zaneprázdn...
Estúpido, el minuto...


frontimage
273 Let, souhlasit, hodit...
El vuelo, estar de...


frontimage
274 Let, souhlasit, hodit...
El vuelo, estar de...


frontimage
275 Plakat, sundat si, zuby...
Llorar, quitarse, los...


frontimage
276 Plakat, sundat si, zuby...
Llorar, quitarse, los...


frontimage
277 Zrušit, mít na sobě...
Cancelar, llevar, adentro,...


frontimage
278 Zrušit, mít na sobě...
Cancelar, llevar, adentro,...


frontimage
279 Občas, toto, tráva...
A veces, este, la hierba...


frontimage
280 Občas, toto, tráva...
A veces, este, la hierba...


frontimage
281 Někdo, dopravní nehoda...
Alguien, el accidente de...


frontimage
282 Někdo, dopravní nehoda...
Alguien, el accidente de...


frontimage
283 Zarezervovat, venku...
Reservar, afuera, la...


frontimage
284 Zarezervovat, venku...
Reservar, afuera, la...


frontimage
285 Tělo, věk, hodinky...
El cuerpo, la edad, el...


frontimage
286 Tělo, věk, hodinky...
El cuerpo, la edad, el...


frontimage
287 Čokoláda, zůstat, opatrný,...
El chocolate, quedarse...


frontimage
288 Čokoláda, zůstat, opatrný,...
El chocolate, quedarse...


frontimage
289 Oblačno, brambora, tmavý...
Nublado, la papa, oscuro...


frontimage
290 Oblačno, brambora, tmavý...
Nublado, la papa, oscuro...


frontimage
291 Strom, v, bankomat...
El árbol, en, el cajero...


frontimage
292 Strom, v, bankomat...
El árbol, en, el cajero...


frontimage
293 Náměstí, brečet, dárek...
La plaza, llorar, el...


frontimage
294 Náměstí, brečet, dárek...
La plaza, llorar, el...


frontimage
295 Nakrájet, dovolená...
Cortar, las vacaciones...


frontimage
296 Nakrájet, dovolená...
Cortar, las vacaciones...


frontimage
297 Za hodinu, sousedé...
En 1 hora, los vecinos...


frontimage
298 Za hodinu, sousedé...
En 1 hora, los vecinos...


frontimage
299 Oblečení, brýle, dole...
La ropa, los lentes...


frontimage
300 Oblečení, brýle, dole...
La ropa, los lentes...


frontimage
301 Sluneční brýle, učit se...
Los lentes de sol...


frontimage
302 Sluneční brýle, učit se...
Los lentes de sol...


frontimage
303 Skříňka, hloupý, navštívit...
El armario, estúpido...


frontimage
304 Skříňka, hloupý, navštívit...
El armario, estúpido...


frontimage
305 Čas, lékárna, víno...
El tiempo, la farmacia...


frontimage
306 Čas, lékárna, víno...
El tiempo, la farmacia...


frontimage
307 Mlha, hlava, spolu, umýt...
La niebla, la cabeza...


frontimage
308 Mlha, hlava, spolu, umýt...
La niebla, la cabeza...


frontimage
309 Záda, rýže, zavazadla...
La espalda, el arroz, el...


frontimage
310 Záda, rýže, zavazadla...
La espalda, el arroz, el...


frontimage
311 Přidat, někdo, uhodit...
Añadir, alguien, golpear...


frontimage
312 Přidat, někdo, uhodit...
Añadir, alguien, golpear...


frontimage
313 Hezká, tichý, pravdivý...
Bonita, silencioso...


frontimage
314 Hezká, tichý, pravdivý...
Bonita, silencioso...


frontimage
315 Pod, jít, teta, důležitý...
Debajo, ir, la tía...


frontimage
316 Pod, jít, teta, důležitý...
Debajo, ir, la tía...


frontimage
317 Dělat, navštívit, později,...
Hacer, visitar, luego...


frontimage
318 Dělat, navštívit, později,...
Hacer, visitar, luego...


frontimage
319 Kapsa, běhat, zdravý...
El bolsillo, correr...


frontimage
320 Kapsa, běhat, zdravý...
El bolsillo, correr...


frontimage
321 Kousek, brzy, obrázek...
El pedazo, temprano, el...


frontimage
322 Kousek, brzy, obrázek...
El pedazo, temprano, el...


frontimage
323 Obvykle, spočítat, sám...
Normalmente, contar...


frontimage
324 Obvykle, spočítat, sám...
Normalmente, contar...


frontimage
325 Trvat, rozvedený, vrátit...
Tardar, divorciado...


frontimage
326 Trvat, rozvedený, vrátit...
Tardar, divorciado...


frontimage
327 Kočka, zapomenout...
El gato, olvidar, ancho...


frontimage
328 Kočka, zapomenout...
El gato, olvidar, ancho...


frontimage
329 Sbalit si, záda, vidlička,...
Empacar, la espalda, el...


frontimage
330 Sbalit si, záda, vidlička,...
Empacar, la espalda, el...


frontimage
331 Nabít, vyzkoušet, pláž...
Cargar, probar, la playa...


frontimage
332 Nabít, vyzkoušet, pláž...
Cargar, probar, la playa...


frontimage
333 Zpívat, zdravý, nos...
Cantar, saludable, la...


frontimage
334 Zpívat, zdravý, nos...
Cantar, saludable, la...


frontimage
335 Atraktivní, sluneční...
Atractivo, los lentes de...


frontimage
336 Atraktivní, sluneční...
Atractivo, los lentes de...


frontimage
337 Šedivý, šuplík, legrační...
Gris, el cajón, divertido,...


frontimage
338 Šedivý, šuplík, legrační...
Gris, el cajón, divertido,...


frontimage
339 Zmrzlý, kostel, bohatý...
Congelado, la iglesia...


frontimage
340 Zmrzlý, kostel, bohatý...
Congelado, la iglesia...


frontimage
341 Zmrzlina, přidat, sprchova...
El helado, añadir, tomar...


frontimage
342 Zmrzlina, přidat, sprchova...
El helado, añadir, tomar...


frontimage
343 Chodit nakupovat, sejít...
Ir de compras, encontrarse...


frontimage
344 Chodit nakupovat, sejít...
Ir de compras, encontrarse...


frontimage
345 Muzeum, zemřít, kuchyň...
El museo, morir, la...


frontimage
346 Muzeum, zemřít, kuchyň...
El museo, morir, la...


frontimage
347 Schody, občas, nejlepší...
Las escaleras, a veces...


frontimage
348 Schody, občas, nejlepší...
Las escaleras, a veces...


frontimage
349 Jít do postele, sprchovat...
Irse a la cama, tomar una...


frontimage
350 Jít do postele, sprchovat...
Irse a la cama, tomar una...


frontimage
351 Vteřina, nabít, citrón...
El segundo, cargar, el...


frontimage
352 Vteřina, nabít, citrón...
El segundo, cargar, el...


frontimage
353 Naproti, zvíře, kouřit...
Enfrente de, el animal...


frontimage
354 Naproti, zvíře, kouřit...
Enfrente de, el animal...


frontimage
355 Omáčka, oblačno, venku...
La salsa, nublado...


frontimage
356 Omáčka, oblačno, venku...
La salsa, nublado...


frontimage
357 Jídlo, deka, dobře...
La comida, la manta...


frontimage
358 Jídlo, deka, dobře...
La comida, la manta...


frontimage
359 Podepsat, pronajmout si...
Firmar, alquilar, el...


frontimage
360 Podepsat, pronajmout si...
Firmar, alquilar, el...


frontimage
361 Vzít s sebou, květina...
Tomar, la flor, otro...


frontimage
362 Vzít s sebou, květina...
Tomar, la flor, otro...


frontimage
363 Zprávy, výtah, dostat...
Las noticias, el ascensor,...


frontimage
364 Zprávy, výtah, dostat...
Las noticias, el ascensor,...


frontimage
365 Utratit, hned, oblek...
Gastar, ahora, el traje...


frontimage
366 Utratit, hned, oblek...
Gastar, ahora, el traje...


frontimage
367 Prst, o čem, metro, tma...
El dedo, sobre, el metro...


frontimage
368 Prst, o čem, metro, tma...
El dedo, sobre, el metro...


frontimage
369 Nějaký, půlnoc, vlevo...
Alguno, la media noche, a...


frontimage
370 Nějaký, půlnoc, vlevo...
Alguno, la media noche, a...


frontimage
371 Pokoj, nástupiště, venku...
La habitación, la platafor...


frontimage
372 Pokoj, nástupiště, venku...
La habitación, la platafor...


frontimage
373 Ukrást, nachlazení...
Robar, el resfriado...


frontimage
374 Ukrást, nachlazení...
Robar, el resfriado...


frontimage
375 Spolu, číšník, bankomat...
Juntos, el camarero, el...


frontimage
376 Spolu, číšník, bankomat...
Juntos, el camarero, el...


frontimage
377 Za dvě hodiny, jet...
En dos horas, ir, a la...


frontimage
378 Za dvě hodiny, jet...
En dos horas, ir, a la...


frontimage
379 Čas, pronajmout si...
El tiempo, alquilar, el...


frontimage
380 Čas, pronajmout si...
El tiempo, alquilar, el...


frontimage
381 Rozvedený, bazén, hrnek...
Divorciado, la piscina...


frontimage
382 Rozvedený, bazén, hrnek...
Divorciado, la piscina...


frontimage
383 Naproti, který, mít na...
Enfrente, cuál, llevar...


frontimage
384 Naproti, který, mít na...
Enfrente, cuál, llevar...


frontimage
385 Cítit se, máslo, schůzka...
Sentirse, la mantequilla...


frontimage
386 Cítit se, máslo, schůzka...
Sentirse, la mantequilla...


frontimage
387 Říci, most, kabát...
Decir, el puente, el...


frontimage
388 Říci, most, kabát...
Decir, el puente, el...


frontimage
389 Doleva, muset, kino...
A la izquierda, tener...


frontimage
390 Doleva, muset, kino...
A la izquierda, tener...