Předzačátečníci
00
Pro přežití
>
00
Krok za krokem
>
00
Gramatika
>
Začátečníci
A0
Krok za krokem
>
A0
Gramatika
>
A0
Slovíčka
>
Začátečníci+
A1
Krok za krokem
>
A1
Gramatika
>
A1
Slovíčka
>
A1
Konverzace
>
A1
Nepravidelná slovesa
>
Mírně pokročilí
A2
Krok za krokem
>
A2
Gramatika
>
A2
Slovíčka
>
A2
Konverzace
>
A2
Nepravidelná slovesa
>
A2
Frázová slovesa
>
Středně pokročilí
B1
Krok za krokem
>
B1
Gramatika
>
B1
Slovíčka
>
B1
Konverzace
>
B1
Nepravidelná slovesa
>
B1
Frázová slovesa
>
Středně pokročilí+
B2
Slovíčka
>
B2
Nepravidelná slovesa
>
B2
Frázová slovesa
>
B2
Idiomy a fráze
>
Pokročilí
C1
Slovíčka
>
C1
Frázová slovesa
>
C1
Idiomy a fráze
>

Angličtina: Mírně pokročilí, frázová slovesa

Můžete si vybrat ze 7 druhů cvičení z angličtiny nebo použít Go&Learn (angličtina do auta, na procházce, při vaření...)

Cvičení z angličtiny

Do auta, při joggingu...

frontimage
1 Stoupnout si, sednout si...
Stand up, sit down, put...


frontimage
2 Stoupnout si, sednout si...
Stand up, sit down, put...


frontimage
3 Stoupnout si, sednout si...
Stand up, sit down, put...


frontimage
4 Umýt se, pospíšit si...
Wash up, hurry up, switch...


frontimage
5 Umýt se, pospíšit si...
Wash up, hurry up, switch...


frontimage
6 Umýt se, pospíšit si...
Wash up, hurry up, switch...


frontimage
7 Dostat se dovnitř, dostat...
Get in, get out, slow...


frontimage
8 Dostat se dovnitř, dostat...
Get in, get out, slow...


frontimage
9 Dostat se dovnitř, dostat...
Get in, get out, slow...


frontimage
10 Zapnout, vypnout, odříznou...
Turn on, turn off, cut...


frontimage
11 Zapnout, vypnout, odříznou...
Turn on, turn off, cut...


frontimage
12 Zapnout, vypnout, odříznou...
Turn on, turn off, cut...


frontimage
13 Slyšet o něčem, vrátit...
Hear of, take back, clean...


frontimage
14 Slyšet o něčem, vrátit...
Hear of, take back, clean...


frontimage
15 Slyšet o něčem, vrátit...
Hear of, take back, clean...


frontimage
16 Položit, zavolat zpět...
Put down, call back, put...


frontimage
17 Položit, zavolat zpět...
Put down, call back, put...


frontimage
18 Položit, zavolat zpět...
Put down, call back, put...


frontimage
19 Požádat, patřit, pocházet...
Ask for, belong to, come...


frontimage
20 Požádat, patřit, pocházet...
Ask for, belong to, come...


frontimage
21 Požádat, patřit, pocházet...
Ask for, belong to, come...


frontimage
22 Těšit se, vyhodit, mluvit...
Look forward to, throw...


frontimage
23 Těšit se, vyhodit, mluvit...
Look forward to, throw...


frontimage
24 Těšit se, vyhodit, mluvit...
Look forward to, throw...


frontimage
25 Ptát se po někom, podívat...
Ask after, check something...


frontimage
26 Ptát se po někom, podívat...
Ask after, check something...


frontimage
27 Ptát se po někom, podívat...
Ask after, check something...


frontimage
28 Vrátit, pověsit, otočit...
Put back, put up, turn...


frontimage
29 Vrátit, pověsit, otočit...
Put back, put up, turn...


frontimage
30 Vrátit, pověsit, otočit...
Put back, put up, turn...


frontimage
31 Podat, předělat/proměnit...
Hand over, turn into...


frontimage
32 Podat, předělat/proměnit...
Hand over, turn into...


frontimage
33 Podat, předělat/proměnit...
Hand over, turn into...


frontimage
34 Základní frázová slovesa
Elementary phrasal verbs


frontimage
35 Základní frázová slovesa
Elementary phrasal verbs


frontimage
36 Základní frázová slovesa
Elementary phrasal verbs


frontimage
37 Základní frázová slovesa
Elementary phrasal verbs