Předzačátečníci
00
Pro přežití
>
00
Krok za krokem
>
00
Gramatika
>
Začátečníci
A0
Krok za krokem
>
A0
Gramatika
>
A0
Slovíčka
>
Začátečníci+
A1
Krok za krokem
>
A1
Gramatika
>
A1
Slovíčka
>
A1
Konverzace
>
A1
Nepravidelná slovesa
>
Mírně pokročilí
A2
Krok za krokem
>
A2
Gramatika
>
A2
Slovíčka
>
A2
Konverzace
>
A2
Nepravidelná slovesa
>
A2
Frázová slovesa
>
Středně pokročilí
B1
Krok za krokem
>
B1
Gramatika
>
B1
Slovíčka
>
B1
Konverzace
>
B1
Nepravidelná slovesa
>
B1
Frázová slovesa
>
Středně pokročilí+
B2
Slovíčka
>
B2
Nepravidelná slovesa
>
B2
Frázová slovesa
>
B2
Idiomy a fráze
>
Pokročilí
C1
Slovíčka
>
C1
Frázová slovesa
>
C1
Idiomy a fráze
>

Angličtina: Středně pokročilí, gramatika

Můžete si vybrat ze 7 druhů cvičení z angličtiny nebo použít Go&Learn (angličtina do auta, na procházce, při vaření...)

Cvičení z angličtiny

Do auta, při joggingu...

frontimage
1 Šel jsem x Odešel jsem
I went x I have gone


frontimage
2 Navštívil jsem x Už jsem...
I visited x I've...


frontimage
3 Odešla x Zrovna odešla
She left x She has just left


frontimage
4 Jsem tu, abych se učil...
I'm here to study...


frontimage
5 Řekl mi, abych se posadil...
He told me to sit...


frontimage
6 Požádal jsem je, aby byli...
I asked them to be quiet...


frontimage
7 Chození, kreslení, cestování
Walking, drawing, traveling


frontimage
8 Psaní, tancování, hraní
Writing, dancing, playing


frontimage
9 Zpívání, mluvení, uklízení
Singing, talking, cleaning


frontimage
10 Běhám už od...
I have been running since...


frontimage
11 Cestuji už od...
I have been travelling...


frontimage
12 Učím se už od...
I have been studying since...


frontimage
13 Pracuji už od...
I've been working...


frontimage
14 Už tady čekám přes...
I've been waiting...


frontimage
15 Tančíme už od...
We've been dancing...


frontimage
16 Ten hrad byl postaven...
The castle was built...


frontimage
17 Ten snímek byl vyfocen...
The photo was taken...


frontimage
18 To auto bylo opraveno...
The car was repaired...


frontimage
19 Mluvili jsme...
We had talked...


frontimage
20 Nespal jsem...
I hadn't slept...


frontimage
21 Jedl jsi...?
Had you been eating...?


frontimage
22 Už jsem četl...
I had already read...


frontimage
23 Nikdy jsem neletěl...
I had never flown...


frontimage
24 Vlak zrovna odjel...
The train had just left...


frontimage
25 Kdybych se byl více učil...
If I had studied more...


frontimage
26 Kdybychom byli odešli...
If we had left earlier...


frontimage
27 Kdybys byl zavolal...
If you had called...


frontimage
28 Šel jsem x Odešel jsem
I went x I have gone


frontimage
29 Nezavolala x Ještě nezavolala
She didn't call x She...


frontimage
30 Jedli jste...? x Už jste...
Did you eat...? x Have...