Předzačátečníci
00
Gramatika
>
Začátečníci
A0
Gramatika
>
A0
Slovíčka
>
Začátečníci+
A1
Gramatika
>
A1
Nepravidelná slovesa
>
A1
Konverzace
>
A1
Slovíčka
>
Mírně pokročilí
A2
Gramatika
>
A2
Nepravidelná slovesa
>
A2
Frázová slovesa
>
A2
Konverzace
>
A2
Slovíčka
>
Středně pokročilí
B1
Gramatika
>
B1
Nepravidelná slovesa
>
B1
Frázová slovesa
>
B1
Konverzace
>
B1
Slovíčka
>
Středně pokročilí+
B2
Nepravidelná slovesa
>
B2
Frázová slovesa
>
B2
Idiomy a fráze
>
B2
Slovíčka
>
Pokročilí
C1
Nepravidelná slovesa
>
C1
Frázová slovesa
>
C1
Idiomy a fráze
>
C1
Slovíčka
>
Celkem 14040 fotokvízových otázek v Landigo Premium.

frontimage
A2: More comfortable
Gramatika

frontimage
A2: The most beautiful
Gramatika

frontimage
A2: I was eating...
Gramatika

frontimage
A2: She was dancing...
Gramatika

frontimage
A2: They were running...
Gramatika

frontimage
A2: I wasn't sleeping...
Gramatika

frontimage
A2: We weren't talking...
Gramatika

frontimage
A2: Were you sitting...?
Gramatika

frontimage
A2: I slept x I was sleeping
Gramatika

frontimage
A2: I worked x I was working
Gramatika

frontimage
A2: She ran x she was running
Gramatika

frontimage
A2: May we go...?
Gramatika

frontimage
A2: Can she read...?
Gramatika

frontimage
A2: May I open...?
Gramatika

frontimage
A2: I have already arrived...
Gramatika

frontimage
A2: I haven't woken up yet.
Gramatika

frontimage
A2: Have you ever visited...?
Gramatika

frontimage
A2: We don't know him, do w
Gramatika

frontimage
A2: He didn't drink, did he
Gramatika

frontimage
A2: She's called, hasn'
Gramatika

frontimage
A2: If it rained...
Gramatika

frontimage
A2: If I had time...
Gramatika

frontimage
A2: If I didn't drink...
Gramatika

frontimage
A2: I have been washing...
Gramatika

frontimage
A2: I have been playing...
Gramatika

frontimage
A2: I have been painting...
Gramatika