Předzačátečníci
00
Pro přežití
>
00
Krok za krokem
>
00
Gramatika
>
Začátečníci
A0
Krok za krokem
>
A0
Gramatika
>
A0
Slovíčka
>
Začátečníci+
A1
Krok za krokem
>
A1
Gramatika
>
A1
Slovíčka
>
A1
Konverzace
>
A1
Nepravidelná slovesa
>
Mírně pokročilí
A2
Krok za krokem
>
A2
Gramatika
>
A2
Slovíčka
>
A2
Konverzace
>
A2
Nepravidelná slovesa
>
A2
Frázová slovesa
>
Středně pokročilí
B1
Krok za krokem
>
B1
Gramatika
>
B1
Slovíčka
>
B1
Konverzace
>
B1
Nepravidelná slovesa
>
B1
Frázová slovesa
>
Středně pokročilí+
B2
Slovíčka
>
B2
Nepravidelná slovesa
>
B2
Frázová slovesa
>
B2
Idiomy a fráze
>
Pokročilí
C1
Slovíčka
>
C1
Frázová slovesa
>
C1
Idiomy a fráze
>

Angličtina: Pokročilí, frázová slovesa

Můžete si vybrat ze 7 druhů cvičení z angličtiny nebo použít Go&Learn (angličtina do auta, na procházce, při vaření...)

Cvičení z angličtiny

Do auta, při joggingu...

frontimage
1 Být pozadu, pustit se do...
Fall behind, get down to...


frontimage
2 Být pozadu, pustit se do...
Fall behind, get down to...


frontimage
3 Být pozadu, pustit se do...
Fall behind, get down to...


frontimage
4 Vybuchnout, splnit...
Go up, come up to, do...


frontimage
5 Vybuchnout, splnit...
Go up, come up to, do...


frontimage
6 Vybuchnout, splnit...
Go up, come up to, do...


frontimage
7 Vzhlížet, projít (zákon...
Look up to, go through...


frontimage
8 Vzhlížet, projít (zákon...
Look up to, go through...


frontimage
9 Vzhlížet, projít (zákon...
Look up to, go through...


frontimage
10 Vzít si někoho stranou...
Take aside, sell off...


frontimage
11 Vzít si někoho stranou...
Take aside, sell off...


frontimage
12 Vzít si někoho stranou...
Take aside, sell off...


frontimage
13 Vyspat se na něco, zvážit...
Sleep on it, weigh up...


frontimage
14 Vyspat se na něco, zvážit...
Sleep on it, weigh up...


frontimage
15 Vyspat se na něco, zvážit...
Sleep on it, weigh up...


frontimage
16 Snížit (cenu ap.)...
Bring down, come down...


frontimage
17 Snížit (cenu ap.)...
Bring down, come down...


frontimage
18 Snížit (cenu ap.)...
Bring down, come down...


frontimage
19 Nechat stranou, vrátit se...
Leave aside, come back...


frontimage
20 Nechat stranou, vrátit se...
Leave aside, come back...


frontimage
21 Nechat stranou, vrátit se...
Leave aside, come back...


frontimage
22 Hodit na sebe (oblečení)...
Throw on, kick off, wrap up


frontimage
23 Hodit na sebe (oblečení)...
Throw on, kick off, wrap up


frontimage
24 Hodit na sebe (oblečení)...
Throw on, kick off, wrap up


frontimage
25 Překypět (emoce), zchladno...
Boil over, simmer down...


frontimage
26 Překypět (emoce), zchladno...
Boil over, simmer down...


frontimage
27 Překypět (emoce), zchladno...
Boil over, simmer down...


frontimage
28 Zdržet, vléci se (čas)...
Hold up, drag on, lie ahead


frontimage
29 Zdržet, vléci se (čas)...
Hold up, drag on, lie ahead


frontimage
30 Zdržet, vléci se (čas)...
Hold up, drag on, lie ahead


frontimage
31 Okořenit (vztah ap.)...
Spice up, dumb down, leak out


frontimage
32 Okořenit (vztah ap.)...
Spice up, dumb down, leak out


frontimage
33 Okořenit (vztah ap.)...
Spice up, dumb down, leak out


frontimage
34 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
35 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
36 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
37 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
38 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
39 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
40 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
41 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
42 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
43 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
44 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
45 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
46 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
47 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
48 Frázová slovesa
Phrasal verbs