Předzačátečníci
00
Gramatika
>
Začátečníci
A0
Gramatika
>
A0
Slovíčka
>
Začátečníci+
A1
Gramatika
>
A1
Nepravidelná slovesa
>
A1
Konverzace
>
A1
Slovíčka
>
Mírně pokročilí
A2
Gramatika
>
A2
Nepravidelná slovesa
>
A2
Frázová slovesa
>
A2
Konverzace
>
A2
Slovíčka
>
Středně pokročilí
B1
Gramatika
>
B1
Nepravidelná slovesa
>
B1
Frázová slovesa
>
B1
Konverzace
>
B1
Slovíčka
>
Středně pokročilí+
B2
Nepravidelná slovesa
>
B2
Frázová slovesa
>
B2
Idiomy a fráze
>
B2
Slovíčka
>
Pokročilí
C1
Nepravidelná slovesa
>
C1
Frázová slovesa
>
C1
Idiomy a fráze
>
C1
Slovíčka
>
Celkem 14040 fotokvízových otázek v Landigo Premium.

frontimage
A1: Their, your, her
Gramatika

frontimage
A1: Mine, yours, hers
Gramatika

frontimage
A1: There are cookies...
Gramatika

frontimage
A1: There were children...
Gramatika

frontimage
A1: Are there people...?
Gramatika

frontimage
A1: The
Gramatika

frontimage
A1: The
Gramatika

frontimage
A1: The
Gramatika

frontimage
A1: A bank, the bank
Gramatika

frontimage
A1: A bathroom, the bathroom
Gramatika

frontimage
A1: A boy, the boy
Gramatika

frontimage
A1: Hotter, the hottest
Gramatika

frontimage
A1: Larger, the largest
Gramatika

frontimage
A1: Younger, the youngest
Gramatika

frontimage
A1: I work x I am working
Gramatika

frontimage
A1: I play x I am playing
Gramatika

frontimage
A1: I wear x I am wearing
Gramatika

frontimage
A1: Don't close the window!
Gramatika

frontimage
A1: Wash the dishes!
Gramatika

frontimage
A1: Let him drive!
Gramatika

frontimage
A1: If I call...
Gramatika

frontimage
A1: If you don't leave...
Gramatika

frontimage
A1: If it is hot...
Gramatika

frontimage
A1: Good, better, the best
Gramatika

frontimage
A1: Bad, worse, the worst
Gramatika

frontimage
A1: Further, the furthest
Gramatika

frontimage
A1: I should get up...
Gramatika

frontimage
A1: I should take a break...
Gramatika

frontimage
A1: Should I watch...?
Gramatika

frontimage
A1: Drink, drank, drunk
Gramatika

frontimage
A1: See, saw, seen
Gramatika

frontimage
A1: Eat, ate, eaten
Gramatika

frontimage
A1: Some animals
Gramatika

frontimage
A1: Some apples
Gramatika

frontimage
A1: Some books
Gramatika

frontimage
A1: May I ask...?
Gramatika

frontimage
A1: She may not like...
Gramatika

frontimage
A1: I might travel...
Gramatika

frontimage
A1: I have finished...
Gramatika

frontimage
A1: I have listened...
Gramatika

frontimage
A1: I have drunk...
Gramatika

frontimage
A1: I would work...
Gramatika

frontimage
A1: I wouldn't believe...
Gramatika

frontimage
A1: Would you go...?
Gramatika

frontimage
A1: I'm able to work...
Gramatika

frontimage
A1: I'm not able to come...
Gramatika

frontimage
A1: Were you able to call...?
Gramatika

frontimage
A1: I'm allowed to drink...
Gramatika

frontimage
A1: I'm not allowed to buy.
Gramatika

frontimage
A1: Am I allowed to go...?
Gramatika

frontimage
A1: I don't need to remembe
Gramatika

frontimage
A1: I don't need to buy...
Gramatika

frontimage
A1: I have to work...
Gramatika