Předzačátečníci
00
Pro přežití
>
00
Krok za krokem
>
00
Gramatika
>
Začátečníci
A0
Krok za krokem
>
A0
Gramatika
>
A0
Slovíčka
>
Začátečníci+
A1
Krok za krokem
>
A1
Gramatika
>
A1
Slovíčka
>
A1
Konverzace
>
A1
Nepravidelná slovesa
>
Mírně pokročilí
A2
Krok za krokem
>
A2
Gramatika
>
A2
Slovíčka
>
A2
Konverzace
>
A2
Nepravidelná slovesa
>
A2
Frázová slovesa
>
Středně pokročilí
B1
Krok za krokem
>
B1
Gramatika
>
B1
Slovíčka
>
B1
Konverzace
>
B1
Nepravidelná slovesa
>
B1
Frázová slovesa
>
Středně pokročilí+
B2
Slovíčka
>
B2
Nepravidelná slovesa
>
B2
Frázová slovesa
>
B2
Idiomy a fráze
>
Pokročilí
C1
Slovíčka
>
C1
Frázová slovesa
>
C1
Idiomy a fráze
>

Angličtina: Mírně pokročilí, nepravidelná slovesa

Můžete si vybrat ze 7 druhů cvičení z angličtiny nebo použít Go&Learn (angličtina do auta, na procházce, při vaření...)

Cvičení z angličtiny

Do auta, při joggingu...

frontimage
1 Běhat, koupit, prodat, zaplatit...
Run, buy, sell, pay, stand, sit


frontimage
2 Běhat, koupit, prodat, zaplatit...
Run, buy, sell, pay, stand, sit


frontimage
3 Běhat, koupit, prodat, zaplatit...
Run, buy, sell, pay, stand, sit


frontimage
4 Běhat, koupit, prodat, zaplatit...
Run, buy, sell, pay, stand, sit


frontimage
5 Běhat, koupit, prodat, zaplatit...
Run, buy, sell, pay, stand, sit


frontimage
6 Běhat, koupit, prodat, zaplatit...
Run, buy, sell, pay, stand, sit


frontimage
7 Kreslit, zlomit/rozbít, spát...
Draw, break, sleep, find...


frontimage
8 Kreslit, zlomit/rozbít, spát...
Draw, break, sleep, find...


frontimage
9 Kreslit, zlomit/rozbít, spát...
Draw, break, sleep, find...


frontimage
10 Kreslit, zlomit/rozbít, spát...
Draw, break, sleep, find...


frontimage
11 Kreslit, zlomit/rozbít, spát...
Draw, break, sleep, find...


frontimage
12 Kreslit, zlomit/rozbít, spát...
Draw, break, sleep, find...


frontimage
13 Pít, přinést, ztratit, potkat...
Drink, bring, lose, meet...


frontimage
14 Pít, přinést, ztratit, potkat...
Drink, bring, lose, meet...


frontimage
15 Pít, přinést, ztratit, potkat...
Drink, bring, lose, meet...


frontimage
16 Pít, přinést, ztratit, potkat...
Drink, bring, lose, meet...


frontimage
17 Pít, přinést, ztratit, potkat...
Drink, bring, lose, meet...


frontimage
18 Pít, přinést, ztratit, potkat...
Drink, bring, lose, meet...


frontimage
19 Dát (něco někam), ukázat...
Put, show, understand, mean...


frontimage
20 Dát (něco někam), ukázat...
Put, show, understand, mean...


frontimage
21 Dát (něco někam), ukázat...
Put, show, understand, mean...


frontimage
22 Dát (něco někam), ukázat...
Put, show, understand, mean...


frontimage
23 Dát (něco někam), ukázat...
Put, show, understand, mean...


frontimage
24 Dát (něco někam), ukázat...
Put, show, understand, mean...


frontimage
25 Začít, dovolit, držet, mít na...
Begin, let, hold, wear...


frontimage
26 Začít, dovolit, držet, mít na...
Begin, let, hold, wear...


frontimage
27 Začít, dovolit, držet, mít na...
Begin, let, hold, wear...


frontimage
28 Začít, dovolit, držet, mít na...
Begin, let, hold, wear...


frontimage
29 Začít, dovolit, držet, mít na...
Begin, let, hold, wear...


frontimage
30 Začít, dovolit, držet, mít na...
Begin, let, hold, wear...


frontimage
31 Poslat, vybrat, růst, učit...
Send, choose, grow, teach...


frontimage
32 Poslat, vybrat, růst, učit...
Send, choose, grow, teach...


frontimage
33 Poslat, vybrat, růst, učit...
Send, choose, grow, teach...


frontimage
34 Poslat, vybrat, růst, učit...
Send, choose, grow, teach...


frontimage
35 Poslat, vybrat, růst, učit...
Send, choose, grow, teach...


frontimage
36 Poslat, vybrat, růst, učit...
Send, choose, grow, teach...


frontimage
37 Hodit, vést, ukrást, lehnout...
Throw, lead, steal, lie, feed...


frontimage
38 Hodit, vést, ukrást, lehnout...
Throw, lead, steal, lie, feed...


frontimage
39 Hodit, vést, ukrást, lehnout...
Throw, lead, steal, lie, feed...


frontimage
40 Hodit, vést, ukrást, lehnout...
Throw, lead, steal, lie, feed...


frontimage
41 Hodit, vést, ukrást, lehnout...
Throw, lead, steal, lie, feed...


frontimage
42 Hodit, vést, ukrást, lehnout...
Throw, lead, steal, lie, feed...


frontimage
43 Létat, schovat, plavat, stát...
Fly, hide, swim, cost, fight, win


frontimage
44 Létat, schovat, plavat, stát...
Fly, hide, swim, cost, fight, win


frontimage
45 Létat, schovat, plavat, stát...
Fly, hide, swim, cost, fight, win


frontimage
46 Létat, schovat, plavat, stát...
Fly, hide, swim, cost, fight, win


frontimage
47 Létat, schovat, plavat, stát...
Fly, hide, swim, cost, fight, win


frontimage
48 Létat, schovat, plavat, stát...
Fly, hide, swim, cost, fight, win


frontimage
49 Probudit se, zpívat, (za)střeli...
Wake, sing, shoot, hurt, bite, fit


frontimage
50 Probudit se, zpívat, (za)střeli...
Wake, sing, shoot, hurt, bite, fit


frontimage
51 Probudit se, zpívat, (za)střeli...
Wake, sing, shoot, hurt, bite, fit


frontimage
52 Probudit se, zpívat, (za)střeli...
Wake, sing, shoot, hurt, bite, fit


frontimage
53 Probudit se, zpívat, (za)střeli...
Wake, sing, shoot, hurt, bite, fit


frontimage
54 Probudit se, zpívat, (za)střeli...
Wake, sing, shoot, hurt, bite, fit


frontimage
55 Porazit, zvonit, hrabat...
Beat, ring, dig, hang, blow...


frontimage
56 Porazit, zvonit, hrabat...
Beat, ring, dig, hang, blow...


frontimage
57 Porazit, zvonit, hrabat...
Beat, ring, dig, hang, blow...


frontimage
58 Porazit, zvonit, hrabat...
Beat, ring, dig, hang, blow...


frontimage
59 Porazit, zvonit, hrabat...
Beat, ring, dig, hang, blow...


frontimage
60 Porazit, zvonit, hrabat...
Beat, ring, dig, hang, blow...


frontimage
61 Nepravidelná slovesa
Irregular verbs


frontimage
62 Potkat, mluvit, říci
Meet, speak, tell


frontimage
63 Potkat, mluvit, říci
Meet, speak, tell


frontimage
64 Potkat, mluvit, říci
Meet, speak, tell


frontimage
65 Cítit se, slyšet, myslet (si)
Feel, hear, think


frontimage
66 Cítit se, slyšet, myslet (si)
Feel, hear, think


frontimage
67 Cítit se, slyšet, myslet (si)
Feel, hear, think


frontimage
68 Ztratit, dostat, zaplatit
Lose, get, pay


frontimage
69 Ztratit, dostat, zaplatit
Lose, get, pay


frontimage
70 Ztratit, dostat, zaplatit
Lose, get, pay


frontimage
71 Dělat, dát, přijít
Do, give, come


frontimage
72 Dělat, dát, přijít
Do, give, come


frontimage
73 Dělat, dát, přijít
Do, give, come


frontimage
74 Řídit, sednout si, přinést
Drive, sit, bring


frontimage
75 Řídit, sednout si, přinést
Drive, sit, bring


frontimage
76 Řídit, sednout si, přinést
Drive, sit, bring


frontimage
77 Zlomit/rozbít, stát, spadnout
Break, stand, fall


frontimage
78 Zlomit/rozbít, stát, spadnout
Break, stand, fall


frontimage
79 Zlomit/rozbít, stát, spadnout
Break, stand, fall


frontimage
80 Jít, vidět, odejít
Go, see, leave


frontimage
81 Jít, vidět, odejít
Go, see, leave


frontimage
82 Jít, vidět, odejít
Go, see, leave


frontimage
83 Psát, běhat, koupit
Write, run, buy


frontimage
84 Psát, běhat, koupit
Write, run, buy


frontimage
85 Psát, běhat, koupit
Write, run, buy


frontimage
86 Prodat, nakrmit, pít
Sell, feed, drink


frontimage
87 Prodat, nakrmit, pít
Sell, feed, drink


frontimage
88 Prodat, nakrmit, pít
Sell, feed, drink


frontimage
89 Poslat, jezdit, vybrat
Send, ride, choose


frontimage
90 Poslat, jezdit, vybrat
Send, ride, choose


frontimage
91 Poslat, jezdit, vybrat
Send, ride, choose


frontimage
92 Mít na sobě, kreslit, spát
Wear, draw, sleep


frontimage
93 Mít na sobě, kreslit, spát
Wear, draw, sleep


frontimage
94 Mít na sobě, kreslit, spát
Wear, draw, sleep


frontimage
95 Postavit, růst, lehnout si
Build, grow, lie


frontimage
96 Postavit, růst, lehnout si
Build, grow, lie


frontimage
97 Postavit, růst, lehnout si
Build, grow, lie