Předzačátečníci
00
Pro přežití
>
00
Krok za krokem
>
00
Gramatika
>
Začátečníci
A0
Krok za krokem
>
A0
Gramatika
>
A0
Slovíčka
>
Začátečníci+
A1
Krok za krokem
>
A1
Gramatika
>
A1
Slovíčka
>
A1
Konverzace
>
A1
Nepravidelná slovesa
>
Mírně pokročilí
A2
Krok za krokem
>
A2
Gramatika
>
A2
Slovíčka
>
A2
Konverzace
>
A2
Nepravidelná slovesa
>
A2
Frázová slovesa
>
Středně pokročilí
B1
Krok za krokem
>
B1
Gramatika
>
B1
Slovíčka
>
B1
Konverzace
>
B1
Nepravidelná slovesa
>
B1
Frázová slovesa
>
Středně pokročilí+
B2
Slovíčka
>
B2
Nepravidelná slovesa
>
B2
Frázová slovesa
>
B2
Idiomy a fráze
>
Pokročilí
C1
Slovíčka
>
C1
Frázová slovesa
>
C1
Idiomy a fráze
>
Celkem 27960 fotokvízových otázek v Landigo Premium.

frontimage
U soudu
At the court

C1: Slovíčka

frontimage
Řízení
Driving

C1: Slovíčka

frontimage
Malá a velká množství
Small and large amounts

C1: Slovíčka

frontimage
Malá a velká množství
Small and large amounts

C1: Slovíčka

frontimage
Malá a velká množství
Small and large amounts

C1: Slovíčka

frontimage
Emoce
Emotions

C1: Slovíčka

frontimage
Emoce
Emotions

C1: Slovíčka

frontimage
Emoce
Emotions

C1: Slovíčka

frontimage
Jídlo a pití
Eating and drinking

C1: Slovíčka

frontimage
Jídlo a pití
Eating and drinking

C1: Slovíčka

frontimage
Jídlo a pití
Eating and drinking

C1: Slovíčka

frontimage
Povolení a zákazy
Permission and prohibition

C1: Slovíčka

frontimage
Řízení
Driving

C1: Slovíčka

frontimage
Řízení
Driving

C1: Slovíčka

frontimage
Přátelé a nepřátelé
Friends and enemies

C1: Slovíčka

frontimage
Malé podnikání
Running a small business

C1: Slovíčka

frontimage
Politický systém USA
US political system

C1: Slovíčka

frontimage
Ekonomická krize
Economic crisis

C1: Slovíčka

frontimage
Osobnostní rysy
Personality traits

C1: Slovíčka

frontimage
Opravy domácnosti
Home repairs

C1: Slovíčka

frontimage
Zranění
Injuries

C1: Slovíčka

frontimage
Práce a kariéra
Work and career

C1: Slovíčka

frontimage
Práce a kariéra
Work and career

C1: Slovíčka

frontimage
Práce a kariéra
Work and career

C1: Slovíčka

frontimage
Přátelé a nepřátelé
Friends and enemies

C1: Slovíčka

frontimage
Přátelé a nepřátelé
Friends and enemies

C1: Slovíčka

frontimage
Povolení a zákazy
Permission and prohibition

C1: Slovíčka

frontimage
Povolení a zákazy
Permission and prohibition

C1: Slovíčka

frontimage
Čelení problémům
Experiencing difficulties

C1: Slovíčka

frontimage
Srovnávání a protiklady
Comparison and contrast

C1: Slovíčka

frontimage
Srovnávání a protiklady
Comparison and contrast

C1: Slovíčka

frontimage
Srovnávání a protiklady
Comparison and contrast

C1: Slovíčka

frontimage
Záporné povahové vlastnosti
Negative personality traits

C1: Slovíčka

frontimage
Záporné povahové vlastnosti
Negative personality traits

C1: Slovíčka

frontimage
Záporné povahové vlastnosti
Negative personality traits

C1: Slovíčka

frontimage
Kladné povahové vlastnosti
Positive personality traits

C1: Slovíčka

frontimage
Kladné povahové vlastnosti
Positive personality traits

C1: Slovíčka

frontimage
Kladné povahové vlastnosti
Positive personality traits

C1: Slovíčka

frontimage
Zločin
Crime

C1: Slovíčka

frontimage
Čelení problémům
Experiencing difficulties

C1: Slovíčka

frontimage
Čelení problémům
Experiencing difficulties

C1: Slovíčka

frontimage
Neurčité výrazy
Vague language expressions

C1: Slovíčka

frontimage
Souhlas a nesouhlas
Agreement and disagreement

C1: Slovíčka

frontimage
Souhlas a nesouhlas
Agreement and disagreement

C1: Slovíčka

frontimage
Souhlas a nesouhlas
Agreement and disagreement

C1: Slovíčka

frontimage
Psaní
Writing and typing

C1: Slovíčka

frontimage
Psaní
Writing and typing

C1: Slovíčka

frontimage
Psaní
Writing and typing

C1: Slovíčka

frontimage
Řeč a artikulace
Speech and articulation

C1: Slovíčka

frontimage
Řeč a artikulace
Speech and articulation

C1: Slovíčka

frontimage
Řeč a artikulace
Speech and articulation

C1: Slovíčka

frontimage
Neurčité výrazy
Vague language expressions

C1: Slovíčka

frontimage
Neurčité výrazy
Vague language expressions

C1: Slovíčka

frontimage
Globální problémy
Global problems

C1: Slovíčka