Předzačátečníci
00
Pro přežití
>
00
Krok za krokem
>
00
Gramatika
>
Začátečníci
A0
Krok za krokem
>
A0
Gramatika
>
A0
Slovíčka
>
Začátečníci+
A1
Krok za krokem
>
A1
Gramatika
>
A1
Slovíčka
>
A1
Konverzace
>
A1
Nepravidelná slovesa
>
Mírně pokročilí
A2
Krok za krokem
>
A2
Gramatika
>
A2
Slovíčka
>
A2
Konverzace
>
A2
Nepravidelná slovesa
>
A2
Frázová slovesa
>
Středně pokročilí
B1
Krok za krokem
>
B1
Gramatika
>
B1
Slovíčka
>
B1
Konverzace
>
B1
Nepravidelná slovesa
>
B1
Frázová slovesa
>
Středně pokročilí+
B2
Slovíčka
>
B2
Nepravidelná slovesa
>
B2
Frázová slovesa
>
B2
Idiomy a fráze
>
Pokročilí
C1
Slovíčka
>
C1
Frázová slovesa
>
C1
Idiomy a fráze
>
Celkem 27960 fotokvízových otázek v Landigo Premium.

frontimage
Globální problémy
Global problems

[1]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Zločin
Crime

[2]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Kladné povahové vlastnosti
Positive personality traits

[3]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Kladné povahové vlastnosti
Positive personality traits

[4]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Kladné povahové vlastnosti
Positive personality traits

[5]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Záporné povahové vlastnosti
Negative personality traits

[6]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Záporné povahové vlastnosti
Negative personality traits

[7]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Záporné povahové vlastnosti
Negative personality traits

[8]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Srovnávání a protiklady
Comparison and contrast

[9]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Srovnávání a protiklady
Comparison and contrast

[10]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Srovnávání a protiklady
Comparison and contrast

[11]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Čelení problémům
Experiencing difficulties

[12]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Čelení problémům
Experiencing difficulties

[13]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Čelení problémům
Experiencing difficulties

[14]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Neurčité výrazy
Vague language expressions

[15]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Neurčité výrazy
Vague language expressions

[16]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Neurčité výrazy
Vague language expressions

[17]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Řeč a artikulace
Speech and articulation

[18]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Řeč a artikulace
Speech and articulation

[19]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Řeč a artikulace
Speech and articulation

[20]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Psaní
Writing and typing

[21]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Psaní
Writing and typing

[22]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Psaní
Writing and typing

[23]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Souhlas a nesouhlas
Agreement and disagreement

[24]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Souhlas a nesouhlas
Agreement and disagreement

[25]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Souhlas a nesouhlas
Agreement and disagreement

[26]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Povolení a zákazy
Permission and prohibition

[27]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Povolení a zákazy
Permission and prohibition

[28]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Povolení a zákazy
Permission and prohibition

[29]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Jídlo a pití
Eating and drinking

[30]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Jídlo a pití
Eating and drinking

[31]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Jídlo a pití
Eating and drinking

[32]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Emoce
Emotions

[33]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Emoce
Emotions

[34]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Emoce
Emotions

[35]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Malá a velká množství
Small and large amounts

[36]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Malá a velká množství
Small and large amounts

[37]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Malá a velká množství
Small and large amounts

[38]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Řízení
Driving

[39]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Řízení
Driving

[40]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Řízení
Driving

[41]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Přátelé a nepřátelé
Friends and enemies

[42]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Přátelé a nepřátelé
Friends and enemies

[43]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Přátelé a nepřátelé
Friends and enemies

[44]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Práce a kariéra
Work and career

[45]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Práce a kariéra
Work and career

[46]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Práce a kariéra
Work and career

[47]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Zranění
Injuries

[48]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Opravy domácnosti
Home repairs

[49]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Osobnostní rysy
Personality traits

[50]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Ekonomická krize
Economic crisis

[51]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Politický systém USA
US political system

[52]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
Malé podnikání
Running a small business

[53]  Pokročilí: Slovíčka

frontimage
U soudu
At the court

[54]  Pokročilí: Slovíčka