Předzačátečníci
00
Pro přežití
>
00
Krok za krokem
>
00
Gramatika
>
Začátečníci
A0
Krok za krokem
>
A0
Gramatika
>
A0
Slovíčka
>
Začátečníci+
A1
Krok za krokem
>
A1
Gramatika
>
A1
Slovíčka
>
A1
Konverzace
>
A1
Nepravidelná slovesa
>
Mírně pokročilí
A2
Krok za krokem
>
A2
Gramatika
>
A2
Slovíčka
>
A2
Konverzace
>
A2
Nepravidelná slovesa
>
A2
Frázová slovesa
>
Středně pokročilí
B1
Krok za krokem
>
B1
Gramatika
>
B1
Slovíčka
>
B1
Konverzace
>
B1
Nepravidelná slovesa
>
B1
Frázová slovesa
>
Středně pokročilí+
B2
Slovíčka
>
B2
Nepravidelná slovesa
>
B2
Frázová slovesa
>
B2
Idiomy a fráze
>
Pokročilí
C1
Slovíčka
>
C1
Frázová slovesa
>
C1
Idiomy a fráze
>

Angličtina: Pokročilí, slovíčka

Můžete si vybrat ze 7 druhů cvičení z angličtiny nebo použít Go&Learn (angličtina do auta, na procházce, při vaření...)

Cvičení z angličtiny

Do auta, při joggingu...

frontimage
1 Globální problémy
Global problems


frontimage
2 Zločin
Crime


frontimage
3 Kladné povahové vlastnosti
Positive personality traits


frontimage
4 Kladné povahové vlastnosti
Positive personality traits


frontimage
5 Kladné povahové vlastnosti
Positive personality traits


frontimage
6 Záporné povahové vlastnosti
Negative personality traits


frontimage
7 Záporné povahové vlastnosti
Negative personality traits


frontimage
8 Záporné povahové vlastnosti
Negative personality traits


frontimage
9 Srovnávání a protiklady
Comparison and contrast


frontimage
10 Srovnávání a protiklady
Comparison and contrast


frontimage
11 Srovnávání a protiklady
Comparison and contrast


frontimage
12 Čelení problémům
Experiencing difficulties


frontimage
13 Čelení problémům
Experiencing difficulties


frontimage
14 Čelení problémům
Experiencing difficulties


frontimage
15 Neurčité výrazy
Vague language expressions


frontimage
16 Neurčité výrazy
Vague language expressions


frontimage
17 Neurčité výrazy
Vague language expressions


frontimage
18 Řeč a artikulace
Speech and articulation


frontimage
19 Řeč a artikulace
Speech and articulation


frontimage
20 Řeč a artikulace
Speech and articulation


frontimage
21 Psaní
Writing and typing


frontimage
22 Psaní
Writing and typing


frontimage
23 Psaní
Writing and typing


frontimage
24 Souhlas a nesouhlas
Agreement and disagreement


frontimage
25 Souhlas a nesouhlas
Agreement and disagreement


frontimage
26 Souhlas a nesouhlas
Agreement and disagreement


frontimage
27 Povolení a zákazy
Permission and prohibition


frontimage
28 Povolení a zákazy
Permission and prohibition


frontimage
29 Povolení a zákazy
Permission and prohibition


frontimage
30 Jídlo a pití
Eating and drinking


frontimage
31 Jídlo a pití
Eating and drinking


frontimage
32 Jídlo a pití
Eating and drinking


frontimage
33 Emoce
Emotions


frontimage
34 Emoce
Emotions


frontimage
35 Emoce
Emotions


frontimage
36 Malá a velká množství
Small and large amounts


frontimage
37 Malá a velká množství
Small and large amounts


frontimage
38 Malá a velká množství
Small and large amounts


frontimage
39 Řízení
Driving


frontimage
40 Řízení
Driving


frontimage
41 Řízení
Driving


frontimage
42 Přátelé a nepřátelé
Friends and enemies


frontimage
43 Přátelé a nepřátelé
Friends and enemies


frontimage
44 Přátelé a nepřátelé
Friends and enemies


frontimage
45 Práce a kariéra
Work and career


frontimage
46 Práce a kariéra
Work and career


frontimage
47 Práce a kariéra
Work and career


frontimage
48 Zranění
Injuries


frontimage
49 Opravy domácnosti
Home repairs


frontimage
50 Osobnostní rysy
Personality traits


frontimage
51 Ekonomická krize
Economic crisis


frontimage
52 Politický systém USA
US political system


frontimage
53 Malé podnikání
Running a small business


frontimage
54 U soudu
At the court