Předzačátečníci
00
Pro přežití
>
00
Krok za krokem
>
00
Gramatika
>
Začátečníci
A0
Krok za krokem
>
A0
Gramatika
>
A0
Slovíčka
>
Začátečníci+
A1
Krok za krokem
>
A1
Gramatika
>
A1
Slovíčka
>
A1
Konverzace
>
A1
Nepravidelná slovesa
>
Mírně pokročilí
A2
Krok za krokem
>
A2
Gramatika
>
A2
Slovíčka
>
A2
Konverzace
>
A2
Nepravidelná slovesa
>
A2
Frázová slovesa
>
Středně pokročilí
B1
Krok za krokem
>
B1
Gramatika
>
B1
Slovíčka
>
B1
Konverzace
>
B1
Nepravidelná slovesa
>
B1
Frázová slovesa
>
Středně pokročilí+
B2
Slovíčka
>
B2
Nepravidelná slovesa
>
B2
Frázová slovesa
>
B2
Idiomy a fráze
>
Pokročilí
C1
Slovíčka
>
C1
Frázová slovesa
>
C1
Idiomy a fráze
>

Angličtina: Středně pokročilí, krok za krokem

Můžete si vybrat ze 7 druhů cvičení z angličtiny nebo použít Go&Learn (angličtina do auta, na procházce, při vaření...)

Cvičení z angličtiny

Do auta, při joggingu...

frontimage
1 Vysoce kvalitní, netrpěliv...
High-quality, impatient...


frontimage
2 Vysoce kvalitní, netrpěliv...
High-quality, impatient...


frontimage
3 Nesouhlasit, podvádět...
Disagree, cheat, enter...


frontimage
4 Nesouhlasit, podvádět...
Disagree, cheat, enter...


frontimage
5 Muzeum, továrna, sodovka...
Museum, factory, soda...


frontimage
6 Muzeum, továrna, sodovka...
Museum, factory, soda...


frontimage
7 Oválný, milý, nespolehlivý...
Oval, kind, unreliable...


frontimage
8 Oválný, milý, nespolehlivý...
Oval, kind, unreliable...


frontimage
9 Gauč, sprcha, únor...
Couch, shower, February...


frontimage
10 Gauč, sprcha, únor...
Couch, shower, February...


frontimage
11 Šek, nepřítel, kávovar...
Check, enemy, coffee...


frontimage
12 Šek, nepřítel, kávovar...
Check, enemy, coffee...


frontimage
13 Naštvaný, nezkušený...
Annoyed, inexperienced...


frontimage
14 Naštvaný, nezkušený...
Annoyed, inexperienced...


frontimage
15 Vložit, snít, připravit...
Insert, dream, prepare...


frontimage
16 Vložit, snít, připravit...
Insert, dream, prepare...


frontimage
17 Jih, benzín, planeta...
South, gas, planet...


frontimage
18 Jih, benzín, planeta...
South, gas, planet...


frontimage
19 Konkurenční, lesklý...
Rival, shiny, affordable...


frontimage
20 Konkurenční, lesklý...
Rival, shiny, affordable...


frontimage
21 Host, video, student...
Guest, video, student...


frontimage
22 Host, video, student...
Guest, video, student...


frontimage
23 Trénink, krev, večeře...
Workout, blood, supper...


frontimage
24 Trénink, krev, večeře...
Workout, blood, supper...


frontimage
25 Zahraniční, globální...
Foreign, global, risky...


frontimage
26 Zahraniční, globální...
Foreign, global, risky...


frontimage
27 Přeložit, moci si dovolit,...
Translate, afford, pass...


frontimage
28 Přeložit, moci si dovolit,...
Translate, afford, pass...


frontimage
29 Centrum, Země, sklo...
Centre, earth, glass...


frontimage
30 Centrum, Země, sklo...
Centre, earth, glass...


frontimage
31 Hodinový, uvolňující...
Hourly, relaxing, former...


frontimage
32 Hodinový, uvolňující...
Hourly, relaxing, former...


frontimage
33 Pohovor, papoušek...
Interview, parrot...


frontimage
34 Pohovor, papoušek...
Interview, parrot...


frontimage
35 Blesk, tečka, lev...
Lightning, dot, lion...


frontimage
36 Blesk, tečka, lev...
Lightning, dot, lion...


frontimage
37 Obsazený, jedovatý...
Occupied, poisonous...


frontimage
38 Obsazený, jedovatý...
Occupied, poisonous...


frontimage
39 Selhat, kousnout, vážit...
Fail, bite, weigh, allow...


frontimage
40 Selhat, kousnout, vážit...
Fail, bite, weigh, allow...


frontimage
41 Cizinec, útes, brzda...
Foreigner, cliff, brake...


frontimage
42 Cizinec, útes, brzda...
Foreigner, cliff, brake...


frontimage
43 Připravený, neoblíbený...
Prepared, unpopular...


frontimage
44 Připravený, neoblíbený...
Prepared, unpopular...


frontimage
45 Itálie, okurka, hranice...
Italy, cucumber, border...


frontimage
46 Itálie, okurka, hranice...
Italy, cucumber, border...


frontimage
47 Nepřetržitý, nedostupný...
Nonstop, unavailable...


frontimage
48 Nepřetržitý, nedostupný...
Nonstop, unavailable...


frontimage
49 Povědomý, vhodný, unikátní...
Familiar, appropriate...


frontimage
50 Povědomý, vhodný, unikátní...
Familiar, appropriate...


frontimage
51 Násilný, běžný, četný...
Violent, ordinary...


frontimage
52 Násilný, běžný, četný...
Violent, ordinary...


frontimage
53 Nerealistický, hladový...
Unrealistic, starving...


frontimage
54 Nerealistický, hladový...
Unrealistic, starving...


frontimage
55 Naplánovaný, egyptský...
Scheduled, Egyptian...


frontimage
56 Naplánovaný, egyptský...
Scheduled, Egyptian...


frontimage
57 Špičkový, kluzký, neuspoko...
High-end, slippery...


frontimage
58 Špičkový, kluzký, neuspoko...
High-end, slippery...


frontimage
59 Dálkový, nesvůj, nepříjemn...
Long-distance, uneasy...


frontimage
60 Dálkový, nesvůj, nepříjemn...
Long-distance, uneasy...


frontimage
61 Bolavý, užitečný, zaplacen...
Sore, handy, paid...


frontimage
62 Bolavý, užitečný, zaplacen...
Sore, handy, paid...


frontimage
63 Lidský, aktuální, tichý...
Human, recent, silent...


frontimage
64 Lidský, aktuální, tichý...
Human, recent, silent...


frontimage
65 Starodávný, jistý...
Ancient, certain, melted...


frontimage
66 Starodávný, jistý...
Ancient, certain, melted...


frontimage
67 Aktuální, rovný, zlý...
Current, equal, mean...


frontimage
68 Aktuální, rovný, zlý...
Current, equal, mean...


frontimage
69 Zadní, mělký, zdravotně...
Rear, shallow, disabled...


frontimage
70 Zadní, mělký, zdravotně...
Rear, shallow, disabled...


frontimage
71 Výjimečný, neplacený...
Extraordinary, unpaid...


frontimage
72 Výjimečný, neplacený...
Extraordinary, unpaid...


frontimage
73 Bez domova, spolehlivý...
Homeless, reliable...


frontimage
74 Bez domova, spolehlivý...
Homeless, reliable...


frontimage
75 Neviditelný, známý...
Invisible, well-known...


frontimage
76 Neviditelný, známý...
Invisible, well-known...


frontimage
77 Křehký, stát za to...
Fragile, worth, free...


frontimage
78 Křehký, stát za to...
Fragile, worth, free...


frontimage
79 Vynikající, (být) rád...
Brilliant, glad, cardboard...


frontimage
80 Vynikající, (být) rád...
Brilliant, glad, cardboard...


frontimage
81 Celý, tvrdý, komerční...
Entire, tough, commercial,...


frontimage
82 Celý, tvrdý, komerční...
Entire, tough, commercial,...


frontimage
83 Všední, zdravý, hořký...
Everyday, fit, bitter...


frontimage
84 Všední, zdravý, hořký...
Everyday, fit, bitter...


frontimage
85 Vítán, přítomen, nepříjemn...
Welcome, present, uncomfor...


frontimage
86 Vítán, přítomen, nepříjemn...
Welcome, present, uncomfor...


frontimage
87 Zajímat se, průměrný...
Interested, average...


frontimage
88 Zajímat se, průměrný...
Interested, average...


frontimage
89 Nepříjemný, odolný...
Nasty, durable, cheerful...


frontimage
90 Nepříjemný, odolný...
Nasty, durable, cheerful...


frontimage
91 Zapomenutý, jednosměrný...
Forgotten, one-way...


frontimage
92 Zapomenutý, jednosměrný...
Forgotten, one-way...


frontimage
93 Dočasný, praktický...
Short-term, practical...


frontimage
94 Dočasný, praktický...
Short-term, practical...


frontimage
95 Usměvavý, centrální...
Smiling, central, disappoi...


frontimage
96 Usměvavý, centrální...
Smiling, central, disappoi...


frontimage
97 Vylepšený, bezpečný...
Improved, secure, natural,...


frontimage
98 Vylepšený, bezpečný...
Improved, secure, natural,...


frontimage
99 Dodatečný, celkový...
Additional, general, due...


frontimage
100 Dodatečný, celkový...
Additional, general, due...


frontimage
101 Rovný, náročný, nudný...
Even, challenging, dull...


frontimage
102 Rovný, náročný, nudný...
Even, challenging, dull...


frontimage
103 Naléhavý, pravděpodobný...
Urgent, probable, understa...


frontimage
104 Naléhavý, pravděpodobný...
Urgent, probable, understa...


frontimage
105 Přibližný, pracující...
Approximate, working...


frontimage
106 Přibližný, pracující...
Approximate, working...


frontimage
107 Legrační, dlouhodobý...
Hilarious, longtime...


frontimage
108 Legrační, dlouhodobý...
Hilarious, longtime...


frontimage
109 Lepkavý, být si vědom...
Sticky, aware, native...


frontimage
110 Lepkavý, být si vědom...
Sticky, aware, native...


frontimage
111 Poměrně levný, luxusní...
Inexpensive, upscale, up...


frontimage
112 Poměrně levný, luxusní...
Inexpensive, upscale, up...


frontimage
113 Zodpovědný, vědecký...
Responsible, scientific...


frontimage
114 Zodpovědný, vědecký...
Responsible, scientific...


frontimage
115 Překvapivý, ztracený...
Surprising, lost, old-fash...


frontimage
116 Překvapivý, ztracený...
Surprising, lost, old-fash...


frontimage
117 Nóbl, drobný, vhodný...
Classy, minor, suitable...


frontimage
118 Nóbl, drobný, vhodný...
Classy, minor, suitable...


frontimage
119 Nejprodávanější, sousední,...
Best-selling, neighbouring...


frontimage
120 Nejprodávanější, sousední,...
Best-selling, neighbouring...


frontimage
121 Příbuzní, zboží, brusle...
Relatives, goods, skates...


frontimage
122 Příbuzní, zboží, brusle...
Relatives, goods, skates...


frontimage
123 Tkanička, návrhář...
Shoelace, designer...


frontimage
124 Tkanička, návrhář...
Shoelace, designer...


frontimage
125 Kurz, detail, kategorie...
Course, detail, category...


frontimage
126 Kurz, detail, kategorie...
Course, detail, category...


frontimage
127 Zvonek, sprej, kontinent...
Bell, spray, continent...


frontimage
128 Zvonek, sprej, kontinent...
Bell, spray, continent...


frontimage
129 Název, společenský život...
Title, social life...


frontimage
130 Název, společenský život...
Title, social life...


frontimage
131 Venkovský dům, technik...
Country house, engineer...


frontimage
132 Venkovský dům, technik...
Country house, engineer...


frontimage
133 Příležitost, květináč...
Opportunity, flowerpot...


frontimage
134 Příležitost, květináč...
Opportunity, flowerpot...


frontimage
135 Změna, zájem, stížnost...
Change, interest, complain...


frontimage
136 Změna, zájem, stížnost...
Change, interest, complain...


frontimage
137 Zločin, pěna na holení...
Crime, shaving foam...


frontimage
138 Zločin, pěna na holení...
Crime, shaving foam...


frontimage
139 Situace, dluh, tetování...
Situation, debt, tattoo...


frontimage
140 Situace, dluh, tetování...
Situation, debt, tattoo...


frontimage
141 Vstup, večerka, životopis,...
Entry, convenience store...


frontimage
142 Vstup, večerka, životopis,...
Entry, convenience store...


frontimage
143 Poznámka, výmluva, trik...
Comment, excuse, trick...


frontimage
144 Poznámka, výmluva, trik...
Comment, excuse, trick...


frontimage
145 Příjem, vodní kanál...
Income, channel, gap...


frontimage
146 Příjem, vodní kanál...
Income, channel, gap...


frontimage
147 Vlna, jízda/svezení...
Wave, ride, brick, plug...


frontimage
148 Vlna, jízda/svezení...
Wave, ride, brick, plug...


frontimage
149 Asistent, závěsy, význam...
Assistant, curtains...


frontimage
150 Asistent, závěsy, význam...
Assistant, curtains...


frontimage
151 Liška, neplavec, škrábanec...
Fox, non-swimmer, scratch,...


frontimage
152 Liška, neplavec, škrábanec...
Fox, non-swimmer, scratch,...


frontimage
153 Koza, sval, vzdálenost...
Goat, muscle, distance...


frontimage
154 Koza, sval, vzdálenost...
Goat, muscle, distance...


frontimage
155 Dlaň, věda, důvod...
Palm, science, reason...


frontimage
156 Dlaň, věda, důvod...
Palm, science, reason...


frontimage
157 Formulář, povaha, služby...
Form, personality...


frontimage
158 Formulář, povaha, služby...
Form, personality...


frontimage
159 Záchrana, úspěch, pobřeží,...
Rescue, success, shore...


frontimage
160 Záchrana, úspěch, pobřeží,...
Rescue, success, shore...


frontimage
161 Bok, reklama, zip...
Hip, advertising, zipper...


frontimage
162 Bok, reklama, zip...
Hip, advertising, zipper...


frontimage
163 Dokumentární pořad...
Documentary, product...


frontimage
164 Dokument, produkt...
Documentary, product...


frontimage
165 Malíř, fyzika, velbloud...
Painter, physics, camel...


frontimage
166 Malíř, fyzika, velbloud...
Painter, physics, camel...


frontimage
167 Soutěž, kariéra, míle...
Competition, career...


frontimage
168 Soutěž, kariéra, míle...
Competition, career...


frontimage
169 Bolest zad, kreslení...
Backache, drawing, path...


frontimage
170 Bolest zad, kreslení...
Backache, drawing, path...


frontimage
171 Závod, kvalita, problém...
Race, quality, trouble...


frontimage
172 Závod, kvalita, problém...
Race, quality, trouble...


frontimage
173 Minulost, provoz, džungle,...
Past, traffic, jungle...


frontimage
174 Minulost, doprava...
Past, traffic, jungle...


frontimage
175 Objednávka, špína...
Order, dirt, Easter...


frontimage
176 Objednávka, špína...
Order, dirt, Easter...


frontimage
177 Zámek, čistírna, broskev...
Lock, dry-cleaner's...


frontimage
178 Zámek, čistírna oděvů...
Lock, dry-cleaner's...


frontimage
179 Způsob, břicho, čekárna...
Way, stomach, waiting...


frontimage
180 Způsob, břicho, čekárna...
Way, stomach, waiting...


frontimage
181 Věž, tlačítko, omeleta...
Tower, button, omelette...


frontimage
182 Věž, tlačítko, omeleta...
Tower, button, omelette...


frontimage
183 Zpozdit, navrhnout...
Delay, suggest, reverse...


frontimage
184 Zpozdit, navrhnout...
Delay, suggest, reverse...


frontimage
185 Prozkoumat, zaregistrovat,...
Explore, register...


frontimage
186 Prozkoumat, zaregistrovat,...
Explore, register...


frontimage
187 Zasloužit si, zkazit...
Deserve, spoil, plant...


frontimage
188 Zasloužit si, zkazit...
Deserve, spoil, plant...


frontimage
189 Uvést, vyvěsit, zmizet...
List, post, disappear...


frontimage
190 Uvést, vyvěsit, zmizet...
List, post, disappear...


frontimage
191 Tábořit, zvážit, dokázat...
Camp, consider, prove...


frontimage
192 Tábořit, zvážit, dokázat...
Camp, consider, prove...