Předzačátečníci
00
Pro přežití
>
00
Krok za krokem
>
00
Gramatika
>
Začátečníci
A0
Krok za krokem
>
A0
Gramatika
>
A0
Slovíčka
>
Začátečníci+
A1
Krok za krokem
>
A1
Gramatika
>
A1
Slovíčka
>
A1
Konverzace
>
A1
Nepravidelná slovesa
>
Mírně pokročilí
A2
Krok za krokem
>
A2
Gramatika
>
A2
Slovíčka
>
A2
Konverzace
>
A2
Nepravidelná slovesa
>
A2
Frázová slovesa
>
Středně pokročilí
B1
Krok za krokem
>
B1
Gramatika
>
B1
Slovíčka
>
B1
Konverzace
>
B1
Nepravidelná slovesa
>
B1
Frázová slovesa
>
Středně pokročilí+
B2
Slovíčka
>
B2
Nepravidelná slovesa
>
B2
Frázová slovesa
>
B2
Idiomy a fráze
>
Pokročilí
C1
Slovíčka
>
C1
Frázová slovesa
>
C1
Idiomy a fráze
>
Celkem 27960 fotokvízových otázek v Landigo Premium.

frontimage
Vysoce kvalitní, netrpělivý...
High-quality, impatient...

[1]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Vysoce kvalitní, netrpělivý...
High-quality, impatient...

[2]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Nesouhlasit, podvádět, vstoupit...
Disagree, cheat, enter, crack...

[3]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Nesouhlasit, podvádět, vstoupit...
Disagree, cheat, enter, crack...

[4]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Muzeum, továrna, sodovka...
Museum, factory, soda, bath...

[5]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Muzeum, továrna, sodovka...
Museum, factory, soda, bath...

[6]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Oválný, milý, nespolehlivý...
Oval, kind, unreliable...

[7]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Oválný, milý, nespolehlivý...
Oval, kind, unreliable...

[8]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Gauč, sprcha, únor, vězení...
Couch, shower, February...

[9]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Gauč, sprcha, únor, vězení...
Couch, shower, February...

[10]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Šek, nepřítel, kávovar...
Check, enemy, coffee machine...

[11]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Šek, nepřítel, kávovar...
Check, enemy, coffee machine...

[12]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Naštvaný, nezkušený, vousatý...
Annoyed, inexperienced...

[13]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Naštvaný, nezkušený, vousatý...
Annoyed, inexperienced...

[14]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Vložit, snít, připravit...
Insert, dream, prepare, boil...

[15]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Vložit, snít, připravit...
Insert, dream, prepare, boil...

[16]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Jih, benzín, planeta, historie,...
South, gas, planet, history...

[17]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Jih, benzín, planeta, historie,...
South, gas, planet, history...

[18]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Konkurenční, lesklý, cenově...
Rival, shiny, affordable...

[19]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Konkurenční, lesklý, cenově...
Rival, shiny, affordable...

[20]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Host, video, student, kostel...
Guest, video, student, church...

[21]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Host, video, student, kostel...
Guest, video, student, church...

[22]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Trénink, krev, večeře, vodopád,...
Workout, blood, supper...

[23]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Trénink, krev, večeře, vodopád,...
Workout, blood, supper...

[24]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Zahraniční, globální, riskantní...
Foreign, global, risky...

[25]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Zahraniční, globální, riskantní...
Foreign, global, risky...

[26]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Přeložit, moci si dovolit...
Translate, afford, pass, fit...

[27]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Přeložit, moci si dovolit...
Translate, afford, pass, fit...

[28]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Centrum, Země, sklo, kašel...
Centre, earth, glass, cough...

[29]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Centrum, Země, sklo, kašel...
Centre, earth, glass, cough...

[30]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Hodinový, uvolňující, bývalý...
Hourly, relaxing, former...

[31]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Hodinový, uvolňující, bývalý...
Hourly, relaxing, former...

[32]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Pohovor, papoušek, stavař...
Interview, parrot, builder...

[33]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Pohovor, papoušek, stavař...
Interview, parrot, builder...

[34]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Blesk, tečka, lev, Německo...
Lightning, dot, lion, Germany...

[35]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Blesk, tečka, lev, Německo...
Lightning, dot, lion, Germany...

[36]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Obsazený, jedovatý, zničený...
Occupied, poisonous, ruined...

[37]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Obsazený, jedovatý, zničený...
Occupied, poisonous, ruined...

[38]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Selhat, kousnout, vážit...
Fail, bite, weigh, allow...

[39]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Selhat, kousnout, vážit...
Fail, bite, weigh, allow...

[40]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Cizinec, útes, brzda, nálada...
Foreigner, cliff, brake, mood...

[41]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Cizinec, útes, brzda, nálada...
Foreigner, cliff, brake, mood...

[42]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Připravený, neoblíbený...
Prepared, unpopular, hectic...

[43]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Připravený, neoblíbený...
Prepared, unpopular, hectic...

[44]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Itálie, okurka, hranice...
Italy, cucumber, border, box...

[45]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Itálie, okurka, hranice...
Italy, cucumber, border, box...

[46]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Nepřetržitý, nedostupný...
Nonstop, unavailable, easygoing...

[47]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Nepřetržitý, nedostupný...
Nonstop, unavailable, easygoing...

[48]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Povědomý, vhodný, unikátní...
Familiar, appropriate, unique...

[49]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Povědomý, vhodný, unikátní...
Familiar, appropriate, unique...

[50]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Násilný, běžný, četný, ozbrojen...
Violent, ordinary, numerous...

[51]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Násilný, běžný, četný, ozbrojen...
Violent, ordinary, numerous...

[52]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Nerealistický, hladový...
Unrealistic, starving, casual...

[53]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Nerealistický, hladový...
Unrealistic, starving, casual...

[54]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Naplánovaný, egyptský, neúspěšn...
Scheduled, Egyptian, failed...

[55]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Naplánovaný, egyptský, neúspěšn...
Scheduled, Egyptian, failed...

[56]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Špičkový, kluzký, neuspokojivý,...
High-end, slippery, disappointi...

[57]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Špičkový, kluzký, neuspokojivý,...
High-end, slippery, disappointi...

[58]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Dálkový, nesvůj, nepříjemný...
Long-distance, uneasy, awkward,...

[59]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Dálkový, nesvůj, nepříjemný...
Long-distance, uneasy, awkward,...

[60]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Bolavý, užitečný, zaplacený...
Sore, handy, paid, stainless...

[61]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Bolavý, užitečný, zaplacený...
Sore, handy, paid, stainless...

[62]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Lidský, aktuální, tichý...
Human, recent, silent, burned...

[63]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Lidský, aktuální, tichý...
Human, recent, silent, burned...

[64]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Starodávný, jistý, rozpuštěný...
Ancient, certain, melted...

[65]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Starodávný, jistý, rozpuštěný...
Ancient, certain, melted...

[66]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Aktuální, rovný, zlý, krátký...
Current, equal, mean, brief...

[67]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Aktuální, rovný, zlý, krátký...
Current, equal, mean, brief...

[68]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Zadní, mělký, zdravotně...
Rear, shallow, disabled...

[69]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Zadní, mělký, zdravotně...
Rear, shallow, disabled...

[70]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Výjimečný, neplacený, bohatý...
Extraordinary, unpaid, wealthy,...

[71]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Výjimečný, neplacený, bohatý...
Extraordinary, unpaid, wealthy,...

[72]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Bez domova, spolehlivý...
Homeless, reliable, strict...

[73]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Bez domova, spolehlivý...
Homeless, reliable, strict...

[74]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Neviditelný, známý, složitý...
Invisible, well-known, tricky...

[75]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Neviditelný, známý, složitý...
Invisible, well-known, tricky...

[76]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Křehký, stát za to, volný...
Fragile, worth, free, visible...

[77]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Křehký, stát za to, volný...
Fragile, worth, free, visible...

[78]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Vynikající, (být) rád, kartonov...
Brilliant, glad, cardboard...

[79]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Vynikající, (být) rád, kartonov...
Brilliant, glad, cardboard...

[80]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Celý, tvrdý, komerční, upřímný,...
Entire, tough, commercial...

[81]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Celý, tvrdý, komerční, upřímný,...
Entire, tough, commercial...

[82]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Všední, zdravý, hořký, potěšený...
Everyday, fit, bitter, pleased,...

[83]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Všední, zdravý, hořký, potěšený...
Everyday, fit, bitter, pleased,...

[84]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Vítán, přítomen, nepříjemný...
Welcome, present, uncomfortable...

[85]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Vítán, přítomen, nepříjemný...
Welcome, present, uncomfortable...

[86]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Zajímat se, průměrný, zvláštní,...
Interested, average, weird...

[87]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Zajímat se, průměrný, zvláštní,...
Interested, average, weird...

[88]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Nepříjemný, odolný, veselý...
Nasty, durable, cheerful...

[89]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Nepříjemný, odolný, veselý...
Nasty, durable, cheerful...

[90]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Zapomenutý, jednosměrný, z...
Forgotten, one-way, second-hand...

[91]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Zapomenutý, jednosměrný, z...
Forgotten, one-way, second-hand...

[92]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Dočasný, praktický, klidný...
Short-term, practical, still...

[93]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Dočasný, praktický, klidný...
Short-term, practical, still...

[94]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Usměvavý, centrální, zklamaný...
Smiling, central, disappointed,...

[95]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Usměvavý, centrální, zklamaný...
Smiling, central, disappointed,...

[96]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Vylepšený, bezpečný, přirozený,...
Improved, secure, natural...

[97]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Vylepšený, bezpečný, přirozený,...
Improved, secure, natural...

[98]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Dodatečný, celkový, splatný...
Additional, general, due...

[99]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Dodatečný, celkový, splatný...
Additional, general, due...

[100]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Rovný, náročný, nudný, vyhřívan...
Even, challenging, dull...

[101]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Rovný, náročný, nudný, vyhřívan...
Even, challenging, dull...

[102]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Naléhavý, pravděpodobný...
Urgent, probable, understandabl...

[103]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Naléhavý, pravděpodobný...
Urgent, probable, understandabl...

[104]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Přibližný, pracující, baculatý,...
Approximate, working, chubby...

[105]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Přibližný, pracující, baculatý,...
Approximate, working, chubby...

[106]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Legrační, dlouhodobý, vděčný...
Hilarious, longtime, grateful...

[107]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Legrační, dlouhodobý, vděčný...
Hilarious, longtime, grateful...

[108]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Lepkavý, být si vědom, rodilý...
Sticky, aware, native, fond...

[109]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Lepkavý, být si vědom, rodilý...
Sticky, aware, native, fond...

[110]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Poměrně levný, luxusní...
Inexpensive, upscale, up to...

[111]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Poměrně levný, luxusní...
Inexpensive, upscale, up to...

[112]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Zodpovědný, vědecký, zbytečný...
Responsible, scientific...

[113]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Zodpovědný, vědecký, zbytečný...
Responsible, scientific...

[114]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Překvapivý, ztracený, staromódn...
Surprising, lost, old-fashioned...

[115]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Překvapivý, ztracený, staromódn...
Surprising, lost, old-fashioned...

[116]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Nóbl, drobný, vhodný, kouzelný,...
Classy, minor, suitable...

[117]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Nóbl, drobný, vhodný, kouzelný,...
Classy, minor, suitable...

[118]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Nejprodávanější, sousední...
Best-selling, neighbouring...

[119]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Nejprodávanější, sousední...
Best-selling, neighbouring...

[120]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Příbuzní, zboží, brusle...
Relatives, goods, skates...

[121]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Příbuzní, zboží, brusle...
Relatives, goods, skates...

[122]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Tkanička, návrhář, možnost...
Shoelace, designer, option...

[123]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Tkanička, návrhář, možnost...
Shoelace, designer, option...

[124]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Kurz, detail, kategorie...
Course, detail, category...

[125]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Kurz, detail, kategorie...
Course, detail, category...

[126]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Zvonek, sprej, kontinent...
Bell, spray, continent, brush...

[127]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Zvonek, sprej, kontinent...
Bell, spray, continent, brush...

[128]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Název, společenský život...
Title, social life, nanny...

[129]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Název, společenský život...
Title, social life, nanny...

[130]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Venkovský dům, technik, dno...
Country house, engineer...

[131]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Venkovský dům, technik, dno...
Country house, engineer...

[132]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Příležitost, květináč, kuchařka...
Opportunity, flowerpot...

[133]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Příležitost, květináč, kuchařka...
Opportunity, flowerpot...

[134]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Změna, zájem, stížnost, potíž...
Change, interest, complaint...

[135]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Změna, zájem, stížnost, potíž...
Change, interest, complaint...

[136]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Zločin, pěna na holení...
Crime, shaving foam, starter...

[137]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Zločin, pěna na holení...
Crime, shaving foam, starter...

[138]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Situace, dluh, tetování...
Situation, debt, tattoo...

[139]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Situace, dluh, tetování...
Situation, debt, tattoo...

[140]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Vstup, večerka, životopis...
Entry, convenience store...

[141]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Vstup, večerka, životopis...
Entry, convenience store...

[142]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Poznámka, výmluva, trik, pila...
Comment, excuse, trick, saw...

[143]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Poznámka, výmluva, trik, pila...
Comment, excuse, trick, saw...

[144]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Příjem, vodní kanál, mezera...
Income, channel, gap, slope...

[145]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Příjem, vodní kanál, mezera...
Income, channel, gap, slope...

[146]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Vlna, jízda/svezení, cihla...
Wave, ride, brick, plug...

[147]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Vlna, jízda/svezení, cihla...
Wave, ride, brick, plug...

[148]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Asistent, závěsy, význam...
Assistant, curtains, meaning...

[149]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Asistent, závěsy, význam...
Assistant, curtains, meaning...

[150]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Liška, neplavec, škrábanec...
Fox, non-swimmer, scratch...

[151]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Liška, neplavec, škrábanec...
Fox, non-swimmer, scratch...

[152]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Koza, sval, vzdálenost...
Goat, muscle, distance...

[153]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Koza, sval, vzdálenost...
Goat, muscle, distance...

[154]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Dlaň, věda, důvod, gramofonová...
Palm, science, reason, record...

[155]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Dlaň, věda, důvod, gramofonová...
Palm, science, reason, record...

[156]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Formulář, povaha, služby...
Form, personality, service...

[157]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Formulář, povaha, služby...
Form, personality, service...

[158]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Záchrana, úspěch, pobřeží...
Rescue, success, shore...

[159]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Záchrana, úspěch, pobřeží...
Rescue, success, shore...

[160]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Bok, reklama, zip, spojení...
Hip, advertising, zipper...

[161]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Bok, reklama, zip, spojení...
Hip, advertising, zipper...

[162]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Dokumentární pořad, produkt...
Documentary, product, warning...

[163]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Dokument, produkt, varování...
Documentary, product, warning...

[164]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Malíř, fyzika, velbloud...
Painter, physics, camel...

[165]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Malíř, fyzika, velbloud...
Painter, physics, camel...

[166]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Soutěž, kariéra, míle, pokožka,...
Competition, career, mile...

[167]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Soutěž, kariéra, míle, pokožka,...
Competition, career, mile...

[168]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Bolest zad, kreslení, cesta...
Backache, drawing, path...

[169]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Bolest zad, kreslení, cesta...
Backache, drawing, path...

[170]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Závod, kvalita, problém...
Race, quality, trouble, copy...

[171]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Závod, kvalita, problém...
Race, quality, trouble, copy...

[172]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Minulost, provoz, džungle...
Past, traffic, jungle, cutting...

[173]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Minulost, doprava, džungle...
Past, traffic, jungle, cutting...

[174]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Objednávka, špína, Velikonoce...
Order, dirt, Easter, chance...

[175]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Objednávka, špína, Velikonoce...
Order, dirt, Easter, chance...

[176]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Zámek, čistírna, broskev...
Lock, dry-cleaner's...

[177]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Zámek, čistírna oděvů, broskev,...
Lock, dry-cleaner's...

[178]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Způsob, břicho, čekárna...
Way, stomach, waiting room...

[179]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Způsob, břicho, čekárna...
Way, stomach, waiting room...

[180]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Věž, tlačítko, omeleta...
Tower, button, omelette...

[181]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Věž, tlačítko, omeleta...
Tower, button, omelette...

[182]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Zpozdit, navrhnout, couvat...
Delay, suggest, reverse...

[183]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Zpozdit, navrhnout, couvat...
Delay, suggest, reverse...

[184]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Prozkoumat, zaregistrovat...
Explore, register, mention...

[185]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Prozkoumat, zaregistrovat...
Explore, register, mention...

[186]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Zasloužit si, zkazit, zasadit...
Deserve, spoil, plant, interrup...

[187]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Zasloužit si, zkazit, zasadit...
Deserve, spoil, plant, interrup...

[188]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Uvést, vyvěsit, zmizet...
List, post, disappear, mind...

[189]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Uvést, vyvěsit, zmizet...
List, post, disappear, mind...

[190]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Tábořit, zvážit, dokázat...
Camp, consider, prove, sweep...

[191]  Středně pokročilí: Krok za krokem

frontimage
Tábořit, zvážit, dokázat...
Camp, consider, prove, sweep...

[192]  Středně pokročilí: Krok za krokem