Předzačátečníci
00
Pro přežití
>
00
Krok za krokem
>
00
Gramatika
>
Začátečníci
A0
Krok za krokem
>
A0
Gramatika
>
A0
Slovíčka
>
Začátečníci+
A1
Krok za krokem
>
A1
Gramatika
>
A1
Slovíčka
>
A1
Konverzace
>
A1
Nepravidelná slovesa
>
Mírně pokročilí
A2
Krok za krokem
>
A2
Gramatika
>
A2
Slovíčka
>
A2
Konverzace
>
A2
Nepravidelná slovesa
>
A2
Frázová slovesa
>
Středně pokročilí
B1
Krok za krokem
>
B1
Gramatika
>
B1
Slovíčka
>
B1
Konverzace
>
B1
Nepravidelná slovesa
>
B1
Frázová slovesa
>
Středně pokročilí+
B2
Slovíčka
>
B2
Nepravidelná slovesa
>
B2
Frázová slovesa
>
B2
Idiomy a fráze
>
Pokročilí
C1
Slovíčka
>
C1
Frázová slovesa
>
C1
Idiomy a fráze
>

Angličtina: Středně pokročilí, nepravidelná slovesa

Můžete si vybrat ze 7 druhů cvičení z angličtiny nebo použít Go&Learn (angličtina do auta, na procházce, při vaření...)

Cvičení z angličtiny

Do auta, při joggingu...

frontimage
1 Půjčit, přestat, nastavit,...
Lend, quit, set, shake...


frontimage
2 Půjčit, přestat, nastavit,...
Lend, quit, set, shake...


frontimage
3 Půjčit, přestat, nastavit,...
Lend, quit, set, shake...


frontimage
4 Půjčit, přestat, nastavit,...
Lend, quit, set, shake...


frontimage
5 Půjčit, přestat, nastavit,...
Lend, quit, set, shake...


frontimage
6 Půjčit, přestat, nastavit,...
Lend, quit, set, shake...


frontimage
7 Položit, zapálit, strčit...
Lay, light, stick, prove...


frontimage
8 Položit, zapálit, strčit...
Lay, light, stick, prove...


frontimage
9 Položit, zapálit, strčit...
Lay, light, stick, prove...


frontimage
10 Položit, zapálit, strčit...
Lay, light, stick, prove...


frontimage
11 Položit, zapálit, strčit...
Lay, light, stick, prove...


frontimage
12 Položit, zapálit, strčit...
Lay, light, stick, prove...


frontimage
13 Nepravidelná slovesa
Irregular verbs


frontimage
14 Nepravidelná slovesa
Irregular verbs


frontimage
15 Nepravidelná slovesa
Irregular verbs


frontimage
16 Nepravidelná slovesa
Irregular verbs


frontimage
17 Nepravidelná slovesa
Irregular verbs


frontimage
18 Nepravidelná slovesa
Irregular verbs


frontimage
19 Nepravidelná slovesa
Irregular verbs


frontimage
20 Nepravidelná slovesa
Irregular verbs


frontimage
21 Nepravidelná slovesa
Irregular verbs


frontimage
22 Nepravidelná slovesa
Irregular verbs


frontimage
23 Nepravidelná slovesa
Irregular verbs


frontimage
24 Nepravidelná slovesa
Irregular verbs


frontimage
25 Nepravidelná slovesa
Irregular verbs


frontimage
26 Nepravidelná slovesa
Irregular verbs


frontimage
27 Nepravidelná slovesa
Irregular verbs


frontimage
28 Nepravidelná slovesa
Irregular verbs


frontimage
29 Nepravidelná slovesa
Irregular verbs


frontimage
30 Nepravidelná slovesa
Irregular verbs


frontimage
31 Ukázat, stát se, znamenat
Show, become, mean


frontimage
32 Ukázat, stát se, znamenat
Show, become, mean


frontimage
33 Ukázat, stát se, znamenat
Show, become, mean


frontimage
34 Uložit/skladovat, dát...
Keep, put, let


frontimage
35 Uložit/skladovat, dát...
Keep, put, let


frontimage
36 Uložit/skladovat, dát...
Keep, put, let


frontimage
37 Rozumět, učit, zapomenout
Understand, teach, forget


frontimage
38 Rozumět, učit, zapomenout
Understand, teach, forget


frontimage
39 Rozumět, učit, zapomenout
Understand, teach, forget


frontimage
40 Létat, schovat, hodit
Fly, hide, throw


frontimage
41 Létat, schovat, hodit
Fly, hide, throw


frontimage
42 Létat, schovat, hodit
Fly, hide, throw


frontimage
43 Stříhat/krájet, zvýšit...
Cut, rise, catch


frontimage
44 Stříhat/krájet, zvýšit...
Cut, rise, catch


frontimage
45 Stříhat/krájet, zvýšit...
Cut, rise, catch


frontimage
46 Držet, vést, začít
Hold, lead, begin


frontimage
47 Držet, vést, začít
Hold, lead, begin


frontimage
48 Držet, vést, začít
Hold, lead, begin


frontimage
49 Nepravidelná slovesa
Irregular verbs


frontimage
50 Nepravidelná slovesa
Irregular Verbs


frontimage
51 Nepravidelná slovesa
Irregular Verbs


frontimage
52 Nepravidelná slovesa
Irregular Verbs


frontimage
53 Nepravidelná slovesa
Irregular Verbs


frontimage
54 Nepravidelná slovesa
Irregular verbs


frontimage
55 Nepravidelná slovesa
Irregular verbs


frontimage
56 Nepravidelná slovesa
Irregular verbs