Předzačátečníci
00
Gramatika
>
Začátečníci
A0
Gramatika
>
A0
Slovíčka
>
Začátečníci+
A1
Gramatika
>
A1
Nepravidelná slovesa
>
A1
Konverzace
>
A1
Slovíčka
>
Mírně pokročilí
A2
Gramatika
>
A2
Nepravidelná slovesa
>
A2
Frázová slovesa
>
A2
Konverzace
>
A2
Slovíčka
>
Středně pokročilí
B1
Gramatika
>
B1
Nepravidelná slovesa
>
B1
Frázová slovesa
>
B1
Konverzace
>
B1
Slovíčka
>
Středně pokročilí+
B2
Nepravidelná slovesa
>
B2
Frázová slovesa
>
B2
Idiomy a fráze
>
B2
Slovíčka
>
Pokročilí
C1
Nepravidelná slovesa
>
C1
Frázová slovesa
>
C1
Idiomy a fráze
>
C1
Slovíčka
>
Celkem 14040 fotokvízových otázek v Landigo Premium.

frontimage
00: I don't have...
Gramatika

frontimage
00: He doesn't have...
Gramatika

frontimage
00: We haven't got...
Gramatika

frontimage
00: These flowers
Gramatika

frontimage
00: Those people
Gramatika

frontimage
00: That boat
Gramatika

frontimage
00: He is...
Gramatika

frontimage
00: I speak...
Gramatika

frontimage
00: I teach...
Gramatika

frontimage
00: I play...
Gramatika

frontimage
00: Do you love...?
Gramatika

frontimage
00: Does he watch...?
Gramatika

frontimage
00: Does she play...?
Gramatika

frontimage
00: I don't speak...
Gramatika

frontimage
00: She doesn't drink...
Gramatika

frontimage
00: They are...
Gramatika

frontimage
00: He doesn't swim...
Gramatika

frontimage
00: A flower, an orange
Gramatika

frontimage
00: A husband, an elephant
Gramatika

frontimage
00: A lamp, an e-mail
Gramatika

frontimage
00: Am I...?
Gramatika

frontimage
00: Where...?
Gramatika

frontimage
00: What...?
Gramatika

frontimage
00: Who...?
Gramatika

frontimage
00: I am working...
Gramatika

frontimage
00: Is he...?
Gramatika

frontimage
00: He is reading...
Gramatika

frontimage
00: They are eating...
Gramatika

frontimage
00: Is she sleeping...?
Gramatika

frontimage
00: Is she cleaning...?
Gramatika

frontimage
00: Is he shopping...?
Gramatika

frontimage
00: I am not reading...
Gramatika

frontimage
00: He is not watching...
Gramatika

frontimage
00: It is not snowing...
Gramatika

frontimage
00: Are they...?
Gramatika

frontimage
00: One woman, two women
Gramatika

frontimage
00: One child, four children
Gramatika

frontimage
00: One man, four men
Gramatika

frontimage
00: I will write...
Gramatika

frontimage
00: I will play...
Gramatika

frontimage
00: I am not...
Gramatika

frontimage
00: I will not go...
Gramatika

frontimage
00: I will not eat...
Gramatika

frontimage
00: One leaf, two leaves
Gramatika

frontimage
00: One wife, two wives
Gramatika

frontimage
00: One knife, two knives
Gramatika

frontimage
00: One baby, two babies
Gramatika

frontimage
00: He is not...
Gramatika

frontimage
00: One copy, ten copies
Gramatika

frontimage
00: One family, two families
Gramatika

frontimage
00: Was, had, did
Gramatika

frontimage
00: Was, had, did
Gramatika

frontimage
00: She is not...
Gramatika

frontimage
00: Was, had, did
Gramatika

frontimage
00: I called...
Gramatika

frontimage
00: I cooked...
Gramatika

frontimage
00: I didn't play...
Gramatika

frontimage
00: Did you hear...?
Gramatika

frontimage
00: One bus, two buses
Gramatika

frontimage
00: One orange, two oranges
Gramatika

frontimage
00: A piece of information
Gramatika

frontimage
00: A loaf of bread
Gramatika

frontimage
00: Much luggage
Gramatika

frontimage
00: I can swim...
Gramatika

frontimage
00: I can't speak...
Gramatika

frontimage
00: One dog, four dogs
Gramatika

frontimage
00: I have...
Gramatika

frontimage
00: He has...
Gramatika

frontimage
00: She has got...
Gramatika

frontimage
00: Have they got...?
Gramatika

frontimage
00: Has he got...?
Gramatika

frontimage
00: Has she got...?
Gramatika