Předzačátečníci
00
Pro přežití
>
00
Krok za krokem
>
00
Gramatika
>
Začátečníci
A0
Krok za krokem
>
A0
Gramatika
>
A0
Slovíčka
>
Začátečníci+
A1
Krok za krokem
>
A1
Gramatika
>
A1
Slovíčka
>
A1
Konverzace
>
A1
Nepravidelná slovesa
>
Mírně pokročilí
A2
Krok za krokem
>
A2
Gramatika
>
A2
Slovíčka
>
A2
Konverzace
>
A2
Nepravidelná slovesa
>
A2
Frázová slovesa
>
Středně pokročilí
B1
Krok za krokem
>
B1
Gramatika
>
B1
Slovíčka
>
B1
Konverzace
>
B1
Nepravidelná slovesa
>
B1
Frázová slovesa
>
Středně pokročilí+
B2
Slovíčka
>
B2
Nepravidelná slovesa
>
B2
Frázová slovesa
>
B2
Idiomy a fráze
>
Pokročilí
C1
Slovíčka
>
C1
Frázová slovesa
>
C1
Idiomy a fráze
>

Angličtina: Středně pokročilí+, nepravidelná slovesa

Můžete si vybrat ze 7 druhů cvičení z angličtiny nebo použít Go&Learn (angličtina do auta, na procházce, při vaření...)

Cvičení z angličtiny

Do auta, při joggingu...

frontimage
1 Ohnout, vypořádat se...
Bend, deal, hit, strike...


frontimage
2 Ohnout, vypořádat se...
Bend, deal, hit, strike...


frontimage
3 Ohnout, vypořádat se...
Bend, deal, hit, strike...


frontimage
4 Ohnout, vypořádat se...
Bend, deal, hit, strike...


frontimage
5 Ohnout, vypořádat se...
Bend, deal, hit, strike...


frontimage
6 Ohnout, vypořádat se...
Bend, deal, hit, strike...


frontimage
7 Nepravidelná slovesa
Irregular verbs


frontimage
8 Nepravidelná slovesa
Irregular verbs


frontimage
9 Nepravidelná slovesa
Irregular verbs


frontimage
10 Nepravidelná slovesa
Irregular verbs


frontimage
11 Nepravidelná slovesa
Irregular verbs


frontimage
12 Nepravidelná slovesa
Irregular verbs


frontimage
13 Nepravidelná slovesa
Irregular verbs


frontimage
14 Nepravidelná slovesa
Irregular verbs


frontimage
15 Nepravidelná slovesa
Irregular verbs


frontimage
16 Nepravidelná slovesa
Irregular verbs


frontimage
17 Nepravidelná slovesa
Irregular verbs


frontimage
18 Nepravidelná slovesa
Irregular verbs


frontimage
19 Nepravidelná slovesa
Irregular verbs


frontimage
20 Nepravidelná slovesa
Irregular verbs


frontimage
21 Nepravidelná slovesa
Irregular verbs


frontimage
22 Nepravidelná slovesa
Irregular verbs


frontimage
23 Nepravidelná slovesa
Irregular verbs


frontimage
24 Nepravidelná slovesa
Irregular verbs


frontimage
25 Nepravidelná slovesa
Irregular verbs


frontimage
26 Nepravidelná slovesa
Irregular verbs


frontimage
27 Nepravidelná slovesa
Irregular verbs