Předzačátečníci
00
Pro přežití
>
00
Krok za krokem
>
00
Gramatika
>
Začátečníci
A0
Krok za krokem
>
A0
Gramatika
>
A0
Slovíčka
>
Začátečníci+
A1
Krok za krokem
>
A1
Gramatika
>
A1
Slovíčka
>
A1
Konverzace
>
A1
Nepravidelná slovesa
>
Mírně pokročilí
A2
Krok za krokem
>
A2
Gramatika
>
A2
Slovíčka
>
A2
Konverzace
>
A2
Nepravidelná slovesa
>
A2
Frázová slovesa
>
Středně pokročilí
B1
Krok za krokem
>
B1
Gramatika
>
B1
Slovíčka
>
B1
Konverzace
>
B1
Nepravidelná slovesa
>
B1
Frázová slovesa
>
Středně pokročilí+
B2
Slovíčka
>
B2
Nepravidelná slovesa
>
B2
Frázová slovesa
>
B2
Idiomy a fráze
>
Pokročilí
C1
Slovíčka
>
C1
Frázová slovesa
>
C1
Idiomy a fráze
>

Angličtina: Začátečníci, gramatika

Můžete si vybrat ze 7 druhů cvičení z angličtiny nebo použít Go&Learn (angličtina do auta, na procházce, při vaření...)

Cvičení z angličtiny

Do auta, při joggingu...

frontimage
1 Budu se dívat...
I will watch...


frontimage
2 Budeš vařit...?
Will you cook...?


frontimage
3 Učil jsem se...
I studied...


frontimage
4 Šel jsi...?
Did you go...?


frontimage
5 Umíš uvařit...?
Can you cook...?


frontimage
6 Mohl jsem pracovat...
I could work...


frontimage
7 Nemohl jsem poslouchat...
I couldn't listen...


frontimage
8 Mohl jsi vyhrát...?
Could you win...?


frontimage
9 Možná si budu číst...
I may read...


frontimage
10 Možná nezavolá...
He may not call...


frontimage
11 Mohu řídit...?
May I drive...?


frontimage
12 Musím se učit...
I must study...


frontimage
13 Musím odejít...
I must leave...


frontimage
14 Musím pracovat...
I must work...