Předzačátečníci
00
Pro přežití
>
00
Krok za krokem
>
00
Gramatika
>
Začátečníci
A0
Krok za krokem
>
A0
Gramatika
>
A0
Slovíčka
>
Začátečníci+
A1
Krok za krokem
>
A1
Gramatika
>
A1
Slovíčka
>
A1
Konverzace
>
A1
Nepravidelná slovesa
>
Mírně pokročilí
A2
Krok za krokem
>
A2
Gramatika
>
A2
Slovíčka
>
A2
Konverzace
>
A2
Nepravidelná slovesa
>
A2
Frázová slovesa
>
Středně pokročilí
B1
Krok za krokem
>
B1
Gramatika
>
B1
Slovíčka
>
B1
Konverzace
>
B1
Nepravidelná slovesa
>
B1
Frázová slovesa
>
Středně pokročilí+
B2
Slovíčka
>
B2
Nepravidelná slovesa
>
B2
Frázová slovesa
>
B2
Idiomy a fráze
>
Pokročilí
C1
Slovíčka
>
C1
Frázová slovesa
>
C1
Idiomy a fráze
>

Angličtina: Středně pokročilí, frázová slovesa

Můžete si vybrat ze 7 druhů cvičení z angličtiny nebo použít Go&Learn (angličtina do auta, na procházce, při vaření...)

Cvičení z angličtiny

Do auta, při joggingu...

frontimage
1 Navštívit, přijít...
Come over, come to, fall...


frontimage
2 Navštívit, přijít...
Come over, come to, fall...


frontimage
3 Navštívit, přijít...
Come over, come to, fall...


frontimage
4 Pomoct, vykoupit, zapojit,...
Help out, buy up, plug...


frontimage
5 Pomoct, vykoupit, zapojit,...
Help out, buy up, plug...


frontimage
6 Pomoct, vykoupit, zapojit,...
Help out, buy up, plug...


frontimage
7 Pospíšit si, nastoupit...
Come on, get on, get off...


frontimage
8 Pospíšit si, nastoupit...
Come on, get on, get off...


frontimage
9 Pospíšit si, nastoupit...
Come on, get on, get off...


frontimage
10 Odkládat, zrušit, vzdát...
Put off, call off, give...


frontimage
11 Odkládat, zrušit, vzdát...
Put off, call off, give...


frontimage
12 Odkládat, zrušit, vzdát...
Put off, call off, give...


frontimage
13 Odstranit/smýt, přihodit...
Come off, come up, open...


frontimage
14 Odstranit/smýt, přihodit...
Come off, come up, open...


frontimage
15 Odstranit/smýt, přihodit...
Come off, come up, open...


frontimage
16 Ohřát, růst (ceny ap.)...
Warm up, go up, go down...


frontimage
17 Ohřát, růst (ceny ap.)...
Warm up, go up, go down...


frontimage
18 Ohřát, růst (ceny ap.)...
Warm up, go up, go down...


frontimage
19 Zhasnout, vypořádat se...
Go out, deal with, keep...


frontimage
20 Zhasnout, vypořádat se...
Go out, deal with, keep...


frontimage
21 Zhasnout, vypořádat se...
Go out, deal with, keep...


frontimage
22 Zavřít (podnik ap.)...
Close down, stay over...


frontimage
23 Zavřít (podnik ap.)...
Close down, stay over...


frontimage
24 Zavřít (podnik ap.)...
Close down, stay over...


frontimage
25 Obejít, vyhlížet, uklidit,...
Go around, look out for...


frontimage
26 Obejít, vyhlížet, uklidit,...
Go around, look out for...


frontimage
27 Obejít, vyhlížet, uklidit,...
Go around, look out for...


frontimage
28 Omezit, odpuzovat...
Cut down, put off, get...


frontimage
29 Omezit, odpuzovat...
Cut down, put off, get...


frontimage
30 Omezit, odpuzovat...
Cut down, put off, get...


frontimage
31 Odevzdat, zabírat prostor,...
Hand in, take up, drop...


frontimage
32 Odevzdat, zabírat prostor,...
Hand in, take up, drop...


frontimage
33 Odevzdat, zabírat prostor,...
Hand in, take up, drop...


frontimage
34 Založit, zkazit se...
Set up, go off, bring up...


frontimage
35 Založit, zkazit se...
Set up, go off, bring up...


frontimage
36 Založit, zkazit se...
Set up, go off, bring up...


frontimage
37 Končit v práci, posunout...
Be off, move over, ring...


frontimage
38 Končit v práci, posunout...
Be off, move over, ring...


frontimage
39 Končit v práci, posunout...
Be off, move over, ring...


frontimage
40 Obléknout si, nastrojit...
Put on, dress up, try on


frontimage
41 Obléknout si, nastrojit...
Put on, dress up, try on


frontimage
42 Obléknout si, nastrojit...
Put on, dress up, try on


frontimage
43 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
44 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
45 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
46 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
47 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
48 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
49 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
50 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
51 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
52 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
53 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
54 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
55 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
56 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
57 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
58 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
59 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
60 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
61 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
62 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
63 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
64 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
65 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
66 Frázová slovesa
Phrasal verbs