Předzačátečníci
00
Pro přežití
>
00
Krok za krokem
>
00
Gramatika
>
Začátečníci
A0
Krok za krokem
>
A0
Gramatika
>
A0
Slovíčka
>
Začátečníci+
A1
Krok za krokem
>
A1
Gramatika
>
A1
Slovíčka
>
A1
Konverzace
>
A1
Nepravidelná slovesa
>
Mírně pokročilí
A2
Krok za krokem
>
A2
Gramatika
>
A2
Slovíčka
>
A2
Konverzace
>
A2
Nepravidelná slovesa
>
A2
Frázová slovesa
>
Středně pokročilí
B1
Krok za krokem
>
B1
Gramatika
>
B1
Slovíčka
>
B1
Konverzace
>
B1
Nepravidelná slovesa
>
B1
Frázová slovesa
>
Středně pokročilí+
B2
Slovíčka
>
B2
Nepravidelná slovesa
>
B2
Frázová slovesa
>
B2
Idiomy a fráze
>
Pokročilí
C1
Slovíčka
>
C1
Frázová slovesa
>
C1
Idiomy a fráze
>

Angličtina: Začátečníci, slovíčka

Můžete si vybrat ze 7 druhů cvičení z angličtiny nebo použít Go&Learn (angličtina do auta, na procházce, při vaření...)

Cvičení z angličtiny

Do auta, při joggingu...

frontimage
1 Barvy
Colors


frontimage
2 Měsíce
Months


frontimage
3 Měsíce
Months


frontimage
4 Měsíce
Months


frontimage
5 Měsíce
Months


frontimage
6 Měsíce
Months


frontimage
7 Barvy
Colours


frontimage
8 Barvy
Colours


frontimage
9 Barvy
Colours


frontimage
10 Barvy
Colours


frontimage
11 Barvy
Colours


frontimage
12 Dny v týdnu
Days of the week


frontimage
13 Dny v týdnu
Days of the week


frontimage
14 Dny v týdnu
Days of the week


frontimage
15 Čísla
Numbers


frontimage
16 Čísla
Numbers


frontimage
17 Čísla
Numbers


frontimage
18 Čísla
Numbers


frontimage
19 Čísla
Numbers


frontimage
20 Evropské země
European countries


frontimage
21 Evropské země
European countries


frontimage
22 Evropské země
European countries


frontimage
23 Evropské země
European countries


frontimage
24 Evropské země
European countries


frontimage
25 Zvířata
Animals


frontimage
26 Zvířata
Animals


frontimage
27 Zvířata
Animals


frontimage
28 Zvířata
Animals


frontimage
29 Zvířata
Animals


frontimage
30 Lidské tělo
Human body


frontimage
31 Lidské tělo
Human body


frontimage
32 Lidské tělo
Human body


frontimage
33 Lidské tělo
Human body


frontimage
34 Lidské tělo
Human body


frontimage
35 Ovoce
Fruit


frontimage
36 Ovoce
Fruit


frontimage
37 Ovoce
Fruit


frontimage
38 Ovoce
Fruit


frontimage
39 Ovoce
Fruit


frontimage
40 Zelenina
Vegetables


frontimage
41 Zelenina
Vegetables


frontimage
42 Zelenina
Vegetables


frontimage
43 Zelenina
Vegetables


frontimage
44 Zelenina
Vegetables


frontimage
45 Oblečení
Clothes


frontimage
46 Oblečení
Clothes


frontimage
47 Oblečení
Clothes


frontimage
48 Oblečení
Clothes


frontimage
49 Oblečení
Clothes


frontimage
50 Nábytek
Furniture


frontimage
51 Nábytek
Furniture


frontimage
52 Nábytek
Furniture


frontimage
53 Nábytek
Furniture


frontimage
54 Nábytek
Furniture


frontimage
55 Jídlo
Food


frontimage
56 Jídlo
Food


frontimage
57 Jídlo
Food


frontimage
58 Jídlo
Food


frontimage
59 Jídlo
Food


frontimage
60 Tvary
Shapes


frontimage
61 Tvary
Shapes


frontimage
62 Tvary
Shapes


frontimage
63 Povolání
Jobs


frontimage
64 Povolání
Jobs


frontimage
65 Povolání
Jobs


frontimage
66 Povolání
Jobs


frontimage
67 Povolání
Jobs


frontimage
68 Osobní údaje
Personal details


frontimage
69 Osobní údaje
Personal details


frontimage
70 Osobní údaje
Personal details


frontimage
71 Počasí
Weather


frontimage
72 Počasí
Weather


frontimage
73 Počasí
Weather


frontimage
74 Počasí
Weather


frontimage
75 Počasí
Weather


frontimage
76 Doprava
Transport


frontimage
77 Doprava
Transport


frontimage
78 Doprava
Transport


frontimage
79 Doprava
Transport


frontimage
80 Doprava
Transport


frontimage
81 Každodenní situace
Daily routines


frontimage
82 Každodenní situace
Daily routines


frontimage
83 Každodenní situace
Daily routines


frontimage
84 Každodenní situace
Daily routines


frontimage
85 Každodenní situace
Daily routines


frontimage
86 Vzhled
Appearance


frontimage
87 Vzhled
Appearance


frontimage
88 Vzhled
Appearance


frontimage
89 Vzhled
Appearance


frontimage
90 Vzhled
Appearance


frontimage
91 Sporty
Sports


frontimage
92 Sporty
Sports


frontimage
93 Sporty
Sports


frontimage
94 Sporty
Sports


frontimage
95 Sporty
Sports


frontimage
96 Ve třídě
In the classroom


frontimage
97 Ve třídě
In the classroom


frontimage
98 Ve třídě
In the classroom


frontimage
99 V kuchyni
In the kitchen


frontimage
100 V kuchyni
In the kitchen


frontimage
101 V kuchyni
In the kitchen