Předzačátečníci
00
Krok za krokem
>
00
Gramatika
>
Začátečníci
A0
Krok za krokem
>
A0
Gramatika
>
A0
Slovíčka
>
Začátečníci+
A1
Krok za krokem
>
A1
Gramatika
>
A1
Slovíčka
>
A1
Konverzace
>
A1
Nepravidelná slovesa
>
Mírně pokročilí
A2
Krok za krokem
>
A2
Gramatika
>
A2
Slovíčka
>
A2
Konverzace
>
A2
Nepravidelná slovesa
>
A2
Frázová slovesa
>
Středně pokročilí
B1
Krok za krokem
>
B1
Gramatika
>
B1
Slovíčka
>
B1
Konverzace
>
B1
Nepravidelná slovesa
>
B1
Frázová slovesa
>
Středně pokročilí+
B2
Slovíčka
>
B2
Nepravidelná slovesa
>
B2
Frázová slovesa
>
B2
Idiomy a fráze
>
Pokročilí
C1
Slovíčka
>
C1
Frázová slovesa
>
C1
Idiomy a fráze
>
Celkem 20040 fotokvízových otázek v Landigo Premium.

frontimage
Barvy
Colors

A0: Slovíčka

frontimage
Měsíce
Months

A0: Slovíčka

frontimage
Měsíce
Months

A0: Slovíčka

frontimage
Měsíce
Months

A0: Slovíčka

frontimage
Měsíce
Months

A0: Slovíčka

frontimage
Měsíce
Months

A0: Slovíčka

frontimage
Barvy
Colours

A0: Slovíčka

frontimage
Barvy
Colours

A0: Slovíčka

frontimage
Barvy
Colours

A0: Slovíčka

frontimage
Barvy
Colours

A0: Slovíčka

frontimage
Barvy
Colours

A0: Slovíčka

frontimage
Dny v týdnu
Days of the week

A0: Slovíčka

frontimage
Dny v týdnu
Days of the week

A0: Slovíčka

frontimage
Dny v týdnu
Days of the week

A0: Slovíčka

frontimage
Čísla
Numbers

A0: Slovíčka

frontimage
Čísla
Numbers

A0: Slovíčka

frontimage
Čísla
Numbers

A0: Slovíčka

frontimage
Čísla
Numbers

A0: Slovíčka

frontimage
Čísla
Numbers

A0: Slovíčka

frontimage
Evropské země
European countries

A0: Slovíčka

frontimage
Evropské země
European countries

A0: Slovíčka

frontimage
Evropské země
European countries

A0: Slovíčka

frontimage
Evropské země
European countries

A0: Slovíčka

frontimage
Evropské země
European countries

A0: Slovíčka

frontimage
Zvířata
Animals

A0: Slovíčka

frontimage
Zvířata
Animals

A0: Slovíčka

frontimage
Zvířata
Animals

A0: Slovíčka

frontimage
Zvířata
Animals

A0: Slovíčka

frontimage
Zvířata
Animals

A0: Slovíčka

frontimage
Lidské tělo
Human body

A0: Slovíčka

frontimage
Lidské tělo
Human body

A0: Slovíčka

frontimage
Lidské tělo
Human body

A0: Slovíčka

frontimage
Lidské tělo
Human body

A0: Slovíčka

frontimage
Lidské tělo
Human body

A0: Slovíčka

frontimage
Ovoce
Fruit

A0: Slovíčka

frontimage
Ovoce
Fruit

A0: Slovíčka

frontimage
Ovoce
Fruit

A0: Slovíčka

frontimage
Ovoce
Fruit

A0: Slovíčka

frontimage
Ovoce
Fruit

A0: Slovíčka

frontimage
Zelenina
Vegetables

A0: Slovíčka

frontimage
Zelenina
Vegetables

A0: Slovíčka

frontimage
Zelenina
Vegetables

A0: Slovíčka

frontimage
Zelenina
Vegetables

A0: Slovíčka

frontimage
Zelenina
Vegetables

A0: Slovíčka

frontimage
Oblečení
Clothes

A0: Slovíčka

frontimage
Oblečení
Clothes

A0: Slovíčka

frontimage
Oblečení
Clothes

A0: Slovíčka

frontimage
Oblečení
Clothes

A0: Slovíčka

frontimage
Oblečení
Clothes

A0: Slovíčka

frontimage
Nábytek
Furniture

A0: Slovíčka

frontimage
Nábytek
Furniture

A0: Slovíčka

frontimage
Nábytek
Furniture

A0: Slovíčka

frontimage
Nábytek
Furniture

A0: Slovíčka

frontimage
Nábytek
Furniture

A0: Slovíčka

frontimage
Jídlo
Food

A0: Slovíčka

frontimage
Jídlo
Food

A0: Slovíčka

frontimage
Jídlo
Food

A0: Slovíčka

frontimage
Jídlo
Food

A0: Slovíčka

frontimage
Jídlo
Food

A0: Slovíčka

frontimage
Tvary
Shapes

A0: Slovíčka

frontimage
Tvary
Shapes

A0: Slovíčka

frontimage
Tvary
Shapes

A0: Slovíčka

frontimage
Povolání
Jobs

A0: Slovíčka

frontimage
Povolání
Jobs

A0: Slovíčka

frontimage
Povolání
Jobs

A0: Slovíčka

frontimage
Povolání
Jobs

A0: Slovíčka

frontimage
Povolání
Jobs

A0: Slovíčka

frontimage
Osobní údaje
Personal details

A0: Slovíčka

frontimage
Osobní údaje
Personal details

A0: Slovíčka

frontimage
Osobní údaje
Personal details

A0: Slovíčka

frontimage
Počasí
Weather

A0: Slovíčka

frontimage
Počasí
Weather

A0: Slovíčka

frontimage
Počasí
Weather

A0: Slovíčka

frontimage
Počasí
Weather

A0: Slovíčka

frontimage
Počasí
Weather

A0: Slovíčka

frontimage
Doprava
Transport

A0: Slovíčka

frontimage
Doprava
Transport

A0: Slovíčka

frontimage
Doprava
Transport

A0: Slovíčka

frontimage
Doprava
Transport

A0: Slovíčka

frontimage
Doprava
Transport

A0: Slovíčka

frontimage
Každodenní situace
Daily routines

A0: Slovíčka

frontimage
Každodenní situace
Daily routines

A0: Slovíčka

frontimage
Každodenní situace
Daily routines

A0: Slovíčka

frontimage
Každodenní situace
Daily routines

A0: Slovíčka

frontimage
Každodenní situace
Daily routines

A0: Slovíčka

frontimage
Vzhled
Appearance

A0: Slovíčka

frontimage
Vzhled
Appearance

A0: Slovíčka

frontimage
Vzhled
Appearance

A0: Slovíčka

frontimage
Vzhled
Appearance

A0: Slovíčka

frontimage
Vzhled
Appearance

A0: Slovíčka

frontimage
Sporty
Sports

A0: Slovíčka

frontimage
Sporty
Sports

A0: Slovíčka

frontimage
Sporty
Sports

A0: Slovíčka

frontimage
Sporty
Sports

A0: Slovíčka

frontimage
Sporty
Sports

A0: Slovíčka

frontimage
Ve třídě
In the classroom

A0: Slovíčka

frontimage
Ve třídě
In the classroom

A0: Slovíčka

frontimage
Ve třídě
In the classroom

A0: Slovíčka

frontimage
V kuchyni
In the kitchen

A0: Slovíčka

frontimage
V kuchyni
In the kitchen

A0: Slovíčka

frontimage
V kuchyni
In the kitchen

A0: Slovíčka