Předzačátečníci
00
Pro přežití
>
00
Krok za krokem
>
00
Gramatika
>
Začátečníci
A0
Krok za krokem
>
A0
Gramatika
>
A0
Slovíčka
>
Začátečníci+
A1
Krok za krokem
>
A1
Gramatika
>
A1
Slovíčka
>
A1
Konverzace
>
A1
Nepravidelná slovesa
>
Mírně pokročilí
A2
Krok za krokem
>
A2
Gramatika
>
A2
Slovíčka
>
A2
Konverzace
>
A2
Nepravidelná slovesa
>
A2
Frázová slovesa
>
Středně pokročilí
B1
Krok za krokem
>
B1
Gramatika
>
B1
Slovíčka
>
B1
Konverzace
>
B1
Nepravidelná slovesa
>
B1
Frázová slovesa
>
Středně pokročilí+
B2
Slovíčka
>
B2
Nepravidelná slovesa
>
B2
Frázová slovesa
>
B2
Idiomy a fráze
>
Pokročilí
C1
Slovíčka
>
C1
Frázová slovesa
>
C1
Idiomy a fráze
>

Angličtina: Středně pokročilí+, frázová slovesa

Můžete si vybrat ze 7 druhů cvičení z angličtiny nebo použít Go&Learn (angličtina do auta, na procházce, při vaření...)

Cvičení z angličtiny

Do auta, při joggingu...

frontimage
1 Provést (městem ap.)...
Show around, think...


frontimage
2 Provést (městem ap.)...
Show around, think...


frontimage
3 Provést (městem ap.)...
Show around, think...


frontimage
4 Přivést (někoho někam)...
Bring round, call for...


frontimage
5 Přivést (někoho někam)...
Bring round, call for...


frontimage
6 Přivést (někoho někam)...
Bring round, call for...


frontimage
7 Vyžít s, předělat...
Live on, make into, pass...


frontimage
8 Vyžít s, předělat...
Live on, make into, pass...


frontimage
9 Vyžít s, předělat...
Live on, make into, pass...


frontimage
10 Vytahovat se, nechat se...
Show off, get carried...


frontimage
11 Vytahovat se, nechat se...
Show off, get carried...


frontimage
12 Vytahovat se, nechat se...
Show off, get carried...


frontimage
13 Vystačit si, překontrolova...
Get by, go over, look...


frontimage
14 Vystačit si, překontrolova...
Get by, go over, look...


frontimage
15 Vystačit si, překontrolova...
Get by, go over, look...


frontimage
16 Sčítat, mít za lubem...
Add up, be up to, turn...


frontimage
17 Sčítat, mít za lubem...
Add up, be up to, turn...


frontimage
18 Sčítat, mít za lubem...
Add up, be up to, turn...


frontimage
19 Zamilovat se, vystačit...
Fall for, do without...


frontimage
20 Zamilovat se, vystačit...
Fall for, do without...


frontimage
21 Zamilovat se, vystačit...
Fall for, do without...


frontimage
22 Naznačovat, přejít s...
Get at, laugh off, fall...


frontimage
23 Naznačovat, přejít s...
Get at, laugh off, fall...


frontimage
24 Naznačovat, přejít s...
Get at, laugh off, fall...


frontimage
25 Dojít na něco, dosáhnout...
Come up, get at, go into...


frontimage
26 Dojít na něco, dosáhnout...
Come up, get at, go into...


frontimage
27 Dojít na něco, dosáhnout...
Come up, get at, go into...


frontimage
28 Vypadnout/nedokončit...
Drop out, end up, bump...


frontimage
29 Vypadnout/nedokončit...
Drop out, end up, bump...


frontimage
30 Vypadnout/nedokončit...
Drop out, end up, bump...


frontimage
31 Vstřebat, vyhnout se...
Take in, get around, come...


frontimage
32 Vstřebat, vyhnout se...
Take in, get around, come...


frontimage
33 Vstřebat, vyhnout se...
Take in, get around, come...


frontimage
34 Vzít zpět, vyrůst (budovy...
Take back, go up, put in...


frontimage
35 Vzít zpět, vyrůst (budovy...
Take back, go up, put in...


frontimage
36 Vzít zpět, vyrůst (budovy...
Take back, go up, put in...


frontimage
37 Jet na sever, jet na jih...
Go up, go down, put on...


frontimage
38 Jet na sever, jet na jih...
Go up, go down, put on...


frontimage
39 Jet na sever, jet na jih...
Go up, go down, put on...


frontimage
40 Rozhádat se, rozejít se...
Fall out, break up, make up


frontimage
41 Rozhádat se, rozejít se...
Fall out, break up, make up


frontimage
42 Rozhádat se, rozejít se...
Fall out, break up, make up


frontimage
43 Obstát, zklamat, přenést...
Stand up, let down, get over


frontimage
44 Obstát, zklamat, přenést...
Stand up, let down, get over


frontimage
45 Obstát, zklamat, přenést...
Stand up, let down, get over


frontimage
46 Nastěhovat se, navštívit...
Move in, come round, show...


frontimage
47 Nastěhovat se, navštívit...
Move in, come round, show...


frontimage
48 Nastěhovat se, navštívit...
Move in, come round, show...


frontimage
49 Zrušit, nacpat, odložit
Call off, cram into, put off


frontimage
50 Zrušit, nacpat, odložit
Call off, cram into, put off


frontimage
51 Zrušit, nacpat, odložit
Call off, cram into, put off


frontimage
52 Vydat se na cestu, vrátit...
Set off, get back, touch down


frontimage
53 Vydat se na cestu, vrátit...
Set off, get back, touch down


frontimage
54 Vydat se na cestu, vrátit...
Set off, get back, touch down


frontimage
55 Přestat s něčím (dočasně),...
Lay off, measure up, be...


frontimage
56 Přestat s něčím (dočasně),...
Lay off, measure up, be...


frontimage
57 Přestat s něčím (dočasně),...
Lay off, measure up, be...


frontimage
58 Rozcvičit se, posilovat...
Warm up, work out, cool down


frontimage
59 Rozcvičit se, posilovat...
Warm up, work out, cool down


frontimage
60 Rozcvičit se, posilovat...
Warm up, work out, cool down


frontimage
61 Poflakovat se, vyjít si s...
Mess around, hang out...


frontimage
62 Poflakovat se, vyjít si s...
Mess around, hang out...


frontimage
63 Poflakovat se, vyjít si s...
Mess around, hang out...


frontimage
64 Balit někoho, pozvat na...
Hit on, ask someone out...


frontimage
65 Balit někoho, pozvat na...
Hit on, ask someone out...


frontimage
66 Balit někoho, pozvat na...
Hit on, ask someone out...


frontimage
67 Zastavit se u někoho...
Pop in, bring along, have...


frontimage
68 Zastavit se u někoho...
Pop in, bring along, have...


frontimage
69 Zastavit se u někoho...
Pop in, bring along, have...


frontimage
70 Přirůst k srdci, dusit v...
Grow on, bottle up...


frontimage
71 Přirůst k srdci, dusit v...
Grow on, bottle up...


frontimage
72 Přirůst k srdci, dusit v...
Grow on, bottle up...


frontimage
73 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
74 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
75 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
76 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
77 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
78 Frázová slovesa
Phrasal verbs