Předzačátečníci
00
Pro přežití
>
00
Krok za krokem
>
00
Gramatika
>
Začátečníci
A0
Krok za krokem
>
A0
Gramatika
>
A0
Slovíčka
>
Začátečníci+
A1
Krok za krokem
>
A1
Gramatika
>
A1
Slovíčka
>
A1
Konverzace
>
A1
Nepravidelná slovesa
>
Mírně pokročilí
A2
Krok za krokem
>
A2
Gramatika
>
A2
Slovíčka
>
A2
Konverzace
>
A2
Nepravidelná slovesa
>
A2
Frázová slovesa
>
Středně pokročilí
B1
Krok za krokem
>
B1
Gramatika
>
B1
Slovíčka
>
B1
Konverzace
>
B1
Nepravidelná slovesa
>
B1
Frázová slovesa
>
Středně pokročilí+
B2
Slovíčka
>
B2
Nepravidelná slovesa
>
B2
Frázová slovesa
>
B2
Idiomy a fráze
>
Pokročilí
C1
Slovíčka
>
C1
Frázová slovesa
>
C1
Idiomy a fráze
>

Angličtina: Středně pokročilí+, frázová slovesa

Můžete si vybrat ze 7 druhů cvičení z angličtiny nebo použít Go&Learn (angličtina do auta, na procházce, při vaření...)

Cvičení z angličtiny

Do auta, při joggingu...

frontimage
1 Provést (městem ap.), promyslet...
Show around, think through...


frontimage
2 Provést (městem ap.), promyslet...
Show around, think through...


frontimage
3 Provést (městem ap.), promyslet...
Show around, think through...


frontimage
4 Přivést (někoho někam)...
Bring round, call for, hold...


frontimage
5 Přivést (někoho někam)...
Bring round, call for, hold...


frontimage
6 Přivést (někoho někam)...
Bring round, call for, hold...


frontimage
7 Vyžít s, předělat, předat...
Live on, make into, pass on...


frontimage
8 Vyžít s, předělat, předat...
Live on, make into, pass on...


frontimage
9 Vyžít s, předělat, předat...
Live on, make into, pass on...


frontimage
10 Vytahovat se, nechat se unést...
Show off, get carried away...


frontimage
11 Vytahovat se, nechat se unést...
Show off, get carried away...


frontimage
12 Vytahovat se, nechat se unést...
Show off, get carried away...


frontimage
13 Vystačit si, překontrolovat...
Get by, go over, look down on...


frontimage
14 Vystačit si, překontrolovat...
Get by, go over, look down on...


frontimage
15 Vystačit si, překontrolovat...
Get by, go over, look down on...


frontimage
16 Sčítat, mít za lubem, objevit...
Add up, be up to, turn up, get...


frontimage
17 Sčítat, mít za lubem, objevit...
Add up, be up to, turn up, get...


frontimage
18 Sčítat, mít za lubem, objevit...
Add up, be up to, turn up, get...


frontimage
19 Zamilovat se, vystačit si...
Fall for, do without, make up...


frontimage
20 Zamilovat se, vystačit si...
Fall for, do without, make up...


frontimage
21 Zamilovat se, vystačit si...
Fall for, do without, make up...


frontimage
22 Naznačovat, přejít s úsměvem...
Get at, laugh off, fall apart...


frontimage
23 Naznačovat, přejít s úsměvem...
Get at, laugh off, fall apart...


frontimage
24 Naznačovat, přejít s úsměvem...
Get at, laugh off, fall apart...


frontimage
25 Dojít na něco, dosáhnout...
Come up, get at, go into, ask...


frontimage
26 Dojít na něco, dosáhnout...
Come up, get at, go into, ask...


frontimage
27 Dojít na něco, dosáhnout...
Come up, get at, go into, ask...


frontimage
28 Vypadnout/nedokončit, skončit...
Drop out, end up, bump into...


frontimage
29 Vypadnout/nedokončit, skončit...
Drop out, end up, bump into...


frontimage
30 Vypadnout/nedokončit, skončit...
Drop out, end up, bump into...


frontimage
31 Vstřebat, vyhnout se (daním...
Take in, get around, come out...


frontimage
32 Vstřebat, vyhnout se (daním...
Take in, get around, come out...


frontimage
33 Vstřebat, vyhnout se (daním...
Take in, get around, come out...


frontimage
34 Vzít zpět, vyrůst (budovy...
Take back, go up, put in, fall...


frontimage
35 Vzít zpět, vyrůst (budovy...
Take back, go up, put in, fall...


frontimage
36 Vzít zpět, vyrůst (budovy...
Take back, go up, put in, fall...


frontimage
37 Jet na sever, jet na jih...
Go up, go down, put on, take...


frontimage
38 Jet na sever, jet na jih...
Go up, go down, put on, take...


frontimage
39 Jet na sever, jet na jih...
Go up, go down, put on, take...


frontimage
40 Rozhádat se, rozejít se...
Fall out, break up, make up


frontimage
41 Rozhádat se, rozejít se...
Fall out, break up, make up


frontimage
42 Rozhádat se, rozejít se...
Fall out, break up, make up


frontimage
43 Obstát, zklamat, přenést se...
Stand up, let down, get over


frontimage
44 Obstát, zklamat, přenést se...
Stand up, let down, get over


frontimage
45 Obstát, zklamat, přenést se...
Stand up, let down, get over


frontimage
46 Nastěhovat se, navštívit...
Move in, come round, show...


frontimage
47 Nastěhovat se, navštívit...
Move in, come round, show...


frontimage
48 Nastěhovat se, navštívit...
Move in, come round, show...


frontimage
49 Zrušit, nacpat, odložit
Call off, cram into, put off


frontimage
50 Zrušit, nacpat, odložit
Call off, cram into, put off


frontimage
51 Zrušit, nacpat, odložit
Call off, cram into, put off


frontimage
52 Vydat se na cestu, vrátit se...
Set off, get back, touch down


frontimage
53 Vydat se na cestu, vrátit se...
Set off, get back, touch down


frontimage
54 Vydat se na cestu, vrátit se...
Set off, get back, touch down


frontimage
55 Přestat s něčím (dočasně)...
Lay off, measure up, be snowed...


frontimage
56 Přestat s něčím (dočasně)...
Lay off, measure up, be snowed...


frontimage
57 Přestat s něčím (dočasně)...
Lay off, measure up, be snowed...


frontimage
58 Rozcvičit se, posilovat...
Warm up, work out, cool down


frontimage
59 Rozcvičit se, posilovat...
Warm up, work out, cool down


frontimage
60 Rozcvičit se, posilovat...
Warm up, work out, cool down


frontimage
61 Poflakovat se, vyjít si s...
Mess around, hang out, catch up


frontimage
62 Poflakovat se, vyjít si s...
Mess around, hang out, catch up


frontimage
63 Poflakovat se, vyjít si s...
Mess around, hang out, catch up


frontimage
64 Balit někoho, pozvat na rande...
Hit on, ask someone out, fall for


frontimage
65 Balit někoho, pozvat na rande...
Hit on, ask someone out, fall for


frontimage
66 Balit někoho, pozvat na rande...
Hit on, ask someone out, fall for


frontimage
67 Zastavit se u někoho, vzít...
Pop in, bring along, have...


frontimage
68 Zastavit se u někoho, vzít...
Pop in, bring along, have...


frontimage
69 Zastavit se u někoho, vzít...
Pop in, bring along, have...


frontimage
70 Přirůst k srdci, dusit v sobě...
Grow on, bottle up, lighten up


frontimage
71 Přirůst k srdci, dusit v sobě...
Grow on, bottle up, lighten up


frontimage
72 Přirůst k srdci, dusit v sobě...
Grow on, bottle up, lighten up


frontimage
73 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
74 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
75 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
76 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
77 Frázová slovesa
Phrasal verbs


frontimage
78 Frázová slovesa
Phrasal verbs