Předzačátečníci
00
Pro přežití
>
00
Krok za krokem
>
00
Gramatika
>
Začátečníci
A0
Krok za krokem
>
A0
Gramatika
>
A0
Slovíčka
>
Začátečníci+
A1
Krok za krokem
>
A1
Gramatika
>
A1
Slovíčka
>
A1
Konverzace
>
A1
Nepravidelná slovesa
>
Mírně pokročilí
A2
Krok za krokem
>
A2
Gramatika
>
A2
Slovíčka
>
A2
Konverzace
>
A2
Nepravidelná slovesa
>
A2
Frázová slovesa
>
Středně pokročilí
B1
Krok za krokem
>
B1
Gramatika
>
B1
Slovíčka
>
B1
Konverzace
>
B1
Nepravidelná slovesa
>
B1
Frázová slovesa
>
Středně pokročilí+
B2
Slovíčka
>
B2
Nepravidelná slovesa
>
B2
Frázová slovesa
>
B2
Idiomy a fráze
>
Pokročilí
C1
Slovíčka
>
C1
Frázová slovesa
>
C1
Idiomy a fráze
>

Angličtina: Středně pokročilí, konverzace

Můžete si vybrat ze 7 druhů cvičení z angličtiny nebo použít Go&Learn (angličtina do auta, na procházce, při vaření...)

Cvičení z angličtiny

Do auta, při joggingu...

frontimage
1 Půjčujeme si automobil
Renting a car


frontimage
2 Půjčujeme si automobil
Renting a car


frontimage
3 Půjčujeme si automobil
Renting a car


frontimage
4 Půjčujeme si automobil
Renting a car


frontimage
5 Půjčujeme si automobil
Renting a car


frontimage
6 Nechce mi nastartovat auto!
My car won't start!


frontimage
7 Nechce mi nastartovat auto!
My car won't start!


frontimage
8 Nechce mi nastartovat auto!
My car won't start!


frontimage
9 Nechce mi nastartovat auto!
My car won't start!


frontimage
10 Nechce mi nastartovat auto!
My car won't start!


frontimage
11 Měl jsem autonehodu!
I've had a car accident!


frontimage
12 Měl jsem autonehodu!
I've had a car accident!


frontimage
13 Měl jsem autonehodu!
I've had a car accident!


frontimage
14 Zdravotní pohotovost
Health emergency


frontimage
15 Zdravotní pohotovost.
Health emergency


frontimage
16 Turistika
Tourism and hiking


frontimage
17 Turistika
Tourism and hiking


frontimage
18 Turistika
Tourism and hiking


frontimage
19 Na letišti
At the airport


frontimage
20 Ztracená zavazadla
Lost luggage


frontimage
21 Ztracená zavazadla
Lost luggage


frontimage
22 Ztracená zavazadla
Lost luggage


frontimage
23 Reklamace
Filing a complaint


frontimage
24 Reklamace
Filing a complaint


frontimage
25 Reklamace
Filing a complaint


frontimage
26 Pronájem bytu
Renting an apartment


frontimage
27 Pronájem bytu
Renting an apartment


frontimage
28 Pronájem bytu
Renting an apartment


frontimage
29 V bance
At the bank


frontimage
30 V bance
At the bank


frontimage
31 V bance
At the bank


frontimage
32 Turistika
Tourism and hiking


frontimage
33 Turistika
Tourism and hiking


frontimage
34 Turistika
Tourism and hiking


frontimage
35 Turistika
Tourism and hiking


frontimage
36 Kempování
Camping


frontimage
37 Na letišti
At the airport