Předzačátečníci
00
Pro přežití
>
00
Krok za krokem
>
00
Gramatika
>
Začátečníci
A0
Krok za krokem
>
A0
Gramatika
>
A0
Slovíčka
>
Začátečníci+
A1
Krok za krokem
>
A1
Gramatika
>
A1
Slovíčka
>
A1
Konverzace
>
A1
Nepravidelná slovesa
>
Mírně pokročilí
A2
Krok za krokem
>
A2
Gramatika
>
A2
Slovíčka
>
A2
Konverzace
>
A2
Nepravidelná slovesa
>
A2
Frázová slovesa
>
Středně pokročilí
B1
Krok za krokem
>
B1
Gramatika
>
B1
Slovíčka
>
B1
Konverzace
>
B1
Nepravidelná slovesa
>
B1
Frázová slovesa
>
Středně pokročilí+
B2
Slovíčka
>
B2
Nepravidelná slovesa
>
B2
Frázová slovesa
>
B2
Idiomy a fráze
>
Pokročilí
C1
Slovíčka
>
C1
Frázová slovesa
>
C1
Idiomy a fráze
>

Angličtina: Začátečníci+, konverzace

Můžete si vybrat ze 7 druhů cvičení z angličtiny nebo použít Go&Learn (angličtina do auta, na procházce, při vaření...)

Cvičení z angličtiny

Do auta, při joggingu...

frontimage
1 Pozdravy
Greetings


frontimage
2 Ptáme se na cestu
Asking for directions


frontimage
3 Cestování vlakem
Travelling by train


frontimage
4 Ptáme se na cestu
Asking for directions


frontimage
5 Ptáme se na cestu
Asking for directions


frontimage
6 Mohl byste mi pomoct?
Could you help me?


frontimage
7 Mohl byste mi pomoct?
Could you help me?


frontimage
8 Mohl byste mi pomoct?
Could you help me?


frontimage
9 Otevři prosím okno.
Please open the window.


frontimage
10 Otevři prosím okno.
Please open the window.


frontimage
11 Poznávání lidí
Meeting people


frontimage
12 Poznávání lidí
Meeting people


frontimage
13 Poznávání lidí
Meeting people


frontimage
14 Poznávání lidí
Meeting people


frontimage
15 Poznávání lidí
Meeting people


frontimage
16 Nerozumím ti.
I don't understand you.


frontimage
17 Nerozumím ti.
I don't understand you.


frontimage
18 Nerozumím ti.
I don't understand you.


frontimage
19 Nerozumím ti.
I don't understand you.


frontimage
20 Nerozumím ti.
I don't understand you.


frontimage
21 Na shledanou. Uvidíme se...
Goodbye! See you tomorrow.


frontimage
22 Na shledanou. Uvidíme se...
Goodbye! See you tomorrow.


frontimage
23 Na shledanou. Uvidíme se...
Goodbye! See you tomorrow.


frontimage
24 Na shledanou. Uvidíme se...
Goodbye! See you tomorrow.


frontimage
25 Na shledanou. Uvidíme se...
Goodbye! See you tomorrow.


frontimage
26 Promiňte. Velmi se omlouvám.
Excuse me. I'm very...


frontimage
27 Promiňte. Velmi se omlouvám.
Excuse me. I'm very...


frontimage
28 Promiňte. Velmi se omlouvám.
Excuse me. I'm very...


frontimage
29 Promiňte. Velmi se omlouvám.
Excuse me. I'm very...


frontimage
30 Promiňte. Velmi se omlouvám.
Excuse me. I'm very...


frontimage
31 Nesouhlasím. Absolutně ne!
I don't agree...


frontimage
32 Nesouhlasím. Absolutně ne!
I don't agree...


frontimage
33 Nesouhlasím. Absolutně ne!
I don't agree...


frontimage
34 Nesouhlasím. Absolutně ne!
I don't agree...


frontimage
35 Nesouhlasím. Absolutně ne!
I don't agree...


frontimage
36 Pomoc! Je to naléhavé.
Help! It's an emergency!


frontimage
37 Pomoc! Je to naléhavé.
Help! It's an emergency!


frontimage
38 Pomoc! Je to naléhavé.
Help! It's an emergency!


frontimage
39 Hromadná doprava
Public transport


frontimage
40 Hromadná doprava
Public transport


frontimage
41 Hromadná doprava
Public transport


frontimage
42 Hromadná doprava
Public transport


frontimage
43 Hromadná doprava
Public transport


frontimage
44 Máme čas? Spěchám.
Do we have time? I'm...


frontimage
45 Máme čas? Spěchám.
Do we have time? I'm...


frontimage
46 Máme čas? Spěchám.
Do we have time? I'm...


frontimage
47 Máme čas? Spěchám.
Do we have time? I'm...


frontimage
48 Máme čas? Spěchám.
Do we have time? I'm...


frontimage
49 Měl jsem autonehodu!
I've had a car accident!


frontimage
50 Kempování
Camping


frontimage
51 Ano, to je dobrý nápad!
Yes, that's a great idea!


frontimage
52 Ano, to je dobrý nápad!
Yes, that's a great idea!


frontimage
53 Ano, to je dobrý nápad!
Yes, that's a great idea!


frontimage
54 Ano, to je dobrý nápad!
Yes, that's a great idea!


frontimage
55 Ano, to je dobrý nápad!
Yes, that's a great idea!


frontimage
56 Pomoc! Je to naléhavé!
Help! It's an emergency!


frontimage
57 Pomoc! Je to naléhavé!
Help! It's an emergency!